Strona 1 z 2

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 z 2
Wykaz zniesionych urzędowych nazw miejscowości
Załącznik nr 3
Lp
Województwo, powiat, gmina
Znoszona nazwy miejscowości
Drugi przypadek deklinacji,
forma przymiotnika
1
2
3
4
KUJAWSKO-POMORSKIE
włocławski
1
Baruchowo
Budy Kłócieńskie, część wsi Kłótno
Bud -kich
2
Budziska, część wsi Baruchowo
3
Kłótno Proboszczowskie, część wsi
Kłótno
4
Kociołek, osada leśna,
-łka
5
Parowa, część wsi Kurowo-Kolonia
-wy
6
Patrowo, część wsi Stawek
-wa
7
Więsławice, osada leśna
-wic
8
Zawada, wieś
Zawada Dolna, część wsi Nowa
Zawada,
Zawada Górna, część wsi Nowa
Zawada
9
10
Zdanówek, część wsi Patrówek
11
-dzisk
-na -kiego
-dy, zawadzki
-dy -nej
-dy -nej
-wka
LUBELSKIE
parczewski
12
Siemień
Wierzchowiny, wieś
-win, wierzchowiński
zamojski
13
Cegielnia, część miasta Zwierzyniec
-ni
Pcin, kolonia
-na
Struga, osada leśna
-gi
Domaszowice
Piekło, przysiółek wsi Nowa Wieś
-ła
Rudniki
Poduchowne-Kolonia, część wsi
Rudniki
-nego-Kolonii
Zwierzyniec
MAZOWIECKIE
lipski
14
Ciepielów
15
OPOLSKIE
namysłowski
16
oleski
17
ŚWIETOKRZYSKIE
kielecki
18
19
Raków
Klamka, osada
Zaolesiec, osada leśna
Strona 1 z 2
-ki
-śca
staszowski
20
Połaniec
Pióry, wieś
Piór, piórski
WIELKOPOLSKIE
grodziski
21
Grodzisk Wielkopolski
22
Dolne Kobylniki, część miasta
Grodzisk Wielkopolski
Górne Kobylniki, część wsi Kobylniki
Grąblewo, część miasta Grodzisk
Wielkopolski
Grąblewo-Pole, część miasta
Grodzisk Wielkopolski.
Kąkolewo-Odbudowanie, część wsi
Zdrój
Kobylniki, część miasta Grodzisk
Wielkopolski
Odbudowanie-Lasówki, część miasta
Grodzisk Wielkopolski
Odbudowanie-Słocin, część wsi
Słocin
Pantaleonowo, część miasta
Grodzisk Wielkopolski
Piaski, część miasta Grodzisk
Wielkopolski
Szubianki-Odbudowanie, część wsi
Słocin
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ujazd, osada
-nych -nik
-nych -nik
-wa
-wa-Pola
-wa-Odbudowania
-ków
-nia-Lasówek
-nia-Słocina
-wa
-ków
-nek-Odbudowania
-du
koniński
33
Wierzbinek
Jakubowo, część wsi Boguszyce
-wa
34
Janinów, część wsi Mąkoszyn
-nowa
35
Leszczyc, część wsi Mąkoszyn
-ca
36
Łysek-Sosnówka, wieś
Majdany, część wsi Wierzbinek
Morzyczynek, część wsi Morzyczyn
Pogorzała, część wsi Nykiel
37
38
39
40
41
42
Romanowo, część wsi Kazimierzewo
Sosnówka, część wsi Łysek
Żółwiniec, wieś
Strona 2 z 2
-ska-Sosnówki, łyskowski
-dan
-nka
-łej
-wa
-ki
-ńca, żółwiniecki