Szczegółowy program całej konferencji

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy program całej konferencji
PROGRAM KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI
I Dzień Konferencji – prelekcje, obrady, dyskusje.
Program:
9.30 - 10.00 przyjazd i rejestracja uczestników
10.00 - 10.20 uroczyste otwarcie Konferencji Naukowej przez:
Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa - Rektora Politechniki Opolskiej
i Członków Komitetu Honorowego,
Przewodniczącego dr hab. Jerzego Pośpiecha, prof. PO i Członków Komitetu Naukowego
13.00 - 13.15
13.15 - 13.30
Prelegenci:
13.45 - 14.00
10.20 - 10.40 prof. zw. dr hab. Eugeniusz Bolach, AWF Wrocław
„Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną wszechstronną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”
10.40 - 11.00 dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Turystyka dostępna” - zasady i etapy planowania
11.00 - 11.20 dr Andrzej Myśliwiec, AWF Katowice
"Specjalny Sportowiec a Student– wzajemne relacje"
11.20 - 11.40 dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF Wrocław
„Metody promowania aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością”
11.40 - 12.00 dr Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki
„Sport jako forma spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną”
12.00 - 12.20 dr Antonina Kaczorowska, PMWSZ w Opolu i dr Aleksandra Katan, WWSZiP w Wałbrzychu
„Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie
działalności powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Filii w Jemielnej”
12.30 - 13.00 przerwa kawowa
14.00 - 14.15
13.30- 13.45
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 -15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30
Przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska
Agnieszka Garstka - przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska Opolskie
„Rodzina w Olimpiadach Specjalnych Polska. Możliwości i perspektywy”
mgr Sergiusz Urban, AWF Wrocław
„Ocena przydatności testu Eurofit Specjalny w diagnozowaniu sprawności motorycznej
osób z niepełnosprawnownością intelektualną”
mgr Żaneta Giemza-Jureczko
„ Rola i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich”
mgr Aleksandra Sadziak, AWF Wrocław
„Tożsamość sportowa zawodników Olimpiad Specjalnych na przykładzie zawodników
uprawiających pływanie”
mgr Irena Mocek i mgr Sabina Lasman, Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach
„Szkoła specjalna to nie wyrok”
mgr Beata Kuriata, AWF Wrocław
„Realizacja i jej efekty programu edukacyjnego Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”
w szkołach ponadgimnazjalnych
siostra Ewa Rzytki i siostra Elżbieta Balawender, DPS Kędzierzyn-Koźle
„Osoby z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu”
mgr Włodzimierz Ożga, Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski
" Aktywność sportowa osób niewidomych"
Dyskusja i zakończenie konferencji Obiad
II Dzień Konferencji – warsztaty poświęcone niepełnosprawności.
Program zawodów:
9.20 - 9.30
9.40 - 9.45
9.50 - 10.50
10.50 -11.30
11.40
przyjazd uczestników „Młodzi Sportowcy” – dzieci w wieku przedszkolnym
powitanie
program „Młodzi Sportowcy”
Ceremonia Dekoracji
obiad - możliwość skorzystania z programów: Wioska Olimpijska, Program Zdrowotny
10.00
11.30
11.50
13.00
13.30
przyjazd zawodników MATP
Uroczysta Ceremonia Otwarcia MATP przez Rektora Politechniki Opolskiej
próby sprawnościowe MATP
Ceremonia Dekoracji MATP
obiad dla zawodników MATP- możliwość skorzystania z programów: Wioska Olimpijska,
Program Zdrowotny
- 11.00
- 11.50
- 13. 00
- 13.30
12.00 - 13.00
13.30 - 13.50
13.50 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
przyjazd zawodników Turnieju Piłki Siatkowej Zunifikowanej i Hokeja Halowego
Ceremonia Otwarcia Turnieju Piłki Siatkowej Zunifikowanej i Hokeja Halowego
rozgrywki w grupach
Ceremonia Dekoracji
obiad dla zawodników siatkówki i hokeja halowego
Uwaga
Po zakończeniu konkurencji zawodnicy i opiekunowie mogą skorzystać z Programów: Wioski Olimpijskiej
oraz z programu Zdrowotnego.
W programie:
gry i zabawy, hipoterapia, ring bokserski, judo, masaż klasyczny, zabawy sensoryczne, strzelnica laserowodźwiękowa dla osób niewidomych, oraz prezentacja wozów służb więziennych, straży pożarnej, policji
oraz wiele innych atrakcji.
Uczestnikami zawodów będą zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska Opolskie, którzy przy pomocy 120
wolontariuszy – studentów WWFiF będą się zmagać w tym sportowym wydarzeniu.