Logatherm WPS K - Buderus

Komentarze

Transkrypt

Logatherm WPS K - Buderus
WPS 6 K-1...10 K-1
Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
7.4 Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. WPS 6K-1...10K-1
Typ
Moc
WPS 6K-1
5,8 kW
WPS 8K-1
7,6 kW
Nr katalogowy
Odowiednie
zasobniki
WPS 10K-1 10,4 kW
Sterownik HMC 10-1
Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem
o mocach od 6 kW do 10 kW
Regulator pokojowy
Oznaczenia:
WPS
K
6...10
-1
Pompa ciepła glikol-woda
Pompa z wbudowanym zasobnikiem
Znamionowa moc urządzenia [kW]
typoszereg nowej generacji
Logatherm WPS 6K-1
Zastosowanie
Budynki jednorodzinne, przygotowanie ciepła dla c.o. i c.w.u.
Opis
• wbudowane energooszczędne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła => niskie zużycie energii
• zasobnik 185 litrów ze stali nierdzewnej zabezpieczony anodą
• wysoka sprawność COP do 4,81)
• temperatura zasilania do 62°C
• wbudowane zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe
• wbudowany zawór przełączający c.o./c.w.u.
• wbudowany łagodnego rozruchu „miękki start” (oprócz modelu 6 kW)
• wbudowany czujnik kontroli faz
• wbudowana przepływowa grzałka trzystopniowa 3, 6, 9 kW
• w komplecie czujnik zewnętrzny i czujnik instalacji grzewczej
• w komplecie 3 zawory z filtrami
• bardzo cicha praca do 32 dB
• czynnik chłodniczy R410A
• pompa wyposażona w sterownik pogodowy w języku polskim HMC 10-1
• sterowanie obiegiem grzewczym bez zaworu i z zaworem mieszający – sterownik HMC 10-1
• możliwe połączenie dwóch pomp ciepła w kaskadzie
• regulacja temperatury sterownikiem naściennym (akcesoria)
• sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z zaworem mieszającym (akcesoria)
• regulacja ogrzewania basenu (akcesoria)
• chłodzenie pasywne (akcesoria)
• pozyskiwanie ciepła z gruntu za pomocą kolektora poziomego lub sond pionowych za pośrednictwem wodnego roztworu
glikolu lub spirytusu technicznego
1)
z 1 jednostki energii elektrycznej „włożonej” uzyskujemy do 4,8 jednostki energii cieplnej; sprawność działania 480%
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
115
WPS 6 K-1...10 K-1
Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
2
3
1
Zakres dostawy Logatherm WPS 6K-1…10K-1
1
Pompa ciepła
2
Czujnik zasilania
3
Nóżki poziomujące
4
Czujnik zewnętrzny
5
Instrukcje
6
Filtr instalacji c.o. DN 20 6/10K-1
7
Filtr instalacji dolnego źródła DN25 dla 6/10-1
i 6/10K-1 DN32 dla 13/17-1
5
4
6
7
6 720 647 770-04.1I
20
48
67
50
600
≥100
190
≥100
≥300
Wymiary Logatherm WPS 6K-1…10K-1
211
645
6
1
2
3
4
5
6
7
Dolne źródło – wejście
Dolne źródło – wyjście
Zimna woda wejście
Przyłącza elektryczne
System grzewczy – zasilanie
Ciepła woda wyście
System grzewczy – powrót
800
1800
5
6 720 614 366-35.4I
6 720 614 366-29.2I
Przykład instalacji z buforem i dwoma obiegami grzewczymi
(bez i z zaworem mieszającym)
E11.G1
E11
E12.Q11
T
E11.TT
E12.T1
E12.G1
T
M
E12
T
E12.TT
E41.V41
