Kurs na Operatora podestów ruchomych

Komentarze

Transkrypt

Kurs na Operatora podestów ruchomych
Kurs "Obsługa podestów ruchomych".
Poruszane zagadnienia:
Przepisy dozorowe UTB, charakterystyka ogólna i podział podestów, stateczność podestów, wytrzymałość
podestów, podwozia i mechanizmy napędowe, platforma robocza i urządzenia sterownicze, przygotowanie
podestu do pracy, przepisy bhp.
Cel szkolenia:
Zgodnie z zaleceniami Ministra Gospodarki celem szkolenia dla operatorów podestów ruchomych jest
przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi podestów oraz zdobycie odpowiedniego zakresu
wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru
Technicznego i uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych.
Program:
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
przepisy dozorowe UTB.
charakterystyka ogólna i podział podestów.
stateczność podestów - obciążenia działające na podest.
wytrzymałość podestów - urządzenia zabezpieczające.
podwozia i mechanizmy napędowe.
platforma robocza i urządzenia sterownicze.
przygotowanie podestu do pracy - czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu.
przepisy bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
zajęcia praktyczne- nabycie umiejętności obsługi podestu ruchomego przejezdnego.
Certyfikaty:
Świadectwo ukończenia ww. kursu.
Po zdanym przed inspektorami UDT egzaminie teoretycznym i praktycznym - Zaświadczenie kwalifikacyjne
UDT uprawniające do obsługi podestów ruchomych.
Grupa docelowa:
Osoby chcące zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.
Wymagania dotyczące kandydatów na kurs:
ukończone 18 lat.
wykształcenie minimum podstawowe.
dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza medycyny pracy.
zaświadczenie od psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków operatora.
Co zawiera cena:
Przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Catering.
CENTRUM ROZWOJU OSOBOWEGO RENESANS
Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica
tel.: 74 850 17 83, kom.: 501 055 274, kom.: 507 175 105
www.centrum-renesans.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty