Regulamin r. 2006

Komentarze

Transkrypt

Regulamin r. 2006
Regulamin Turnieju Halowej Piłki Nożnej
„GOKSiR JUTRZENKA 2015”
1. Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej
2. Organizator: Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Lipcach Reymontowskich oraz Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce
3. Honorowy Patronat – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
4. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 21 listopada 2015r. ( sobota) w hali sportowej
w Godzianowie, ul. Sportowa 4, przyjazd do godz. 10:00
5. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać do 18 listopada 2015r. do godz. 16:00
– poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected], w treści zgłoszenia /nazwa
drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia oraz podpis opiekuna drużyny.
- wpisowe drużyny do Turnieju wynosi 150 zł. – wpisowe należy wpłacić w dniu Turnieju do
godziny 10:30 u Organizatora.
- W przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
- W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości drużyn ( minimum 6 zespołów), organizator
poinformuje zgłoszone drużyny telefonicznie oraz pocztą elektroniczną e-mail o rezygnacji z
rozegrania Turnieju – najpóźniej do dnia 19 listopada do godz. 9:00.
6. Zasady rozgrywania turnieju.
• Turniej zostanie rozegrany zostanie tylko w kategorii wiekowej rocznik 2006,2007
i młodsi.
• Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
• Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
• W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej - losowanie
• Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od
swojej drużyny oraz obuwie piłkarskie.
7. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 5 zawodników w polu w tym bramkarz (do 10 zawodników
cała drużyna)
- Boisko o wymiarach 40x20
- Bramki 2x3 m.
- Czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
- Piłka nr 4
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe –
półłuk o promieniu 6m)
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- za rażące naruszenie przepisów gry kary czasowe
8. Nagrody:
• najlepsze drużyny otrzymają puchary,
• pozostałe drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy,
• najlepszy strzelec, piłkarz i bramkarz otrzymają statuetki.
9. Sprawy socjalne:
Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziana jest woda niegazowana oraz słodycze w
postaci batonów.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
zawodnicy zobowiązani są rozgrywać mecze w obuwiu sportowym,
•
•
•
zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw NW i posiadać aktualne badania
lekarskie, za które odpowiadają kierownicy i trenerzy drużyn,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, zagubione rzeczy,
w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY
do Turnieju Halowej Piłki Nożnej
„GOKSiR JUTRZENKA 2015”
dla roczników 2006,2007 i młodsi
(wypełnić literami drukowanymi)
NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………....……………………
BARWY(KOLOR KOSZULEK): …………………………………………………
OPIEKUN DRUŻYNY: …………………………..…………………………………
TEL. KONTAKTOWY: ………………………………………………………………
L.p.
Data urodzenia:
Nazwisko i Imię:
Nr na koszulce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bierzemy odpowiedzialność za swoich zawodników w czasie trwania turnieju. Poniesiemy
koszty związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez w/w zawodników.
………………………………
(podpis Prezesa klubu)
……………………………………
(pieczątka)
(podpis opiekuna)