Cześć I Cześć II - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w

Komentarze

Transkrypt

Cześć I Cześć II - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
DOK 3411/2/2017
Warszawa, 27 stycznia 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy: część I - 2 lokale o powierzchni 77,81 m2, część II - 2 lokale
o powierzchni 64,54 m2, część III - 2 lokale o powierzchni 47,69 m2, część IV - 2
lokale o powierzchni 71,58 m2, część V - 2 lokale o powierzchni 57,63 m2
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia następujące kwoty brutto: część I - 61 816,96
zł, część II - 50 711,78 zł, część III - 37 032,54 zł, część IV - 55 667,11 zł, część V - 42 806,15 zł.
Do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:
Numer
oferty
Nazwa firmy
Cena oferty brutto
(zł)
Okres gwarancji
(mies.)
48 844,73
36
43 852,90
36
43 980,47
36
53 422,80
35
49 090,45
36
55 344,66
36
41 298,28
36
47 598,84
36
59 182,43
36
54 112,44
36
54 907,33
36
39 929,24
36
Cześć I
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
15.
REMAR Marek Mielcarz
ul. Dwernickiego 10, 05-075 Warszawa
Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Drózd
ul. Dąbka 5 m 7A, 02-495 Warszawa
Zakład Instalacji Elektrycznych Andrzej
Michalak
ul. Wspólna Droga 25/15, 04-345 Warszawa
Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek
Sawicki
ul. Targowa 41 m 28, 03-728 Warszawa
Usługi Remontowo-Budowlane i Transportowe
Su-Dach Jerzy Suchecki
ul. Tołstoja 1/66, 01-910 Warszawa
Firma Handlowo Usługowa GOTOLET
Joanna Trzaska
ul. Wołomińska 181,05-240 Tłuszcz Jasienica
Marabud Zakład Remontowo-Budowlany M.
Chmielewski M. Dąbrowski Sp.j.
ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa
2 DAY Sp. z o.o.
ul. Puławska 11/96, 02-515 Warszawa
BS Beata Mielcarz
Długa Kościelna, ul. Jaśminowa 9
05-074 Halinów
BSP-ROB Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
PPHU EW-POL BIS Uzarowicz Paweł
ul. Zagórska 21, 04-462 Majdan
Cześć II
4.
Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek
Sawicki
ul. Targowa 41 m 28, 03-728 Warszawa
2.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
15.
Zakład Remontowo-Budowlany MurarstwoMalarstwo Alicja Matablewska
ul. Hallera 36, 05-091 Ząbki
Firma Handlowo Usługowa GOTOLET
Joanna Trzaska
ul. Wołomińska 181, 05-240 Tłuszcz Jasienica
Marabud Zakład Remontowo-Budowlany
M. Chmielewski M. Dąbrowski Sp.j.
ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa
2 DAY Sp. z o.o.
ul. Puławska 11/96, 02-515 Warszawa
BS Beata Mielcarz
Długa Kościelna, ul. Jaśminowa 9
05-074 Halinów
SAM-BUD Michał Duda
ul. Żelazna 40 lok. 49, 00-382 Warszawa
INBUD s.c. Bartosz Woszczyna, Tadeusz
Woszczyna
ul. Zwycięzców 32/20, 03-938 Warszawa
PPHU EW-POL BIS Uzarowicz Paweł
ul. Zagórska 21, 04-462 Majdan
37 736,16
36
49 183,69
36
42 683,95
36
34 972,21
36
46 403,01
36
35 793,29
36
31 644,36
36
42 778,55
36
28 366,00
36
33 249,50
36
33 481,66
36
34 375,89
36
32 372,29
36
32 860,66
36
48 712,97
36
40 340,06
36
53 926,46
36
43 396,80
36
50 504,25
36
49 712,79
36
47 958,57
36
35 821,76
36
Część III
2.
4.
5.
7.
8.
9.
Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Drózd
ul. Dąbka 5 m 7A, 02-495 Warszawa
Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek
Sawicki, ul. Targowa 41 m 28
03-728 Warszawa
Zakład Remontowo-Budowlany MurarstwoMalarstwo Alicja Matablewska
ul. Hallera 36, 05-091 Ząbki
Firma Handlowo Usługowa GOTOLET
Joanna Trzaska
ul. Wołomińska 181, 05-240 Tłuszcz Jasienica
Marabud Zakład Remontowo-Budowlany
M. Chmielewski M. Dąbrowski Sp.j.
ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa
2 DAY Sp. z o.o.
ul. Puławska 11/96, 02-515 Warszawa
Część IV
1.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
REMAR Marek Mielcarz
ul. Dwernickiego 10, 05-075 Warszawa
Zakład Instalacji Elektrycznych Andrzej
Michalak
ul. Wspólna Droga 25/15, 04-345 Warszawa
Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek
Sawicki, ul. Targowa 41 m 28
03-728 Warszawa
Zakład Remontowo-Budowlany MurarstwoMalarstwo Alicja Matablewska
ul. Hallera 36, 05-091 Ząbki
Firma Handlowo Usługowa GOTOLET
Joanna Trzaska
ul. Wołomińska 181, 05-240 Tłuszcz Jasienica
Marabud Zakład Remontowo-Budowlany
M. Chmielewski M. Dąbrowski Sp.j.
ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa
2 DAY Sp. z o.o.
ul. Puławska 11/96, 02-515 Warszawa
Usługi Ogólno-Budowlane Hydrauliczne i
Gazowe Andrzej Strzelczyk,
ul. Sabały 16 m 2, Warszawa
13.
PPHU EW-POL BIS Uzarowicz Paweł
ul. Zagórska 21, 04-462 Majdan
53 287,29
36
34 823,91
36
34 284,62
36
40 270,23
36
30 450,63
36
35 251,98
36
38 858,49
36
Część V
4.
6.
7.
8.
9.
11.
Mebu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek
Sawicki
ul. Targowa 41 m 28, 03-728 Warszawa
Usługi Remontowo-Budowlane i Transportowe
Su-Dach Jerzy Suchecki
ul. Tołstoja 1/66, 01-910 Warszawa
Firma Handlowo Usługowa GOTOLET
Joanna Trzaska
ul. Wołomińska 181, 05-240 Tłuszcz Jasienica
Marabud Zakład Remontowo-Budowlany
M. Chmielewski M. Dąbrowski Sp.j.
ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa
2 DAY Sp. z o.o.
ul. Puławska 11/96, 02-515 Warszawa
BS Beata Mielcarz
Długa Kościelna, ul. Jaśminowa 9,
03-893 Halinów
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie
prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Podobne dokumenty