Przedstawiamy swoją rodzinę

Komentarze

Transkrypt

Przedstawiamy swoją rodzinę
Klasa III
KRĄG TEMATYCZNY: MOJA RODZINA
Temat dnia: Przedstawiamy swoją rodzinę
Cele operacyjne:
Uczeń:
• Rozumie pojęcie –rodzina
•
•
•
•
•
•
•
Wie, że wszyscy członkowie rodziny mają prawa i obowiązki
•
Sprawnie wykonuje działania w zakresie 100
M a intuicyjne pojęcie wieku poszczególnych członków rodziny
Potrafi określić cechy twarzy ludzkiej
Umie wytłumaczyć pojęcie: autoportret i portret
Umie skorzystać z encyklopedii
Narysuje portret mamy i taty w programie komputerowym FACE
Skopiuje i wklei portret do programu PAINT, podpisze portrety i je
wydrukuje
Środki dydaktyczne
Zagadki, wiersz Zofii Beszczyńskiej pt „Dom”, napisy, kartony, kredki, zdjęcia
rodzinne, rysunek domu do zajęć matematycznych w programie PAINT,
program FACE do tworzenia twarzy, encyklopedie.
Przebieg zajęć
Zajęcia są przewidziane na 3 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny odbywają się w
sali komputerowej.
Część I
1. Rozwiązywanie zagadek, jako wprowadzenie do zajęć
Łatwą tu zagadkę damy:
Kim jest dla nas mama mamy?
To „m” litera, to „a” litera
Te dwie litery wyraz zawiera.
Słowo serdeczne, odgadniesz sama
To jest na pewno słowo................
Rozłupać najtwardszy orzech
Ten staruszek Ci pomoże.
1
Zgadnij, w jakich kwiatach
Możesz znaleźć „brata”
Są to bardzo miłe, kolorowe kwiatki,
A zwą się rodzinnie,
To po prostu...............
2. Odczytanie rozwiązań i przyporządkowanie ich do poszczególnych
zagadek
MAMA
TATA
BRAT
DZIADEK
3. Ustalenie wspólnej nazwy dla tych osób - Rodzina
4. Podział klasy na grupy.
Rozdanie kart różnych kolorów, Na kartkach każdego koloru znajdują się
napisy:
Pradziadek, prababcia, dziadek, babcia, tata, mama, brat, siostra, syn,
córka. Kartki jednego koloru tworzą rodzinę.
Dzieci ustalają z ilu osób składa się ich rodzina, kto jest w niej najstarszy, a
kto najmłodszy, jakie kto pełni w niej role.
5. Tworzenie mapy pojęciowej wyrazu RODZINA z wykorzystaniem
napisów, rysunków i zdjęć.
Prezentacja prac na tle klasy
RODZINA
6. Ciche, a następnie głośne czytanie wiersza Zofii Beszczyńskiej pt. „Dom”
2
Dom
Dom otwiera swoje cztery ściany
Dla babci, dziadka, tatusia i mamy.
Dla was wszystkich i gości, i kota, i psa.
A mama wszystkim rozdaje uśmiechy
Jak pachnące jabłka, jak słodkie orzechy,
Jak mleko, które rano pijemy, co dnia.
Dom zamyka swoje cztery ściany,
Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy...
Dorośli do pracy, my, dzieci, do szkoły.
Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,
Znowu nas powitały jego cztery ściany
I lampa nad stołem, i dywan wesoły.
I gdy przez okno zagląda już wieczór
U nas wciąż jeszcze kwitnące w powietrzu
Kołyszą się uśmiechy....
7. Rozmowa na temat wiersza.
• Dla kogo dom otwiera swoje cztery ściany?
• Co znaczy powiedzenie „kwitnące w powietrzu kołyszą się
uśmiechy”?
• Czy chcielibyście mieszkać w takim domu?
8. Określenie nastroju panującego w domu opisanym w wierszu (za pomocą
metody promyczkowego uszeregowania) – dzieci otrzymują karteczki, na
których wypisują określenia dotyczące nastroju, a następnie je szeregują
według ilości określeń.
Część II
Uczniowie przenoszą się do sali komputerowej
1. Otwierają z pulpitu plik o nazwie dom i kolorują zgodnie z
instrukcją
3
2. Wyszukiwanie w encyklopedii pojęć „autoportret” i „ portret”.
3. Rysowanie w programie FACE portretu mamy lub taty.
Przeniesienie go za pomocą klawisza PrintScrn do programu
PAINT, a następnie podpisanie ich i wydrukowanie
4. Zorganizowanie klasowej wystawki portretów rodziców.
5. Śpiewanie piosenki pt. „Grunt to rodzinka”
4