TAC Xenta 102_ES.PL

Komentarze

Transkrypt

TAC Xenta 102_ES.PL
TAC Vista
TAC Xenta 102-ES
Sterownik VAV z czujnikiem przepływu
powietrza
TAC Xenta 102-ES jest sterownikiem strefowym przeznaczonym do regulacji w systemach klimatyzacji w układach VAV z jednym
lub dwoma stopniami podgrzewania. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę w strefie poprzez regulację przepływu powietrza
w kanale oraz sterowanie stopniami grzania. Poprzez użycie czujnika stężenia CO2 możliwa jest kontrola zawartości dwutlenku
węgla w powietrzu.
Sterownik jest w pełni zgodny z wymaganiami LonMark. Wykorzystując protokół komunikacji LonTalk, może być podłączony do
sieci TP/FT-10 za pośrednictwem dwużyłowej skrętki. TAC Xenta 102 może pracować jako niezależny sterownik („stand-alone”),
jak również być elementem sieci. Wszystkie zmienne sieciowe mogą być odczytywane i konfigurowane za pomocą panelu operatora TAC Xenta OP wersji 3.11 lub wyższej.
Do TAC Xenty 102 mogą być podłączne różne wersje czujników strefowych serii STR 100.
Sterowniki TAC Xenta 100 mogą być wyposażone w dodatkową listwę zaciskową umożliwiającą jego prosty montaż i demontaż.
Dane Techniczne
Napięcie zasilania . . . . . . . . . . . . . 24 V AC +/-20%, 50–60 Hz
Pobór mocy:
sterownik z panelem TAC Xenta OP . . . . . . . . . . . . . . . 4 VA
wyjścia cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 6 x 19 = 114 VA
całkowity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 120 VA
Wejście dla czujnika zawartości CO2, U1:
zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–10 V DC
dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,1 V
Wejście czujnika przepływu powietrza posiada charakterystykę zgodną z czujnikiem TAC GV dla prędkości powietrza w
kanale 1 do 15 m/s.
Wejście R1, zadajnik temperatury czujnika strefowego:
Parametry otoczenia
Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 °C do +50 °C typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kΩ potencjometr liniowy
Temperatura przechowywania . . . . . . . . . . . –20 °C do +50 °C zakres nastawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 °C
Wilgotność względna . . . . . . . maks. 90% RH, bez kondensacji dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,1 °C
Wyjście 1 stopnia ogrzewania, Y1:
Obudowa
zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10 V DC
Materiał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS/PC maksymalny prąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mA
Klasa ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 30 dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,2 V
Klasa odporności ogniowej, materiały . . . . . . . . . . . UL 94 5VB
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . patrz rys. 1 Program aplikacyjny
Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 kg Czas cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 s
Kolory wskaźnika LED
Wejścia/wyjścia
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zielony
Wejście dla czujnika obecności, X2:
Serwisowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czerwony
napięcie na styku otwartym . . . . . . . . . . . 23 V DC ± 1 V DC
prąd przez styk zamknięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mA Standard LonMark
minimalny czas trwania impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LonMark Interoperability Guidelines
. . . . . . . . . . . . . Profil funkcjonalny LonMark: VAV Controller
Wejście dla styku okiennego, X3:
napięcie na styku otwartym . . . . . . . . . . . 23 V DC ± 1 V DC Protokół komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LonTalk
prąd przez styk zamknięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mA Kanał fizyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP/FT-10, 78 kbps
minimalny czas trwania impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 s Typ neuronu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150, 10 MHz
Wyjścia dla siłownika przepustnicy, V1-V2, siłownika nagrzewnicy, V3-V4, wentylatora, V5, siłownika nagrzewnicy lub wolne
wyjście zał. sieciowo, V6:
minimalne napięcie wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 V AC
maksymalne obciążenie (1 wyjście) . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 A
Wejście X1-przycisk „bypass” na czujniku strefowym:
minimalny czas trwania impulsu wejściowego . . . . . . 250 ms
maksymalny prąd, LED . . . . . . . . . . 2 mA, dla serii STR 100
Wejście czujnika temperatury pomieszczenia i dodatkowego
czujnika temperatury , B1-B2:
typ termistorowy . . . . . . . . . . . . . . . NTC, 1800 Ω przy 25 °C
zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 do 50 °C
dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,2 °C
03-00129-03-pl
Zgodność z normami
Emisja:
CE . . . . . . . . . . . . . . . . EN 61000-6-3, C-Tick, FCC Part 15
Odporność na zakłócenia:
CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 61000-6-1
Bezpieczeństwo:
CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 61010-1
UL 916, C-UL US, Enclosed Energy Management Equipment
Zatwierdzony dla instalacji plenum
Dyrektywa RoHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002/95/EG
Numery katalogowe
Sterownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007305370
Dodatkowa listwa zaciskowa TAC Xenta 100 . . . . . 007309140
Styk
Window
okienny
contact
2
Dodatkowy
Aux. temperaturetemp.