E41.W41
E21.F101
E41.F101
E21.V101
E31.C101
E31.F101
E31.P101
E31.F111
E31.V102
AIR
Pa
E41
M
E21.Q21
E11.C101
E11.F101
E11.P101
E41.T3
Pa
T
T
E10.T2
T
E21.T9
E31.Q21
E31.Q22
E31.Q23
E31.V101
E11.T1
T
T
E21.T8
E21.G2
E21.E2
E31
T
E21.T6
T
E21.G3
E21.T10
T
E21.T11
E11.C111
E21
6 720 614 733-02.5I
116
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
WPS 6 K-1...10 K-1
Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
Dane techniczne Logatherm WPS 6 K-1…10 K-1
jednostka
6K-1
8K-1
10K-1
Moc grzewcza kW/COP (B0/W35) EN14511
Logatherm WPS …K-1 5,8/4,4
7,6/4,7
10,4/4,7
Moc grzewcza kW/COP (B0/W45) EN14511
5,6/3,4
7,3/3,6
10,0/3,7
Moc grzewcza kW/COP (B0/W55) EN14511
5,3/2,7
6,9/2,8
9,4/2,7
Moc grzewcza kW/COP (B10/W35) EN14511
7,8/5,6
9,7/5,6
12,9/5,7
Moc grzewcza kW/COP (B10/W45) EN14511
7,6/4,3
9,3/4,3
12,6/4,4
Moc grzewcza kW/COP (B10/W55) EN14511
7,1/3,3
8,9/3,2
11,7/3,4
14,8
16,6
19,4
Moc grzewcza maks. (B0/W35) z grzałką 9kW
Maksymalna temperatura zasilania
Wymiary WPS K-1 (W x D x H)
Waga WPS K-1
kW
°C
+62
mm
600 x 645 x 1800
kg
Poziom ciśnienia akustycznego WPS -/K-1
dB(A)
208
221
230
31/31
31/32
32
Typ sprężarki
Copeland fixed scroll
Maksymalne ciśnienie
bar
42
Czynnik chłodniczy R410A
kg
1,55
1,95
2,20
Minimalny przepływ przez skraplacz
l/s
0,14
0,19
0,26
Nominalny przepływ przez skraplacz
l/s
0,20
0,26
0,36
Maks. zewnętrzny spadek ciśnienia w instalacji grzewczej
przy nominalnym przepływie
kPa
50
48
35
Króćce przyłączeniowe górnego źródła – zasilanie/powrót c.o.
mm
22
22
22
Minimalna temperatura obiegu grzewczego na zasilaniu
°C
+20
Maksymalne ciśnienie pracy w instalacji grzewczej
bar
3,0
Pojemność wodna pompy ciepła
l
Nominalny przepływ przez instalację dolnego źródła dla glikolu etylenowego
7
l/s
0,39
0,52
0,70
Maks. zewnętrzny spadek ciśnienia
przy nominalnym przepływie dla glikolu etylenowego
kPa
45
80
80
Króćce przyłączeniowe dolnego źródła – zasilanie/powrót
mm
28
28
28
Zakres temperatur pracy dolnego źródła
°C
-5 → +20
Maksymalne ciśnienie pracy w instalacji dolnego źródła
bar
4
l
6
Pojemność pompy ciepła – dolne źródło
Przyłącze elektryczne
400 V AC 3N~ 50 Hz
Moc elektryczna grzałki
kW
Bezpiecznik (A) gL – gG lub z charakterystyką D (automatyczny) ,
z grzałką elektryczną przy 3/6/9 kW
3/6/9
A
10/16/20
16/16/20
16/20/25
Maksymalny prąd przy zablokowanym silniku LRA
A
28
43
51,5
Maksymalny prąd rozruchowy bez miękkiego startu
A
27
38
45
Maksymalny prąd rozruchowy z miękkim startem
A
j.w.
27,5
29,5
Maksymalny prąd sprężarki
A
4,2
5,0
6,5
kW
2,5
3,0
4,1
Maksymalna moc elek. sprężarki
Stopień ochrony (klasa IP)
X1
Maksymalna moc pompy dolnego źródła przy nominalnym przepływie
W
60
130
220
Maksymalna moc pompy dolnego źródła
W
70
140
310
Maksymalna moc pompy górnego źródła przy nominalnym przepływie
W
44
48
56
Maksymalna moc pompy górnego źródła
W
70
70
70
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
117

Podobne dokumenty