REGULAMIN TECHNICZNY LEKKOATLETYKA

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN TECHNICZNY LEKKOATLETYKA
REGULAMIN TECHNICZNY
LEKKOATLETYKA
1. Uczestnik Spartakiady może wystąpić w każdej dowolnie wybranej konkurencji pod
warunkiem dokonania wpisu na listę zawodników startujących w danej konkurencji.
2. Podczas rozgrywania konkurencji obowiązuje podział na kategorie wiekowe:
a) junior młodszy – osoby urodzone w 1973 r. i później;
b) junior – osoby urodzone pomiędzy 1972 a 1963 r.
c) junior starszy – osoby urodzone w 1962 r. i wcześniej.
W przypadku obowiązywania 2 kategorii wiekowych, kategoria junior oznacza –
osoby urodzone w 1972 r. i wcześniej.
3. Konkurencje indywidualne biegowe – serie na czas z finałami:
100 m bieg płaski mężczyzn (podział na 3 kategorie wiekowe),
60 m bieg płaski kobiet (podział na 3 kategorie wiekowe).
4. Konkurencje indywidualne biegowe – serie na czas bez finałów:
400 m bieg płaski mężczyzn i kobiet (podział na 2 kategorie wiekowe),
 800 m bieg płaski kobiet (podział na 2 kategorie wiekowe),
1500 m bieg mężczyzn, nie więcej niż 15 osób w serii (podział na 2 kategorie
wiekowe),
5000 m bieg mężczyzn i kobiet, nie więcej niż 20 osób w serii (bez podziału na
kategorie wiekowe).
5. Konkurencje techniczne:
skok wzwyż mężczyzn i kobiet – pierwsza wysokość dowolna, dwie próby na
każdej wysokości, kolejna wysokość minimum o 3 cm wyżej (podział na 2
kategorie wiekowe),
skok w dal mężczyzn i kobiet – z finałami, 3 próby kwalifikacyjne, do finału
kwalifikuje się 8 najlepszych rezultatów osiągniętych przez uczestników w serii
kwalifikacyjnej, finał – 3 próby dodatkowe, (podział na 2 kategorie wiekowe).
 pchnięcie kulą mężczyzn (5 kg) i kobiet (4 kg) – z finałami, 3 próby
kwalifikacyjne, do finału kwalifikuje się 8 najlepszych rezultatów osiągniętych
przez uczestników w serii kwalifikacyjnej, finał – 3 próby dodatkowe, (podział na
2 kategorie wiekowe).
6. Konkurencje biegowe zespołowe (sztafety)
4 x 100 m bieg sztafetowy (rozstawny) mężczyzn i kobiet (bez podziału na
kategorie wiekowe) – serie na czas bez finałów.
7. Każdy ze startujących uczestników w konkurencjach biegowych może popełnić jeden
falstart. Popełniony przez uczestnika drugi falstart oznacza dyskwalifikacje.
8. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez
Organizatora w sposób ostateczny.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz wiążącej wykładni
regulaminu. W czasie zawodów wiążącej wykładni regulaminu może dokonać sędzia.

Dodatkowo zostaną rozegrane zawody:
1. przeciągania liny mężczyzn i kobiet;
2. rzutu kaloszem mężczyzn i kobiet.
Do zawodów przeciągania liny zgłoszenia będą przyjmowane na 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów. Udział mogą brać tylko 5 osobowe drużyny reprezentujące
określone województwo.
1
Do zawodu rzutu kaloszem zgłoszenia będą przyjmowane na 15 minut przed rozpoczęciem
zawodów. Każdy z uczestników biorących udział w zawodach ma prawo do oddania 4
rzutów. Przekroczenie wyznaczonej linii oznacza nieważność oddanego rzutu.

2