sensor
czujnik
Czujnik
Occupancy
obecności
sensor
Czujnik
Wall module
strefowy
Czujnik
CO2
CO2 sensor
Przepustnica
Damper
Czujnik przepływu
Air flow sensor
powietrza
Rys. 1
przykłAd aplikacji
Siłownik
Thermal
termiczny
actuator
Kalory
fery
Radiator
Rys. 2
03-00129-03-pl
Funkcje
Sterownik TAC Xenta 102-ES VAV
znajduje zastosowanie w poniższych
aplikacjach:
Heating Grzanie
Heating
• Sterowanie przepustnicą (chłodzenie) i jedno wolne wyjście sterowane
sieciowo.
Wentylator może być aktywny/nieaktywny i pracować w trybie równoległym i
szeregowym.
Wentylator (tryb
Fan (parallel mode)
równoległy)
Sterownik wyposażono w dodatkowe
wejście do podłączenia czujnika temperatury. Mierzona temperatura może być
przekazywana dalej przez sieć.
Tryby pracy
Tryb obecności
Tryb obecności jest uaktywniany czujnikiem obecności. Jest trybem domyślnym po resetowaniu i zaniku napięcia.
Wentylator jest włączony, jeżeli wentylator jest aktywny w trybie szeregowym
lub jeżeli grzanie jest aktywne w trybie
równoległym.
Tryb gotowości “standby”
Regulator w trybie gotowości “stanby”,
redukuje pobór energii przez użycie
przypisanych dla tego trybu wartości
zadanych i zmniejszenie przepływu powietrza do wartości minimalnej dla trybu
“standby”. Strefa nieczułości w tym trybie jest większa niż w trybie obecności.
Tryb obejścia “bypass”
W przypadku, gdy ustawiony jest tryb
gotowości “standby”, istnieje możliwość
forsowania trybu obecności za pomocą
przycisku obejścia “bypass” na module
naściennym. Po załączeniu trybu obejścia “bypass” jest on aktywny przez
nastawiony czas i następnie przechodzi
w tryb gotowości “standby”.
Tryb nieobecności i wyłączony
W przypadku, gdy ustawiony jest tryb
nieobecności lub wyłączony, gdy jest
otwierane okno lub uaktywniony tryb
podrzędny “slave” zostaje zatrzymana
regulacja. Przepustnica zostaje zamknięta.
Tryb podrzędny “slave”
Gdy tryb podrzędny “slave” jest uaktywniony za pomocą zmiennej sieciowej
nciAppOptions, sterownik podrzędny
“slave” przechodzi w tryb “wyłączony” i
jest sterowany sygnałami wyjściowymi
03-00129-03-pl
Zapotrzebowanie
Cooling demand
chłodu
Rys. 3
Przepływ
powietrza
Sterownik posiada wbudowany przetwornik prędkości powietrza, który
współpracuje np. z czujnikami TAC GV.
Sterownik posiada dodatkowy regulator
jakości powietrza, sterujący natężeniem
przepływu powietrza w zależności od
stężenia dwutlenku węgla; rys. 4.
Chłodzenie
Cooling
strefa
neuNeutral
tralna
zone
• Sterowanie przepustnicą z ogrzewaniem i jedno wolne wyjście sterowane
sieciowo.
• Sterowanie przepustnicą z dwoma
stopniami ogrzewania.
maks.
max
min.
min
"dolny"
limit
“low” limit
"górny"
limit
“high” limit
CO2 level
Poziom
CO2
(ppm)
(ppm)
Rys. 4
ze sterownika nadrzędnego “master”.
Konieczne jest, aby sterowniki “slave” i
“master” współdziałały z takimi samymi
siłownikami i zaworami.
kable
Kable komunikacyjne: zgodnie z instrukcją TAC Xenta Network Guide, numer
katalogowy 0-004-7460.
Tryb obniżenia nocnego
W trybie obniżenia nocnego przepływ
powietrza jest maksymalny w celu
chłodzenia strefy powietrzem zewnętrznym. Jeżeli aktywne jest ogrzewanie, w
trybie obniżenia nocnego zostaje ono
wyłączone.
Pozostałe kable: maksymalna długość
30 m, minimalny przekrój 0,7 mm2 ,
należy stosować kable nieekranowane,
pojedyncza skręcana para.
