Talking Turtles - RM

Komentarze

Transkrypt

Talking Turtles - RM
Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Talking Turtles™
lub otwarcia ich obudowy.
Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.
Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie
www.tts-group.co.uk.
Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]
TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525
TTS – Jesteśmy dumni z bycia częścią
Talking Turtles™
OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.
OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być
udostępniany dzieciom w wieku
do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części,
łatwych do połknięcia.
Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.
Nxxxxx
N448
PLC
TTS Kod produktu:
EY04196
Talking Turtles™
Tych dziesięć małych żółwików
może wyzwolić bogatą wyobraźnię
podczas zabawy
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
www.tts-shopping.com
Ważna informacja
n Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania,
gdyż zawiera ona ważne informacje.
n Wszelkie czynności czyszczące powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
n Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
n Aby oczyścić żółwiki Talking Turtles™, wycieraj je czystą wilgotną szmatką.
n Konstrukcja zabawki jest wodoszczelna, jednak nie zaleca się pozostawiania jej
w wodzie przez dłuższy czas.
n Przed użyciem produktu konieczne jest usunięcie izolacyjnej wkładki baterii.
Aby wyjąć taśmę, konieczne jest zdjęcie pokrywy baterii. Patrz: wskazówki
poniżej.
Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego
użytkowania baterii
n Baterie powinny być zakładane przez osobę dorosłą.
n Należy używać baterii tylko tego samego typu.
n Nie łącz starych baterii z nowymi, wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie.
n Nie łącz baterii wielokrotnego ładowania z jednorazowymi.
n Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
n Sprawdź, czy wszystkie zużyte baterie są utylizowane w sposób prawidłowy.
n Należy chronić baterie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
n Przed dłuższym okresem przechowywania wszystkie baterie należy wyjąć z
urządzenia.
Zakładanie i wymiana baterii
1. Twoje zabawki Talking Turtles™ wykorzystują po 3 baterie typu „pastylka” 1,5 V
AG13 lub LR44.
2. Baterie należy wkładać zgodnie z biegunowością pokazaną w przedziale baterii.
3. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę przedziału baterii.
4. Wyjmij zużyte baterie i usuń je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Umieść baterie w ich komorze zgodnie z rysunkiem.
6. Załóż ponownie pokrywę przedziału baterii i dokręć śruby.
Talking Turtles™
Poznaj swoje zabawki Talking Turtles™
Naciśnij tutaj
, aby nagrywać
Głośnik
Mikrofon
Naciśnij tutaj
, aby odtwarzać
Nagrywanie na urządzeniach Talking Turtles™
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC, i mów wyraźnie do mikrofonu.
2. Zwolnij przycisk nagrywania.
Odtwarzanie
1. Aby odtworzyć komunikat, naciśnij liczbę znajdującą się na grzbiecie żółwia.
2. Każdy następny komunikat będzie nagrywany na komunikacie poprzednim.
Liczenie z wykorzystaniem Talking Turtles™
Na grzbietach żółwików Talking Turtles™ nadrukowane są liczby od 1 do 10,
na spodniej części ich ogonków te same liczby wyrażone są słownie (w języku
angielskim), zaś na szyjach żółwików, od spodu, nadrukowane są odpowiadające
im ilościowo kropki.
Funkcja
Specyfikacje
3 baterie typu „pastylka” 1,5 V AG13/LR44 Rodzaj baterii
1 rok +
Trwałość baterii (w trybie czuwania)
500 odtworzeń (zależnie od długości)
Trwałość baterii (w trybie odtwarzania)
4000 nagrań (zależnie od długości)
Trwałość baterii (w trybie nagrywania)
10 sekund
Czas trwania nagrywania i odtwarzania
Praktyczne uwagi dotyczące Talking Turtles™
Wprowadzenie
Tych dziesięć małych żółwików może wyzwolić bogatą wyobraźnię podczas zabawy.
Można bawi się nimi w pomieszczeniach, jak również poza nimi. Ich konstrukcja
