pomoc specjalistyczna przydatne adresy i telefony

Komentarze

Transkrypt

pomoc specjalistyczna przydatne adresy i telefony
POMOC SPECJALISTYCZNA
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świętochłowicach
ul. Sądowa 1
Tel. (32) 2454-910
Ośrodek Pomocy Społecznej
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 35
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie
Tel. 32/245-51-04
32/245-05-56
32/245-48-60
Rejon Opiekuńczy nr 3 Lipiny
Tel. 32/770-91-92; 90; 93; 94
Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich
41-500 Chorzów
ul. dra J. Rostka 2
Tel. 32/349-94-54
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Dworcowa 3/1
Tel. 32/349-95-20
Kuratorzy Zawodowi:
p. Mariola Dudek – Podkańska 32/3499-523
p. Błażej Kubica 32/3499-523
p. Jarosław Partyka 32/3499-522
p. Małgorzata Skóra 32/3499-522
Godziny przyjęć interesantów:
900 – 1400
p. B. Kubica: poniedziałki, środy
p. M. Dudek – Podkańska: poniedziałki, czwartki
p. J. Partyka: poniedziałki, czwartki
p. M. Skóra
Komenda Miejska Policji
Wydział Prewencji
410699 Świętochłowice
ul. Wojska Polskiego 16c
Tel. 32/349-02-65
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”
41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36
Tel. 32/345-21-65
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”
Tel/fax 32/669-70-00
Poradnia działa w dni powszednie w godz. 1400 – 2200
Dyżur prawny w ramach poradni odbywa się
w poniedziałki i piątki w godz. 1800 – 2200
Ogólnopolski i bezpłatny
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Tel. 116-111
Rzecznik Praw Dziecka – p. Michalak
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
biuro, Tel. 22/696-55-45
22/629-60-79
Bezpłatny telefon zaufania
0 800-12-12-12
Telefon zaufania od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 2000
dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
masz trudności w nauce;
ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz
przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a
następnego dnia na pewno oddzwoni specjalista.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą dzwonić
osoby dorosłe, by zgłosić problem dzieci.