instrukcja montażu

Komentarze

Transkrypt

instrukcja montażu
OBROTOWE SIEDZENIE
Siedzenie może obracać się w obie strony
podczas ćwiczeń.
1. Jeśli ćwiczenie wymaga aby siedzenie się
obracało, pociągnij blokadę do góry
i wyciągnij ją (rys. 6A)
2. Siedzenie będzie się obracać w obu kierunkach (rys. 6B)
3. Jeśli chcesz zabezpieczyć/zablokować siedzenie
wystarczy, że obrócisz je z powrotem
do pozycji startowej (prosto), tak aby
oba otwory były w równej linii i zablokujesz
wyciągniętą wcześniej blokadą.
ELEMENT DŹWIĘKOWY
Ab Rocket Twister jest wyposażony
w element dźwiękowy (klik) umieszczony
z tyłu z prawej strony urządzenia. W momencie
wykonania pełnego i prawidłowego ćwiczenia
usłyszysz dźwięk (klik). Jeśli chcesz zdemontować
element klikający (rys. 7) za pomocą
wkrętaka usuń obie śrubki oraz wspornik.
od tej pory w czasie ćwiczeń nie usłyszysz klikania.
PRZECHOWYWANIE
Aby łatwo przechowywać urządzenie np. pod łóżkiem usuń obie nakrętki
wykręcając je w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara (rys. 2).
Sprężyny oporowe przełóż w dół, zabezpiecz śruby nakrętkami. Obniż oparcie pleców do
oporu. Jeśli jest to potrzebne można również zdemontować uchwyty. Wystarczy wcisnąć
z obu stron bolec sprężynujący i wysunąć uchwyty.
NA SPODZIE SPRZĘTU ZOSTAŁA UMIESZCZONA PLOMBA
AUTENTYCZNOŚCI NIEZBĘDNA DO UWZGLĘDNIENIA EW.
REKLAMACJI. NARUSZENIE PLOMBY WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ
GWARANCJI NA SPRZĘT.
INSTRUKCJA MONTAŻU
UWAGA: przyrząd AB ROCKET TWISTER wymaga zmontowania przed
użyciem.
1. Jeśli nie są zamontowane, zamontuj wspornik pleców ( rys. 1A). umieść wsporniki
pomiędzy metalowymi ramami. Wyrównaj z odpowiednimi otworami.
2. Przymocuj wspornik do metalowych ram za pomocą załączonych śrub.
3. Wsuń regulowane oparcie głowy w obie rurki i przymocuj przekręcając nakrętki
(rys.1B). Instrukcje regulacji wsparcia głowy znajdziesz poniżej.
II. Aby zamontować sprężyny oporowe:
1. wybierz odpowiednie nasilenie oporu (na sprężynach znajdują się oznaczenia w
postaci kolorowego paska):
- Żółty- sprężyna o niskim poziomie oporu
- Niebieski- sprężyna o średnim poziomie oporu
- Czerwony- sprężyna o wysokim poziomie oporu
2. Umieść oba końce sprężyny oporowej na metalowych
śrubach (rys.2). Dokręć je (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara) używając nakrętek śrub. Upewnij się, że nakrętki przykręcone są do oporu.
Naciśnij na sprężynę podczas dokręcania jej nakrętką. Powtórz powyższe czynności z
drugą sprężyną.
3. Aby zmienić opór odkręć nakrętki (ruchem przeciwnym do wskazówek zegara). Usuń
sprężyny i zastąp je innymi powtarzając czynności z powyższego punktu 2.
III. Wyciągnij wspornik spod siedzenia jak pokazano (rys.3). Zapewni Ci to dodatkowe
wsparcie podczas korzystania z urządzenia Ab Rocket Twister.
IV. Montaż uchwytów:
1. Umieść prawy i lewy uchwyt w podstawie siedzenia (rys.4).
Prawy uchwyt ma dodatkowy otwór.
2. Wciśnij bolce sprężynujące i włóż uchwyt. Powtórz z drugim uchwytem.
Aby usunąć uchwyt, wciśnij bolce i jednocześni pociągnij uchwyt.
V. Montaż siedzenia.
1. Zamontuj siedzenie w odpowiednim miejscu urządzenia ( rys.5A)
2. Zamontuj blokadę w otworze z prawej strony urządzenia. Po zamontowaniu
sprawdź czy jest zablokowane ruszając siedzeniem w każdą stronę.
Jeśli ćwiczenia wymagają by siedzenie się obracało patrz rys. 6A+B.
Regulacja i dostosowanie zagłówka (rys. 1B)
Uwaga: Pamiętaj, aby podczas ćwiczeń głowa spoczywała na zagłówku.
Aby zwiększyć komfort podczas ćwiczeń, można dostosować położenie zagłówka. W
tym celu należy kolejno:
- poluźnić gałki regulacyjne przekręcając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
- przesunąć zagłówek w górę lub w dół, dostosowując wysokość do odpowiednich
otworów,
- dokręcić gałki regulacyjne (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Podobne dokumenty