Tedex DIESEL TRUCK FE

Komentarze

Transkrypt

Tedex DIESEL TRUCK FE
I n f o r m a c j a Te c h n i c z n a
I T- TE DE X / 2 0 0 9 / 1 0 7
OLEJE SAMOCHODOWE
Data aktualizacji: 2014.01.30
Tedex UHPD Syntho Motor Oil
Syntetyczny olej silnikowy do silników Diesla
Charakterystyka produktu
Tedex UHPD Syntho Motor Oil to syntetyczny olej silnikowy UHPD najnowszej
generacji (Ultra High Performance Diesel) wytworzony z najwyższej jakości
syntetycznych olejów bazowych i specjalnie dla tego oleju opracowanego pakietu
dodatków uszlachetniających.
Specyfikacje i normy
 Klasa lepkości wg SAE: 5W-30, 5W40
 Kategoria jakości wg API: CI-4,
 Kategoria jakości wg ACEA: E4-07, E7-04 wyd. 2 (2007),E5-02 (2002), B4-02
(2002), B3-98 wyd. 2 (2002)
 Warunki techniczne: WT-TEDEX/2009/107 wyd. II
 MB 228.5,
 MAN M 3277,
 VOLVO VDS-3,
 MTU typ 3
 Renault V.I. RXD,
 Cummins CES 20076, 20077, 20078
 Global DHD-1
 Mack EO-M Plus
Zastosowanie
Olej Tedex UHPD Syntho Motor Oil przeznaczony jest do smarowania najbardziej
obciążonych czterosuwowych silników wysokoprężnych (Diesla) dużej mocy,
doładowanych, pracujących w każdych warunkach klimatycznych i przy każdych
obciążeniach eksploatacyjnych. Zalecany jest do smarowania silników samochodów
ciężarowych, autobusów jeżdżących w ruchu miejskim i międzymiastowym, maszyn
drogowych i budowlanych, ciągników siodłowych. Tedex UHPD Syntho Motor Oil
jest szczególnie polecany do samochodów ciężarowych o dużych przebiegach, co
umożliwia stosowanie przedłużonych okresów wymian oleju (30.000 – 120.000 km).
W czasie eksploatacji należy ściśle przestrzegać zaleceń serwisowych
producentów silników.
Właściwości użytkowe
Specjalna formulacja oleju Tedex UHPD Syntho Motor Oil pozwala osiągnąć
wyjątkowe właściwości użytkowe :
 antyutleniające - niwelujące powstawanie wysokotemperaturowych osadów,
myjąco - dyspergujące - utrzymujące idealną czystość elementów silnika nawet
przy wydłużonych okresach eksploatacji (zapobiega powstawaniu tzw. czarnego
szlamu),
 właściwości przeciwzużyciowe - zabezpieczające w optymalnym stopniu przed
zużyciem silnika (zapobiega powstawaniu polerowania gładzi cylindrów),
 właściwości przeciwrdzewne i przeciwkorozyjne - zapewniające efektywną
ochronę silnika przez cały okres pracy,
 właściwości lepkościowo- temperaturowe gwarantujące optymalne uruchamianie
silnika w każdych warunkach klimatycznych oraz prawidłowe smarowanie silnika w
całym przedziale temperatur jego pracy.
Tedex UHPD Syntho Motor Oil jest zamienny i mieszalny z innymi olejami podobnej
kategorii jakości produkcji czołowych światowych producentów i zapewnia
oszczędność paliwa ca 3-4,5 %.

Właściwości fizyko-chemiczne - wartości średnie
Tedex UHPD Syntho Motor Oil, SAE
5W- 30
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s
12,00
Wskaźnik lepkości
160
Lepkość dynamiczna w –30°C, mPa.s,
6100
Temperatura zapłonu COC, °C
229
Temperatura płynięcia, °C
- 48
Liczba zasadowa (TBN), mg KOH/g
10,8
Popiół siarczanowy, % wag.
1,6
Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo
wynikających z postępu technicznego.
5W-40
14,0
162
6100
232
- 45
10,5
1,4
zmian
Własności BHP i przeciwpożarowe




olej nie zawiera w swoim składzie substancji toksycznych
lotność oleju w stosunku do eteru bardzo mała
ciecz trudno palna, skłonność do samozapalenia niska
klasa niebezpieczeństwa pożarowego - IV
Przechowywanie i transport
Olej Tedex UHPD Syntho Motor Oil należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych,
które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych.
Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 35 °C do 5 °C. Olej może być
przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i
w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.
Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela :
TEDEX S.A.,
Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 044/7249562, fax: 044/7252915,