Węgorzewo-gmina

Komentarze

Transkrypt

Węgorzewo-gmina
HARMONOGRAM
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2015 r. z miejscowości położonych na terenie gminy Węgorzewo
ODPADY ZMESZANE - nieruchomości niezamieszkałe odbiór 1*- 2 razy w m - cu
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Sektor 1
7 20
3 17
3 17 31
14 28
12 26
9 23
7 21
4 18
1 15 29
13 27
10 24
8 22
Sektor
2
8 21
4 18
4 18
1 15 29
13 27
10 24
8 22
5 19
2 16 30
14 28
12 25
9 23
Sektor
3
9 22
5 19
5 19
2 16 30
14 28
11 25
9 23
6 20
3 17
1 15 29
13 26
10 24
Sektor
4
12 23
6 20
6 20
3 17
4 15 29
12 26
10 24
7 21
4 18
2 16 30
16 27
11 28
Sektor
5
13 26
9 23
9 23
7 20
5 18
1 15 29
13 27
10 24
7 21
5 19
2 17 30
14 29
Sektor
6
14 27
10 24
10 24
8 21
6 19
2 16 30
14 28
11 25
8 22
6 20
3 18
1 15 30
Sektor
7
12 26
9 23
9
7 20
4 18
1 15 29
13 27
10 24
7 21
5 19
2 16 30
14 28
Sektor
8
7 20
3 17
3 17 31
14 28
12 26
9 23
7 21
4 18
1 15 29
13 27
10 24
8 22
Sektor
9
15 29
12 26
12 26
9 23
7 21
3 18
2 16 30
13 27
10 24
8 22
5 19
3 17 30
23
Grudzień
Sektor
10
16 30
13 27
13 27
10 24
8 22
5 19
3 17 31
14 28
11 25
9 23
6 20
4 18 31
Sektor
11
2 15 29
12 26
12 26
10 23
7 21
5 18
2 16 30
13 27
10 24
8 22
5 19
3 17 31
Obsługiwane miejscowości
Nazwa sektora
Obsługiwane miejscowości
Nazwa sektora
Sektor 1
Węgielsztyn, Przystań, Stawki, Maćki, Mamerki,
Sektor
7
Kalskie Nowiny, Matyski, Stręgiel,
Sektor
2
Pniewo, Kietlice, Kamionek Wielki, Sztynort Mały, Sztynort Wielki , Surwile, Kamień, Tarławki,Stawiska, Łabapa,
Sektor
8
Kal,
Sektor
3
Dłużec, Pilwa, Róże, Jerzykowo, Radzieje,
Sektor
9
Kolonia Rybacka, Ogonki,
Sektor
4
Karłowo, Rydzówka, Guja, Nowa Guja, Różewiec, Dąbrówka Mała, Wesołowo, Biedaszki,
Sektor
10
Trygort, Ruska Wieś, Janówko,
Sektor
5
Łęgwarowo, Rudziszki, Perły, Parowa, Brzozowo, Pasternak,
Sektor
11
Jakunowo (do nr 5 i nr. 10),
Sektor
6
Klimki, Wilkowo, Jakunowo (nr 8 i do nr. 18), Prynowo , Stulichy, Wysiecza, Cz Dwór,
Uwaga ! 1* - odbiór w ostatnim terminie odbioru w danym miesiącu
W uzasadnionych przypadkach (brak dojazdu, awaria techniczna pojazdu itp.) braku możliwości odbioru odpadów w dniu wyznaczonym harmonogramem zastrzegamy możliwość odbioru odpadów w innym uzgodnionym terminie.

Podobne dokumenty