Przyjdź. Dowiedz się. Skonsultuj swój pomysł na

Komentarze

Transkrypt

Przyjdź. Dowiedz się. Skonsultuj swój pomysł na
II edycja Akademii Przedsiębiorczości w IT LOFT PARKU Tychy
28 września 2016 r., Tychy, ul. Browarowa 21, sala kongresowa
Część panelowa
9.30 – 10.15 Rejestracja uczestników
10.15 – 10.45 Otwieranie działalności w sposób praktyczny, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
10.45 – 11.20 Możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy zewnętrznych –
kompendium instrumentów, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundusz Górnośląski S.A.
11.20 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.15 Formy opodatkowania i prowadzenia księgowości w działalności – aspekty praktyczne,
Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie
12.15 – 14.00 Warsztaty z kształtowania wizerunku, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
13.00 – 13.15 Poczęstunek
14.00 – 15.15 Praktyczne warsztaty pisania umów, Lex Buława
Równocześnie, w kuluarach, przez cały czas, obok prowadzone będą bezpłatne konsultacje dla
wszystkich zainteresowanych. Tym razem obecne będą stanowiska konsultacyjne:
- Fundusz Górnośląski S.A. – doradztwo biznesowe, instrumenty dla firm
- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – konsultacje, instrumenty dla firm
- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – doradztwo biznesowe, instrumenty AIP
- Zamek Cieszyn – doradztwo biznesowe, w tym doradztwo z księgową i prawnikiem
- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wsparcie dla osób zainteresowanych działalnością i firm
- IT Loft Park - doradztwo biznesowe, oferta Parku, koordynacja.
Adresaci:
- osoby planujące lub myślące o swojej działalności, także w oparciu o umowy cywilno-prawne
- „młodzi” przedsiębiorcy (start-upy)
- przedsiębiorcy planujący innowacje i z branż ITC oraz projektowej.
Przyjdź. Dowiedz się. Skonsultuj swój pomysł na biznes.
Park naukowo – technologiczny IT LOFT PARK
wraz z partnerami Akademii Przedsiębiorczości zapraszają!
Udział w wydarzeniu i całym cyklu jest bezpłatny.