Przykładowe pytania do egzaminu ustnego - semestr III

Komentarze

Transkrypt

Przykładowe pytania do egzaminu ustnego - semestr III
Przykładowe zadania na egzamin – technika biurowa
Wykorzystując zainstalowanego klienta poczty (Outlook Express lub Mozilla Thunderbird) wykonaj
konfigurację własnego konta e-mail (konto ma być założone przed egzaminem). Wyślij z utworzonego
konta na adres [email protected] maila z załącznikiem (plik programu MS Word zawierający dowolną tabelę).
Do konfiguracji potrzebne są: e-mail, login, hasło, serwer pop3 lub imap, serwer smtp, numery portów (dla konfiguracji Outlooka).
Wykorzystując zainstalowanego klienta poczty (Outlook Express lub Mozilla Thunderbird) wykonaj
konfigurację własnego konta e-mail (konto ma być założone przed egzaminem). Wyślij z utworzonego
konta na adres [email protected] maila z załącznikiem (plik programu MS Word zawierający dowolną grafikę).
Do konfiguracji potrzebne są: e-mail, login, hasło, serwer pop3 lub imap, serwer smtp, numery portów (dla konfiguracji Outlooka).
Wykorzystując zainstalowanego klienta poczty (Outlook Express lub Mozilla Thunderbird) wykonaj
konfigurację własnego konta e-mail (konto ma być założone przed egzaminem). Wyślij z utworzonego
konta na adres [email protected]
maila z załącznikiem (plik programu MS Excel zawierający sumę pięciu
dowolnych liczb wprowadzonych do kolumny A).
Do konfiguracji potrzebne są: e-mail, login, hasło, serwer pop3 lub imap, serwer smtp, numery portów (dla konfiguracji Outlooka).
Wykorzystując program graficzny Gimp utwórz logo ze swoim imieniem i nazwiskiem. Plik zapisz pod nazwą
logo.png.
Wykorzystując program graficzny Gimp utwórz plik graficzny klasa2ta.xcf (o rozmiarach 800x600)
składający się z 4 warstw o nazwach:

prostokąt (umieść tu prostokąt w kolorze niebieskim),

elipsa (umieść tu elipsę w kolorze czerwonym),

koło (umieść tu koło w kolorze żółtym),

kwadrat (umieść tu kwadrat w kolorze zielonym).
Wykorzystując program graficzny Gimp utwórz fotomontaż w którym samolot z pliku samolot.jpg należy
umieścić w pliku tlo.jpg. Plik wynikowy zapisz pod nazwą montaż1.jpg.
Wykorzystując program graficzny Gimp utwórz fotomontaż w którym ptak z pliku ptak.jpg należy umieścić
w pliku egzamin.jpg. Plik wynikowy zapisz pod nazwą montaż2.jpg.
Utwórz prezentację w programie PowerPoint składającą się z 5 slajdów. W slajdach wykorzystaj zdjęcia
wodospadów (ściągnij je z Internetu). W programie graficznym Gimp przygotuj znak wodny (tekst z twoim
imieniem i nazwiskiem o rozmiarze 30px, wykorzystaj zdefiniowane logo programu Gimp). Zmień rozmiar
plików graficznych na rozmiary 800x600, a następnie dodaj do zdjęć znak wodny w prawym-dolnym rogu.
Przejścia między slajdami (z efektami) następują po kliknięciu myszą.
Utwórz prezentację w programie PowerPoint składającą się z 5 slajdów. W slajdach wykorzystaj zdjęcia gór
(ściągnij je z Internetu). W programie graficznym Gimp przygotuj znak wodny (tekst z twoim nazwiskiem o
rozmiarze 35px, wykorzystaj dowolne zdefiniowane logo programu Gimp). Zmień rozmiar plików
graficznych na rozmiary 800x600, a następnie dodaj do zdjęć znak wodny w lewym-dolnym rogu. Przejścia
między slajdami (z efektami) następują automatycznie po 5 sekundach.
Utwórz prezentację w programie PowerPoint składającą się z 6 slajdów. Na pierwszym slajdzie tytułowym
umieść swoje imię i nazwisko. W pozostałych slajdach wykorzystaj zdjęcia jezior (ściągnij je z Internetu). W
programie graficznym Gimp przygotuj znak wodny (tekst z twoim imieniem i nazwiskiem o rozmiarze 30px,
wykorzystaj zdefiniowane logo programu Gimp). Zmień rozmiar plików graficznych na rozmiary 1024x768,
a następnie dodaj do zdjęć znak wodny w prawym-górnym rogu. Przejścia między slajdami (z efektami)
następują automatycznie po 4 sekundach.