„Nowe trendy w MARKETINGU” Docelowy czas zajęć: Dwa dni

Komentarze

Transkrypt

„Nowe trendy w MARKETINGU” Docelowy czas zajęć: Dwa dni
„Nowe trendy w MARKETINGU”
Docelowy czas zajęć: Dwa dni
CELE SZKOLENIA
Podstawowym celem dwudniowych warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowoczesny
trendów obecnych w marketingu oraz nauczenie
praktycznego stosowania jego zasad w
przedsiębiorstwach.
Podczas szkolenia koncentrujemy się głównie na praktycznej prezentacji tego, czym jest współczesny
marketing, jakie zachodzą w nim przemiany i w jaki sposób jego zasady można z pożytkiem wykorzystać
w pracy każdej organizacji. W trakcie omawiania poszczególnych etapów będziemy się zajmować
następującymi zagadnieniami:
•
•
•
•
I.
Etycznymi problemami współczesnego marketingu
Segmentacją rynku według potrzeb współczesnego konsumenta
Działaniami promocyjnymi charakterystycznymi dla współczesnego marketingu
Szukaniem źródeł przewagi konkurencyjnej
MARKETING WSPÓŁCZESNY
1. Co jest celem marketingu współczesnego?
2. Nowe podmioty działań marketingowych
3. Co można dziś sprzedać?
4. Marketing non-profit
5. Marketing globalny
II.
MARKETING A ETYKA
1. Zasada „3e”
2. Granice prywatności nabywców
3. Marketing partyzancki
4. Marketing wirusowy
5. Etyczna konkurencja
6. Manipulowanie wyborami konsumentów
7. Efektywność lobbingu
III. WSPÓŁCZESNY KONSUMENT - JAK DO NIEGO DOTRZEĆ
1. Eurokonsument i eurorynek
2. „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – czy to działa?
3. Nadchodzi era prosumenta
4. Kto dba o prawa konsumenta?
TET – Trening-Edukacja-Terapia
ul. Piłsudskiego 19/4, 70-460 Szczecin; tel.: +48 601926431
www.tet.com.pl; e-mail: [email protected]
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.32/00071/2006
5. Reklama – czy ciągle na nas działa?
6. Segmentacja rynku według potrzeb współczesnego konsumenta
7. Siła globalnych marek
IV.
NOWOCZESNE FORMY PROMOCJI
1. Czy można sprzedawać jeszcze skuteczniej?
2. Special events – aby klient się nie nudził
3. Marketing mobilny
4. Nowe możliwości reklamowe
5. Siła internetu
6. Marketing wewnętrzny
7. Marketing w sporcie - sport w marketingu
V.
PRZEWAGA KONKURENCYJNA – JAK JĄ STWORZYĆ
1. Misja przedsiębiorstwa – dokąd zmierzamy?
2. Własny wizerunek a tożsamość firmy
3. Kultura przedsiębiorstwa
4. Źródła przewagi konkurencyjnej
5. Innowacje – wybór czy konieczność?
6. Wykorzystuj szanse rynkowe, omijaj zagrożenia
7. Podkreślaj atuty przedsiębiorstwa, wzmacniaj słabości
VI.
CZYM JEST MARKETING PRZYSZŁOŚCI?
1. Marketing zdobywczy – generowanie zainteresowań
2. Jak zdobyć lojalność klienta?
3. Marketing partnerski
4. Trendsetters – kim są i jaka jest ich rola?
5. Marketing a kształtowanie postaw aspołecznych i prospołecznych
6. Marketing jako czynnik rozbudzenia nadmiernej konsumpcji
TET – Trening-Edukacja-Terapia
ul. Piłsudskiego 19/4, 70-460 Szczecin; tel.: +48 601926431
www.tet.com.pl; e-mail: [email protected]
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.32/00071/2006