Nabór na specjalizację z zakresu Farmacji Aptecznej

Komentarze

Transkrypt

Nabór na specjalizację z zakresu Farmacji Aptecznej
Nabór na specjalizację z zakresu Farmacji Aptecznej
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJ CM ogłasza nabór na specjalizację z zakresu
Farmacji Aptecznej
Prosimy o składanie dokumentów (osobiście bądź listownie) do dnia 15 grudnia 2012 r. do:
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
ul. Medyczna 9 Kraków
tel. 012 62-05-420
Pokój 120 w godz. 09.00-14.00
WYMAGANE DOKUMENTY
A. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji - do pobrania na stronie: (http://farmacja.cmuj.krakow.pl/index.php/farmacja_apteczna
B. odpis dyplomu szkoły wyższej (kserokopia, oryginał do wglądu),
C. kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
D. dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty
E. dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
w wysokości 70,00 zł.
PŁATNE NA KONTO:
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
24 1240 4722 1111 0000 4856 1132
WARUNKIEM URUCHOMIENIA SPECJALIZACJI JEST OTRZYMANIE
CO NAJMNIEJ 25 ZGŁOSZEŃ!

Podobne dokumenty