Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga wspólnoto

Komentarze

Transkrypt

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga wspólnoto
Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Droga wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Siedleckiej.
Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny którego temat brzmi: „Miłosierni jak Ojciec”.
Miniony rok formacyjny jak i wakacje obfitowały w wiele ważnych wydarzeń dla kościoła
w Polsce i naszego ruchu:
- 1050 lecie Chrztu Polski
- Światowe Dni Młodzieży
- Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
- Rekolekcje Domowego Kościoła śródroczne i wakacyjne.
Serdecznie dziękujemy za udział Rodzin naszej diecezji w obchodach jubileuszu 1050lecia Chrztu Polski w Poznaniu, za zaangażowanie w przygotowanie Światowych Dni
Młodzieży oraz przyjęcie do swych domów młodych pielgrzymów.
Wiosną wspólnie z diakonią rekolekcyjną podjęliśmy decyzję o odnawianiu
ośrodka w Bobrownikach. Dzięki licznemu uczestniczeniu w pracach remontowych i
sprzątaniu nasz dom rekolekcyjny był przygotowany do rekolekcji wakacyjnych.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy tak licznie i z ogromnym
zaangażowaniem w nich uczestniczyli.
Rekolekcje wakacyjne przebiegły bez zakłóceń. W Bobrownikach odbyły się:
OAZA I st.; OAZA III st. i ORAR II st., w Domu „Moria” w Łukowie odbyły się :
Rekolekcje Ewangelizacyjne oraz ORAR I st.
Z ogromna radością informujemy, że zarówno w rekolekcjach wakacyjnych jak i
śródrocznych uczestniczyła rekordowa liczba rodzin DK. Bogu niech będą dzięki.
Rekolekcje te mogły się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu diakonii rekolekcyjnej.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim posługującym podczas rekolekcji. Niech
Pan obdarzy ich wszelkimi łaskami. To dzięki ich ogromnej pracy , zaangażowaniu i
właściwemu przygotowaniu tak wielu z nas mogło przybliżyć się do Boga pogłębiając
swoją formację.
W dniu 17.09.2016r. przezywaliśmy Powakacyjny dzień Wspólnoty w Białej
Podlaskiej, podczas którego zostały pobłogosławione dwie nowo wybrane pary Rejonowe:
Agnieszka i Arkadiusz Iwaniukowie -para rejonowa włodawska
Danuta i Bogdan Wójcikowie – para rejonowa pierwszego rejonu siedleckiego.
Ustępującej parze rejonowej rejonu włodawskiego Mirosławie i Andrzejowi
Zawistowskim składamy serdeczne podziękowanie za 3-letnią posługę. Życzymy
błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym i Światła Ducha Świętego na dalsza drogę
formacji i posługiwania w DK.
Cieszymy się z licznej obecności uczestników RŚŻ oraz Księzy Moderatorów. Było nas
ok. 550 osób.
Rodzinom DK Rejonu Biała Podlaska dziękujemy za przygotowanie Powakacyjnego
Dnia Wspólnoty.
W roku formacyjnym 2016/2017 zaplanowane zostały w naszej diecezji następujące
wydarzenia i rekolekcje śródroczne:
08.10.2016r. – Dzień skupienia Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia- Dom „MORIA”
14-16.10.2016r. –Rekolekcje o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim cz. 1 - Górki
Prowadzące: Grażyna Wilczyńska i Dorota Seweryn.
Zapisy:
Anna i Marek Wójciccy tel.606 381 342 [email protected]
29.10.2016r. – Konferencja ”Biblia o finansach” - Dom „MORIA
Prowadzący: Elżbieta i Mirosław Wrotkowie
Zapisy:
Darek Szychta tel.603 580 555 [email protected]