umożliwia wykorzystanie w wodzie, ale mogą też stanowić pomysłowy element świata
wymyślonego w zabawie. Umożliwiają one również nagrywanie, które oferuje ogromnie
wiele sposobności uczenia się.
Pomysły
n Używając żółwików, utwórz oś liczbową. Przemieszaj żółwiki, po czym poleć
dzieciom przywrócenie prawidłowej kolejności ustawienia. Spróbuj usunąć jednego
żółwika i zapytaj, którego brakuje.
n Dopasuj ilości do nadrukowanego numeru, na przykład umieść dziewięć kamyczków
obok żółwika numer 9.
n Zabaw się w grę w chowanego. Spróbuj ukrywać żółwiki, pozostawiając wskazówki.
Dzieci będą miały dużą radość z udanego poszukiwania. Spróbuj nagrać w każdym
żółwiku informację, jak znaleźć kolejnego żółwika, na przykład: „jestem w czerwonym
pudełku”.
n Poproś dzieci, aby odszukiwały konkretne numery, na przykład żółwika o numerze
większym niż sześć i mniejszym niż osiem. Pozostawiaj inne wiadomości, które
dzieci będą musiały dopasować do odpowiedniego żółwika, na przykład znajdź
żółwika z numerem równym ilości życzeń, z którymi zwracał się rybak do złotej
rybki. Oprócz liczb można nagrywać również słowa i elementy pisowni, na przykład
jeśli powiesz dzieciom: znajdźcie żółwika, który znajduje się najbliżej małego
pluszaka lub zwierzątka, którego nazwa zaczyna się od litery „k” i kończy literą „t”.
Innymi odsłuchiwanymi zadaniami mogą być: podaj nazwę ptaka, numer, nazwę
drzewa itd. Jest to dobry sposób, aby zachęcać dzieci do uważnego słuchania i
dopasowywania żółwika do nagranego słowa.
n Spróbuj nagrać te liczby w różnych językach, na przykład un, deux, trois, itp.
n Baw się żółwikami w baseniku z wodą. Twórz polecenia typu: „znajdź wszystkie liczby
nieparzyste”, „znajdź wszystkie liczby większe od sześciu”. Dzieci będą potrzebowały
miarek, sit, wiaderek itd.
n Zabarwij wodę na kolor wody morskiej i dodaj duże i małe kamyki, piasek itd. Dodaj
inne elementy spotykane w środowisku morskim.
n Opowiadaj dzieciom o żółwiach tak, aby zapoznać je z tymi stworzeniami.
Wykorzystaj w opowiadaniu zarówno fakty, jak i fikcję.
Talking Turtles™
n Dzieci mogą bawić się w wodzie w gry otwarte. Dodaj do wody elementy połyskliwe,
pianę itp.
n Wykorzystaj żółwiki do zaimprowizowania scenerii świata wodnego. Żółwiki
doskonale prezentują się na planszy budowniczego TTS Active World Tray. Dzieci
mogą utworzyć na niej swoją własną bezludną wyspę. Można udostępnić dzieciom
dryfujące belki, muszle itp.
n Zachęć dzieci do układania piosenek o żółwikach. Do powszechnie znanych
wierszyków wstaw motywy związane z żółwikami. Zaśpiewaj na przykład piosenkę
„5 bułeczek rodzynkowych”, zastępując w niej bułeczki żółwikami. Na przykład: „5
żółwików w wielkim sklepie ZOO, okrągłych, zielonych, w jedną liczbę na pleckach
każdy wyposażony. Raz mały chłopiec odwiedził sklep, kupił żółwika i wybiegł
wnet”. Albo, „10 zielonych żółwików na urwisku przysiadło, lecz jednemu to miejsce
do gustu nie przypadło, i pomyślał: czym prędzej miejsce spania zmieniam, więc
kolegom dziewięciu mówi: do widzenia”.
n Twórz różne łamańce językowe, a następnie je nagraj, np.
„Żwawy zielony żółwik przeżuwał żytnią grzankę z żurkiem” .
„Żółwiczka Żenia wymarzyła sobie podróż życia do żywiołowego Rzymu”.
n Używaj żółwików jako prostych urządzeń nagrywających pomocnych dzieciom w
zapamiętywaniu rzeczy, na przykład zadań, wiadomości itp.
Podsumowanie
Można w bardzo różnorodny sposób wykorzystywać żółwiki. Wymienione powyżej
przykłady są nielicznymi z wielu. Wyobraźnia dzieci z pewnością podsunie im dużo innych
pomysłów.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie Talking Turtles™
nie nagrywa dźwięków
Upewnij się, że podczas nagrywania wiadomości
naciśnięty i przytrzymany jest przycisk Rec.
Sprawdź czy baterie są naładowane i czy są one
prawidłowo założone.
Urządzenie Talking Turtles™
nie odtwarza nagrań
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij i zwolnij
górną część urządzenia.
Sprawdź czy baterie są naładowane i czy są one
prawidłowo założone.