85 lat minęło

Komentarze

Transkrypt

85 lat minęło
85 lat minęło...
CSM świętowała jubileusz
23 maja w Zajeździe Tur w Niestumiu odbyły się uroczyste obchody 85- lecia
Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Stawili się na nie liczni goście,
pracownicy, dostawcy, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych mleczarni
oraz reprezentanci izb rolniczych i związków spółdzielczych.
Zaproszonych gości przywitał prezes CSM Wiesław Żebrowski. Przybyli m.in.
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z radną Sejmiku Wiesławą
Krawczyk, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wiceprezydent Ciechanowa
Ewa Gładysz, wójtowie gmin: Ciechanów – Marek Kiwit, Opinogóra – Stanisław
Wieteska, Gołymin – Andrzej Chrzanowski, przedstawiciele Izb Rolniczych: Wiktor
Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Jan Antonowicz, członek
zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej; Alina Demby, kierownik ciechanowskiego
oddziału Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele Mazowieckiej Izby
Gospodarczej.
Na uroczystość przybyli też prezesi Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich:
Waldemar Broś i Stanisław Wieczorek oraz prezes Krajowej Rady Spółdzielczej –
Alfred Domagalski wraz z prezesami i właścicielami firm mleczarskich, a także
szefowie przedsiębiorstw współpracujących z CSM Ciechanów.
85-lecie działalności w ocenie marszałka województwa Adama Struzika było
doskonałą okazją, żeby przyznać Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej medal Pro
Mazovia. Wraz z dyplomem uznania na ręce prezesa spółdzielni wręczyła go radna
wojewódzka Wiesława Krawczyk, której towarzyszył Józef Kaliński z miejscowej
delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Dyplomy uznania trafiły też do dziesięciu
rolników i pracowników CSM.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez ministra rolnictwa
Marka Sawickiego, otrzymali: Marek Czarnecki, Grzegorz Goździewski, Grzegorz
Jezierski, Alojzy Kierzkowski, Mariusz Kowalski, Jan Kownacki, Grzegorz Michał
Rzepliński i Wiesław Żebrowski.
Dwanaście osób otrzymało od prezesa Krajowego Związku odznaki „Zasłużony dla
Spółdzielczości Mleczarskiej”. Odebrali je: Mieczysław Aszbrener, Cezary
Brzeszkiewicz, Izabela Daniszewska, Bożenna Zofia Drążyk, Sylwia Godlewska,
Bożena Józwowska, Benedykt Konwerski, Jan Kownacki, Andrzej Stanisław
Stryjewski, Zygmunt Wiśniewski, Danuta Zybowska i Wiesław Żebrowski.
 Sukces naszej firmy nie byłby możliwy, gdybyśmy działali w pojedynkę –
podkreślił Jan Kownacki, wiceprzewodniczący rady nadzorczej CSM, w
imieniu odznaczonych.
Wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz zauważyła, że niewiele jest podmiotów
gospodarczych w tym mieście, które mogą pochwalić się tak długą działalnością.
Odczytała list gratulacyjny od prezydenta Ciechanowa, który dziękował za dobrą
współpracę CSM z lokalnym samorządem.
Dalszych sukcesów spółdzielni życzyli także Alfred Domagalski, prezes zarządu
Krajowej Rady Spółdzielczej i Waldemar Broś, prezes zarządu Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich. Ten ostatni nie przegapił okazji do tego, żeby zachęcić do
spożywania mleka, ze względu na jego pozytywne skutki dla zdrowia i urody.
85-lecie działalności było okazją do podziękowań, które to prezes Wiesław
Żebrowski skierował do współpracujących z nią mleczarni oraz zaprzyjaźnionych
firm. Okolicznościowe statuetki, przedstawiające kroplę mleka podtrzymywaną przez
dłonie, trafiły też do zaproszonych na spotkanie samorządowców.
Z uznaniem oklaskiwano największych producentów mleka, którzy również zostali
uhonorowani statuetkami. Na czele tej listy znajduje się Grzegorz Rzepliński z
miejscowości Kołaki Kwasy, który w ubiegłym roku dostarczył ponad 695 tys.
litrów mleka. Kazimierz Załęski (Chodkowo Załogi) i Grzegorz Goździewski
wyprodukowali w swoich gospodarstwach ponad 470 tysięcy litrów mleka. Były to
rekordowe ilości. Kolejnych 18 gospodarstw wyprodukowało rocznie co najmniej
200 tys. litrów tego cennego surowca.
Uhonorowano też emerytowanych rolników, którzy aktywnie działali na rzecz
spółdzielni i przekazali swoje gospodarstwa swoim następcom, obecnym członkom
CSM. Nagrodzono też za dobrą i sumienną pracę kilkunastu pracowników, z których
część mogła pochwalić się stażem pracy przekraczającym 30 lat. Trudno sobie
wyobrazić sukcesów Spółdzielni bez ich wieloletniego zaangażowania.
Na scenie przygrywał zespół „Moja Rodzina” z Glinojecka. Do prezesa zarządu CSM
Wiesława Żebrowskiego ustawiła się długo kolejka gości z prezentami i życzeniami.
Był to znak, że oficjalna część obchodów dobiega końca.
Potem już tylko biesiadowano. Zadbano tego popołudnia o atrakcje dla dzieci i
dorosłych. Pogoda sprzyjała świętowaniu nawet pod chmurką.
Korzystając z okazji, prezes Wiesław Żebrowski składa serdeczne podziękowania za
udział w tak uroczystej i podniosłej dla Spółdzielni chwili – wszystkim przybyłym
gościom, członkom CSM i jej pracownikom.
- To dzięki wam przyjaciołom Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej mogliśmy
tak wspaniale wspólnie świętować. Będzie to dla nas niezapomniany dzień –
podkreślił gospodarz uroczystości.