160616_ Vantage Development nie zwalnia tempa [Informacja

Komentarze

Transkrypt

160616_ Vantage Development nie zwalnia tempa [Informacja
!
Wrocław,16.06.2016
Vantage Development nie zwalnia tempa
Giełdowy deweloper przeznaczy 34,1 mln zł na zakup działki budowlanej we
Wrocławiu. Nabywana parcela pozwala na wybudowanie nawet 620 lokali
mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 33 tys. mkw. Lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego podpisał umowę przedwstępną zakupu
działki inwestycyjnej przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu o powierzchni około 3 ha.
Potencjałnieruchomościpozwalanawybudowanienaniejbudynkówmieszkalnychz620
lokalami i 33 tys. mkw PUM. Podpisanie umowy ostatecznej planowane jest na koniec
listopadabr.Tojużczwartatransakcjazakupuziemipodprojektymieszkaniowedokonana
przezVantageDevelopmentw2016r.WcześniejdewelopernabyłgruntyweWrocławiu
orazwWarszawie,pozwalającenawybudowanieokoło430mieszkań.Pozrealizowaniu
najnowszej transakcji bank ziemi Vantage Development umożliwi wybudowanie we
WrocławiuiWarszawiebudynkówz132tys.mkwPUM.
- Nasz tegoroczny budżet na zakup działek budowlanych wynosi 100 mln zł. Po
zrealizowaniu warunków podpisanej dziś umowy, do zainwestowania będziemy mieli
jeszczeokoło25mlnzł.Chcemydocelowodysponowaćgruntami,którezabezpiecząnas
podkątemprzyszłychinwestycjinakolejnetrzylata–mówiDariuszPawlukowicz,członek
zarząduVantageDevelopment.
Giełdowy deweloper w 2015 roku podpisał umowy sprzedaży 613 lokali mieszkalnych i
usługowychwsamymWrocławiu.–Niezamierzamyzwalniaćtempa.Mamypotencjał,by
w 2016 r. zawrzeć co najmniej 700 umów sprzedaży lokali – zapowiada Dariusz
Pawlukowicz.
W pierwszym kwartale 2016 roku Vantage Development sprzedał 250, a do oferty
wprowadził 364 mieszkania. Aktualnie na nabywców w sumie czeka 525 lokali. W
kolejnychtrzechkwartałachspółkaplanujerozpoczęciebudowyjeszczeokoło750lokali.
Vantage Development
***
!
Vantage Development jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek deweloperskich.
Firma,koncentrującswojedziałanianajednymznajszybciejrozwijającychsięrynkówbudowlanych,jakim
jest Wrocław, systematycznie poszerza działalność w innych polskich miastach. Obecnie realizuje swoją
pierwsząinwestycjęwWarszawiepodnazwąLivingPointMokotów.Dominującymsegmentemdziałalności
spółkijestsprzedażmieszkań,jednakczęśćjejaktywnościstanowiąrównieżprojektykomercyjne(zarówno
biurowe,jakihandlowe). VantageDevelopmentjestczłonkiemPolskiegoZwiązkuFirmDeweloperskich
orazStowarzyszeniaEmitentówGiełdowych.Od2012rokuakcjeSpółkisąnotowanenaGiełdziePapierów
WartościowychwWarszawie.

Podobne dokumenty