Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem 2015

Komentarze

Transkrypt

Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem 2015
Regulamin konkursu
Konkurs Fotograficzny
„Stop nietolerancji!”
organizowany z okazji
Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem 2015
REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Politologów Instytutu Nauk Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej.
3. Patronat medialny Konkursu: „Gazeta Akademicka Skafander”.
4. Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem odbywa się pod hasłem:
"HAND IN HAND FOR DIVERSITY!"
5. Celem organizatorów jest promowanie różnorodności oraz przeciwdziałanie wszelkim
przejawom
nietolerancji, dyskryminacji, populizmu, skrajnie prawicowego ekstremizmu,
rasizmu oraz wykluczenia społecznego.
6. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
7. Konkurs posiada formułę otwartą.
8. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać zestawy zdjęć (maksymalnie 10) drogą
elektroniczną na adres: [email protected] (w tytule: Konkurs Fotograficzny). Zdjęcia nie
mogą być dotąd gdziekolwiek publikowane (prasa, Internet itd.) Należy dołączyć dane
Autora/Autorki: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły oraz swój numer telefonu i email.
9. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.
10. Prace konkursowe oceni jury złożone z artystów, fotografów, politologów oraz
dziennikarzy.
11.
Nagrodzone
pokonkursowej
zdjęcia
wszystkich
laureatów
będą
opublikowane
w
publikacji
oraz w „Gazecie Akademickiej Skafander”; przewidziane są nagrody i
dyplomy.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi na przełomie
maja/czerwca 2015 roku (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani).
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i
wyróżnionych zdjęć w publikacji pokonkursowej i środkach masowego przekazu.
W imieniu koła zaprasza Zarząd oraz pełniąca funkcję opiekuna naukowego dr Ewa Pogorzała.

Podobne dokumenty