NOWA ERA W POŻARNICTWIE

Komentarze

Transkrypt

NOWA ERA W POŻARNICTWIE
NOWA ERA W POŻARNICTWIE
GENERATOR MGŁY WODNEJ
DO STUDZENIA GAZÓW
POŻAROWYCH Z FUNKCJĄ
CIĘCIA WODĄ.
PIERWSZE NATARCIE !
Przedstawiamy nowe urządzenie, które dzięki programowi unijnemu „Leonardo da Vinci” otwiera Nową Erę w Pożarnictwie!
W ramach programu unijnego Straże Pożarne kilku państw opracowały nową taktykę walki z pożarami budynków i innych
obiektów na podstawie rewolucyjnego urządzenia COBRA.
COBRA to generator mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją cięcia wodą. Cobra wytwarza
wysokociśnieniowy strumień mgły wodnej zmieszany z drobnym proszkiem ciernym, który wywołuje silny efekt cięcia
na dyszy wylotowej lancy. Strumień taki przebija się i tnie każdy materiał konstrukcyjny: ściana, drzwi, strop, konstrukcje
stalowe, szyby kuloodporne czy płyty betonowe. .. Po przebiciu się przez konstrukcje, rozdrobnione kropelki w postaci
mgły wodnej wtryskiwane są do palącego się pomieszczenia pod ciśnieniem około 300 bar z prędkością 720 km/h
poczym zamieniają sie błyskawicznie w parę wodną pochłaniając energię cieplną aby w konsekwencji schłodzić gazy
pożarowe.
Urządzenie COBRA pozwala na bezpieczne gaszenie pożarów z zewnątrz (strażak może gasić przez ścianę, przez zamknięte drzwi)
pozostając poza strefą bezpośredniego działania płomieni, temperatury, gazów pożarowych nie obawiając się rozgorzenia.
Zastosowanie mgły wodnej o rozdrobnieniu kropelki 10-cio krotnie mniejszym od konwencjonalnych systemów wysokiego
ciśnienia powoduje wytwarzanie ogromnych ilości pary wodnej co pozwala na wielokrotne zmniejszenie zużycia wody
minimalizując w ten sposób zniszczenia i straty po pożarowe (jak wiemy z jednego litra wody powstaje około 1700 litrów pary
wodnej).
Dzięki błyskawicznemu wytworzeniu ogromnych ilości pary wodnej osiąga się niespotykaną do tej pory prędkość
gaszenia nawet do 10m3/sekundę!
Ponieważ urządzenie jest zdalnie sterowane i umożliwia prowadzenie skutecznych działań z zewnątrz, to do operowania
urządzeniem COBRA wystarczy jeden strażak, co jest niebagatelne przy nowych normach BHP wprowadzonych przez ostatnie
rozporządzenie MSWiA.
Zarówno skuteczność w obniżaniu temperatury otoczenia jak i zużywana w tym celu ilość wody są zdumiewające. W średniej
wielkości salonie przy temperaturze sufitowej przekraczającej 7500C wytwarzana przez urządzenie COBRA mgła wodna jest
w stanie w ciągu minuty obniżyć temperaturę do poziomu poniżej 100oC. Urządzenie zużyje w tym celu zaledwie 50 litrów
wody.
System CCS-COBRA został opracowany zarówno w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa strażakom, jak i szybszego
dotarcia do osób zagrożonych, niebagatelnym atutem jest też znaczne ograniczenie strat pożarowych.
Biorąc pod uwagę powyższe dajemy większe bezpieczeństwo Strażakom, sprawniejszy i bardziej skuteczny sposób ratowania
ludzi i mienia aż wreszcie oszczędności budżetowych pieniędzy!
Wycinanie na zimno otworów w ścianach ze
stali, betonu i kamienia w ciągu kilku sekund.
W ciągu kilku sekund urządzenie COBRA jest w stanie przebić się
przez materiały budowlane każdego rodzaju. Doskonały efekt tnący
uzyskiwany jest poprzez wtryskiwanie ścierniwa do wytwarzanego
strumienia wody. Podczas cięcia wodą nie ma szans na wzrost
temperatury, co czyni z urządzenia COBRA najbezpieczniejsze
urządzenie do stosowania w obecności materiałów łatwopalnych
oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dzięki temu nadaje
się ono idealnie do wycinania otworów w cysternach naftowych,
instalacjach gazowych, samolotach, tankowcach itd.
COBRA wykonuje kilkumilimetrowy otwór w hartowanej stali o grubości 12
mm umożliwiający skuteczne wtryskiwanie wody w czasie poniżej 20 sekund.
Czas, w jakim COBRA przebija
się przez różne przeszkody
Czas w przybliżeniu
(sek.)
Drzwi przeciwpożarowe
o odporności 120 min.
Ściana z cegieł
Betonowa płyta
budowlana
Dach z blachy falistej
Stalowy kontener
Zbrojona szyba
Ożarów Mazowiecki 05-850, ul. 11 Listopada 8 | T/F: +48 (0) 22 721 03 66
T: +48 512 214 248 | [email protected] | www.intervent.pl
w ciągu 10
w ciągu 45
w ciągu 60
w ciągu 10
w ciągu 10
w ciągu 5