nr 203 | 04.01.2015 | 2. n. po narodzeniu pańskim

Komentarze

Transkrypt

nr 203 | 04.01.2015 | 2. n. po narodzeniu pańskim
tygodnik
ewangelicki
dwu
INFORMATOR
PARAFII EWANGELICKO
- AUGSBURSKIEJ W ZABRZU
NR 203 | 04.01.2015 | 2. N. PO NARODZENIU PAŃSKIM
w zabrzu
www.luteranie-zabrze.pl
Jasełka 21.12.2014 r. Foto: J. Hauptman
Słowo niedzieli - Czy nie wiedzieliście?
I gdy miał dwanaście lat, poszli do
Jerozolimy na to święto, jak to było
w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły
końca i wracali, zostało dziecię
Jezus w Jerozolimie, o czym nie
wiedzieli jego rodzice, a mniemając,
iż jest pośród podróżnych, uszli
dzień drogi i szukali go między
krewnymi i znajomymi. I gdy go nie
znaleźli, wrócili do Jerozolimy,
szukając go. A po trzech dniach
znaleźli go w świątyni, siedzącego
wpośród nauczycieli, słuchającego
i pytającego ich. A zdumiewali się
wszyscy, którzy go słuchali, nad
. jego
Św. rozumem i odpowiedziami.
I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła
do niego matka jego: Synu, cóżeś
nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja
bolejąc szukaliśmy ciebie. I rzekł do
nich: Czemuście mnie szukali?
Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co
jest Ojca mego, Ja być muszę?
Lecz oni nie rozumieli tego słowa,
które im mówił.
Łk 2,41-52
Czy to wydarzenie nas nie
zawstydza? Czy nie wiecie? - mówi
Jezus do rodziców, że w tym, co
Boże, ja być muszę, ale wy też
musicie. Jaką lekcję dzisiaj
otrzymujemy? Czy współcześni
rodzice nie nazbyt dosłownie
przyjęli słowa Jezusa: Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie?
Owszem pozwalają, a nawet
przywożą dzieci do chrztu, na
lekcje religii, ale sami do kościoła
nie przyjdą. Czy pokolenie 30.
i 40. latków jest stracone dla
Kościoła i dla parafii?
W większości wypadków ich
obecność w kościele jest
sporadyczna i ogranicza się do
przywiezienia dzieci na lekcje
religii. A może to jest trend
chrześcijańskiej nowoczesności?
Warto przypomnieć sobie słowa
dwunastoletniego Jezusa
skierowane do Marii i Józefa
w świątyni: Czy nie widzieliście, że
tym, co jest Ojca mego, ja być
muszę? Odkąd Jezus opuścił
żłóbek, stał się młodzieńcem
podejmuje wysiłek bycia, w tym,
co Ojca. On wędruje i poznaje.
Odkąd my stajemy się młodzieżą,
a później dorosłymi, powiadamy
nie mam czasu, mam inne sprawy.
Pieśni niedzieli:
100, 810, 671, 89, 66
Intr. 16
2. n. po Narodzeniu Pańskim
4 stycznia 2015 r.
Hasło tygodnia: Ujrzeliśmy chwałę
Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca.
1 J 1,14
1. Porządek nabożeństw:
06.01.2015 r. - Święto Epifanii - Zabrze
g. 10:15 - nabożeństwo kolędowe,
Kędzierzyn-Koźle g. 15:00 - nabożeństwo
kolędowe.
11.01.2015 r. - 1. n. po Epifanii - Zabrze
g. 10:15,
18.01.2015 r. - 2. n. po Epifanii - Zabrze
g. 10:15, Kędzierzyn-Koźle g. 12:45,
25.01.2015 r. - 3. n. po Epifanii - Zabrze
g. 10:15 - Zgromadzenie Parafialne
2. Zapraszamy dzisiaj do Stołu Pańskiego!
3. W czwartek 08.01.2015 r. - spotkanie
klubu seniora g. 15:00.
4. Są do nabycia kalendarze książkowe
wraz z „Biblią na co dzień” . Przypominamy
o prenumeracie Zwiastuna Ewangelickiego
na 2015 r.
5. Po nabożeństwie zapraszamy na
spotkanie przy stołach w sali parafialnej!
Adwent w obiektywie
Prenumerata Zwiastuna
W relacji fotograficznej kilka wydarzeń adwentowych
z życia parafii, kolejno: w niedzielę 14.12.2014 r.
odbyło się spotkanie adwentowe w KędzierzynieKoźlu, natomiast w sobotę 20.12.2014 r. miał
miejsce wieczór adwentowy dla młodzieży.
Koszt „Zwiastuna Ewangelickiego” w 2015 r. wynosi
100,- złotych za cały rok. Osoby, które chcą
prenumerować czasopismo, prosimy o wpłaty.
Koncert Noworoczny
w Mikulczycach
We wtorek 6 stycznia 2015 r. odbędzie się
w naszym kościele w Mikulczycach o g. 17:00
koncert noworoczny. Organizatorem koncertu jest
Chrześcijańska Służba Charytatywna w Zabrzu.
Serdecznie zapraszamy!
Zabawa karnawałowa
dla kobiet
W sobotę 10 stycznia 2015 r. o godzinie 18:00
odbędzie się zabawa karnawałowa dla kobiet.
Serdecznie zapraszamy panie do udziału!
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
Zgromadzenie Parafialne
W niedzielę 25 stycznia 2015 r. po nabożeństwie
porannym zwołuje się Zgromadzenie Parafialne PEA
w Zabrzu. Zgromadzenie zajmie się przyjęciem
sprawozdań za miniony 2014 rok oraz uchwaleniem
preliminarza budżetowego na rok 2015 r.
Jasełka 2014
W czwartą niedzielę adwentu 21 grudnia 2014 r.
podczas nabożeństwa dzieci i dorośli
zaprezentowali przedstawienie Bożonarodzeniowe,
które tym razem rozegrało się w polskim Pendolino.
Po prezentacji programu już w sali parafialnej
najmłodsi zostali obdarowani paczkami
świątecznymi. Nabożeństwo zgromadziło całe
rodziny, przyjaciół oraz znajomych występujących.
Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam: radujcie
się!