Zawody z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości

Komentarze

Transkrypt

Zawody z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości
Klub Strzelecki „GROT” LOK w Płocku
Stowarzyszenie Klub Sportowy „GROT”
Zawody
z okazji 97 rocznicy odzyskania
niepodległości
Komunikat Klasyfikacyjny
Płock, dn. 22.11.2015
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 1 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Obserwator WMZSS
Paweł Wójcik
klasa sędziowska P
Sędzia Główny Zawodów
Paweł Wójcik
klasa sędziowska P
Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński
klasa sędziowska I
Sędzia główny strzelań – 25 m
Zenon Kamiński
klasa sędziowska III
Sędzia główny strzelań pneumatycznych
Tomasz Ciecierski
klasa sędziowska I
Sędzia główny strzelań – 50 m karabin sportowy
Tadeusz Babiński
klasa sędziowska II
Sędzia główny strzelań – 50 m karabin centralnego zapłonu
Wojciech Pudlik
klasa sędziowska I
Sędzia główny strzelań – strzelba dynamiczna
Artur Wiśniewski
klasa sędziowska III
Sędzia główny strzelań – Two guns (strzelba dynamiczna kombinowana)
Honoriusz Siarkowki
klasa sędziowska III
Kierownik biura obliczeń
Paweł Ślepowroński
Jarosław Walczak
klasa sędziowska III
klasa sędziowska III
Zabezpieczenie medyczne
Piotr Sułkowski
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
ratownik medyczny
uprawnienia Nr 13/V/PLO/2014
Strona 2 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Pistolet sportowy – 20 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 3 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 4 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Karabin sportowy – 20 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 5 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Karabin centralnego zapłonu – 10 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 6 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Pistolet pneumatyczny – 20 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 7 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Karabin pneumatyczny – 20 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 8 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Strzelba dynamiczna – 7 strzałów
Rezultaty
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 9 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Karabin centralnego zapłonu open – 10 strzałów
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 10 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Two guns – strzelba kombinowana
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Dariusz Kubiński kl. s. I
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 11 z 12
Zawody z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
Komunikat klasyfikacyjny zawiera protokoły z następujących konkurencji:
1. Pistolet sportowy 20 strzałów – open
2. Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów – open
3. Karabin sportowy 20 strzałów leżąc – open
4. Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów leżąc – open
5. Pistolet pneumatyczny 20 strzałów - open
6. Karabin pneumatyczny 20 strzałów - open
7. Strzelba dynamiczna 7 strzałów – open
8. Two guns – open
9. Karabin centralnego zapłonu open – 10 strzałów
Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem zawodów oraz
przepisami PZSS i ISSF
Protestów nie składano.
Sędzia Główny Zawodów
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Paweł Wójcik s. kl. P
Dariusz Kubiński kl. s. I
Obserwator WMZSS
Paweł Wójcik s. kl. P
Płock, dn. 22.11.2015
Zawody z okazji odzyskania niepodległości 22.11.2015
Strona 12 z 12

Podobne dokumenty