TRYB AWARYJNY
Tryb awaryjny posiada dwa różne ustawienia:
W ustawieniu fabrycznym regulatora
wszystkie dodatkowe opcje przedstawione poniżej są wyłączone:
Tryb zamknięcia lub podciśnienia Przepustnica jest zamknięta.
• czujnik obecności podłączony/niepodłączony;
Tryb wentylowania lub nadciśnienia
Przepływ powietrza w kanale ustawiony
jest na nominalną wartość, równą pełnemu otwarciu przepustnicy.
• styk okienny podłączony/niepodłączony;
Instalacja
Sterowniki TAC Xenta 100 można montować na znormalizowanych szynach
TS 35 lub bezpośrednio na ścianie lub
suficie za pomocą wkrętów. W obudowie
znajdują się otwory ułatwiające montaż.
• regulacja jakości powietrza załączona/
wyłączona;
Konfiguracja
Za pomocą zmiennej sieciowej nci­App­
Options, rys. 5, można uzyskać różne
opcje konfiguracji TAC Xen­­­­ta 102-ES.
• wentylator aktywny/nieaktywny;
• sterowanie wentylatorem równoległe/
szeregowe
• siłowniki termiczne NC/NO
• ustawianie opcji dla ogrzewania
• tryb „slave” aktywny/nieaktywny;
• czujnik obecności styk normalnie
otwarty/zamknięty
• rodzaj czujnika strefowego
3
obiekty LonMark i zmienne
sieciowe
Rys. 5
4
03-00129-03-pl
połączenia elektryczne
Nr
Nazwa
Opis
1
C1
Podłączenie sieci TP/FT-10
2
C2
Podłączenie sieci TP/FT-10
3
X3
Wejście, styk okienny
4
M
Masa pomiarowa
5
X2
Wejście, czujnik obecności
6
B2
Dodatkowy czujnik temperatury
7
M
Masa pomiarowa
8
U1
Wejście, czujnik zawartości dwutlenku węgla
9
D1
Wyjście, wskaźnik LED na czujniku strefowym
10
M
Masa pomiarowa
11
X1
Wejście, przycisk “bypass”
12
R1
Wejście, korekta wartości zadanej temperatury
13
M
Masa pomiarowa
14
B1
Wejście, czujnik temperatury pomieszczenia
15
G
24 V AC (G) wejście
16
G0
24 V AC (G0) wejście
17
GP
24 V AC zasilanie TAC Xenta OP
18
G
24 V AC zasilanie TAC Xenta OP
19
V1
Wyjście, otwieranie przepustnicy
20
G
24 V AC (G) wyjście dla V1 i V2
21
V2
Wyjście, zamykanie przepustnicy
22
V3
Zawór nagrzewnicy, otwieranie lub siłownik termiczny
23
M
Masa pomiarowa
24
V4
Zawór nagrzewnicy, zamykanie
25
V5
Wentylator zał. / wył.
26
G
24 V AC (G0) wyjście dla V5 i V6
27
V6
Wyjście sterowane sieciowo lub siłownik termiczny 2
stopnia ogrzewania
28
Y1
1 stopień grzania, 0-100%
pomieszczeniowe czujniki strefowe
Seria czujników strefowych STR została zaprojektowana dla obiektów użyteczności
publicznej takich jak budynki biurowe, hotele, szpitale, szkoły i centra handlowe.
W tabeli znajdują się typy czujników strefowych współpracujących z TAC Xenta
102-ES.
Typ
Czujnik
temp.
Wskaźnik
trybu pr.
Korekta
Przycisk
wart. zad. obejścia
STR100
X
STR101
X
X
STR102
X
X
STR103
X
X
STR104
X
X
X
X
STR150
X
X
X
X
STR350
X
X
X
X
STR351
X
X
X
X
03-00129-03-pl
Podświet- Wymaga
lenie
konfig.
SNVT
nr katalogowe
STR100 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR100-W (Biały) . . . . . . . .
STR101 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR102 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR103 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR104 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR150 . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduły LON
STR350 . . . . . . . . . . . . . . . .
STR351 . . . . . . . . . . . . . . . .
004600100
004600110
004600200
004600300
004600700
004600400
004602800
004605000
004605100
X
X
X
X
X
5
Prawa autorskie © 2008-2010, Schneider Electric
Wszystkie wymienione w dokumencie marki, znaki towarowe
i zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm i instytucji. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
03-00129-03-pl
2010.03
Więcej informacji na
www.schneider-electric.com/buildings

Podobne dokumenty