Kierownik Działu Technicznego

Komentarze

Transkrypt

Kierownik Działu Technicznego
COVERIS™
COVERIS jest szóstą największą firmą opakowaniową na świecie, powstałą w wyniku połączenia spółek Exopack,
Britton Group, Kobusch, PACCOR oraz Paragon Print & Packaging. Firma ma ugruntowaną pozycję lidera w
zakresie opracowywania, produkcji i dostarczania opakowań giętkich i sztywnych z tworzyw sztucznych i papieru.
Łączne obroty COVERIS przekraczają 2,5 mld USD. Firma posiada 64 zakłady produkcyjne w USA, Europie, na
środkowym Wschodzie i w Chinach. COVERIS to Spółka należąca do portfolio Sun Capital Partners, Inc.
COVERIS RIGID
Grupa COVERIS RIGID, z centralą w Niemczech, obejmie obecnie 19 zakładów produkcyjnych i dwie jednostki
handlowe zlokalizowane w Niemczech, Polsce, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Turcji, Holandii, Finlandii,
Rumunii, na Ukrainie, Litwie oraz na Węgrzech. Aktualnie poszukujemy kandydata/tki na stanowisko:
Aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Siemianowicach Śląskich poszukujemy pracownika na
stanowisko:
Kierownik Działu Technicznego
Nr ref. KDT/2016
Miejsce pracy – Siemianowice Śląskie
Obowiązki:

Kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy pracowników podległych działów: mechanicznego,
elektrycznego, narzędziowego, zakupów materiałów technicznych oraz utrzymania obiektu,

Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki,

Organizowanie i kierowanie pracami związanymi z instalacją, utrzymaniem ruchu oraz serwisowaniem i
naprawą maszyn, narzędzi i systemów,

Planowanie i nadzorowanie przeglądów technicznych oraz bieżących prac remontowych,

Aktywna współpraca z innymi działami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technicznego
maszyn, sprzętu oraz obiektu,

Planowanie budżetu, kontrola wydatków oraz optymalizacja kosztów,

Negocjowanie oraz przygotowywanie umów z zewnętrznymi dostawcami,

Aktywne uczestnictwo w projektach zwiększających efektywność systemów zarządzania firmą,

Koordynowanie i nadzór nad pracą serwisów zewnętrznych oraz konserwatorów ogólnobudowlanych,

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i dostaw mediów: centralne ogrzewanie, woda,
sprężone powietrze, klimatyzacja, kanalizacja, energia elektryczna, automatyka p.poż.
Wymagania:

Wykształcenie wyższe (magister inżynier),

Kilkuletnie doświadczenie w służbach utrzymania ruchu oraz obszarze produkcji,

Minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

Wiedza na temat zarządzania oraz utrzymania obiektu,

Doświadczenie w zarządzaniu mediami produkcyjnymi,

Zanjomość narzędzi i technik Six Sigma oraz koncepcji Lean manufacturing,

Silne umiejętności zarządzania projektem, analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,

Dobra znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:





Zatrudnienie na umowę o pracę,
Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie o różnorodnych procesach i technologiach,
Możliwości ciągłego doskonalenia,
Pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, dofinansowanie urlopu),
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
Oferty zawierające CV z dopiskiem Nr ref. KDT/2016 prosimy kierować na podany adres email:
[email protected]
lub pocztą tradycyjną na adres:
COVERIS Rigid Polska Sp. z o.o., ul. Budowlana 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Podobne dokumenty