08-13.11.2016r. - Oaza rekolekcyjna Diakonii (ORD) - Dom „MORIA
Zapisy: Ks. Marek Andrzejuk tel. 606 820 085 [email protected]
25-27.11.2016r. – Rekolekcje „Duchowość małżeńska” – Kodeń
Prowadzący: Teresa i Ryszard Janowiczowie
Zapisy:
Grażyna i Zbigniew Kowalczukowie tel. 501 597 338 lub 504 102 145
[email protected]
02-04.12.2016r. – Rekolekcje „Dialog małżeński drogą do jedności”- Dom „MORIA”
Prowadzący: Bożena i Hubert Pietrasowie para filialna DK filii lubelskiej
Zapisy:
Ewa i Tadeusz Lipińscy tel. 728 988 650 lub 604 427 268 ,
[email protected]
07.01.2016r. – Diecezjalne spotkanie opłatkowe DK – Radzyń Podlaski
13-17.01.2016r. – KAMUZO DK - Dom „MORIA”
Zapisy:
Darek Szychta tel.603 580 555 [email protected]
20-22.01.2016r. – Rekolekcje „Seks jakiego nie znacie” - Dom „MORIA”
Prowadzący: Ks. Ksawery Knotz
Zapisy:
Ewa i Tadeusz Lipińscy tel. 728 988 650 lub 604 427 268 ,
[email protected]
04.02.2016r. – Dzień skupienia Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia- Dom „MORIA”
24-26.02.2016r. – Kongregacja odpowiedzialnych RŚŻ - Jasna Góra
13-16.04.2016r - Triduum Paschalne - Dom Moria w Łukowie
Zapisy: Ks. Marek Andrzejuk tel. 606 820 085 [email protected]
22.04.2016r. - Dzień skupienia Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia- Dom „MORIA”
29.04.1016r. – Diecezjalna Pielgrzymka DK do sanktuarium Św. Jozefa w Siedlcach
29.04.-03.05.2016r. Rekolekcje „Priscylla i Akwila” - Dom „MORIA”
rekolekcyjny kurs ewangelizacyjny poświęcony jedności małżeńskiej, jej pogłębieniu i
umocnieniu. Cz. II.
Zapisy:
Ewa i Tadeusz Lipińscy tel. 728 988 650 lub 604 427 268 ,
[email protected]
20.05.2016r. Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
27-28.05.2016r.- Skupienie Diakonii Muzycznej DK - Dom „MORIA”
Zapisy:
Darek Szychta tel.603 580 555 [email protected]
02-05.06.2016r. – COM Krościenko
Koszty udziału w rekolekcjach:
Weekendowych - 120 zł / os. dorosła, 60 zł/ dzieci od 3 lat
ORD , KAMUZO (5-dniowe) – 200 zł /os. dorosła, 100 zł/ dzieci od 3 lat
„Priscilla i Akwila” (5-dniowe) – 250 zł /os. dorosła, 100 zł/ dzieci od 3 lat
Wpłacone zaliczki na rekolekcje w kwocie 50 zł / os. dorosła, równoznaczne z zapisem na
listę uczestników ( poza rekolekcjami w Kodniu i w Górkach – wpłaty na miejscu).
Wpłaty na konto Katolickie Stowarzyszenie Moria w Siedlcach ul. Biskupa Ignacego
Świrskiego 57, 08-110 Siedlce.
Nr 48 2030 0045 1110 0000 0420 0990
Terminy i rodzaj rekolekcji wakacyjnych zostanie podany w późniejszym terminie.
Prosimy o planowanie rekolekcji zwłaszcza formacyjnych przypominamy jednocześnie ,że
udział w nich jest jednym ze zobowiązań wynikających z przynależności do DK. Pary
Rejonowe prosimy o aktualizację i przesłanie kart kręgów .
Składamy serdeczne podziękowanie za złożone w minionym roku formacyjnym „dniówki”
W miarę posiadanych środków wspieramy z prace remontowe Domu Moria poprzedniego
roku przekazaliśmy 10 000 zł na salę konferencyjną, w tym roku 6 500 zł na remont
kuchni.
Na rozpoczynający rok formacyjny życzymy Wam abyście codziennie doświadczali
miłości i opieki Miłosiernego Ojca , wyznawali i głosili jego miłosierdzie i byli gotowi do
podejmowania czynów miłosierdzia.
Szczęść Boże.
Ks. Marek Andrzejuk
moderator diecezjalny
Ewa i Tadeusz Lipińscy
para diecezjalna
Wrzesień 2016 r.