Nawiewniki w oknach

Komentarze

Transkrypt

Nawiewniki w oknach
Nawiewniki w oknach
szansa na prawidłowy ciąg kominowy w mieszkaniach.
Za odpowiednią jakość powietrza w domach i mieszkaniach
odpowiedzialna jest wentylacja, czyli wymiana powietrza w pomieszczeniach
realizowana przez dostarczenie świeżego z zewnątrz, a następnie usunięcie
przez kanały wentylacyjne zużytego powietrza wraz z powstałymi
zanieczyszczeniami. Nowoczesna stolarka okienna charakteryzuje się wysoką
izolacyjnością cieplną i zapewnia skuteczną ochronę przed hałasem
zewnętrznym. Zmiany w konstrukcji produktów wprowadzone dla uzyskania
powyższych parametrów sprawiły, że produkowane obecnie okna są bardzo
szczelne. Wysoka izolacyjność termiczna i szczelność okien ogranicza straty
ciepła oraz zmniejsza koszty ogrzewania. Niestety, uniemożliwia również
dostęp do pomieszczenia świeżego powietrza z zewnętrz, które jest niezbędne
do prawidłowego działania systemu wentylacji.
Jak
już
pisaliśmy,
zasada
prawidłowego
funkcjonowania
grawitacyjnych przewodów kominowych oparta jest na prawach fizyki,
dających się streścić jednym zdaniem – tylko tyle powietrza można z
mieszkania odprowadzić ile zostanie do niego doprowadzone z zewnątrz.
Żadem komin pracujący grawitacyjnie nie jest w stanie wytworzyć w
mieszkaniu próżni, natomiast powstające w mieszkaniu podciśnienie /przy
braku dopływu powietrza zewnętrznego/ powoduje natychmiast odwrócenie
ciągu któregoś z przewodów i wdmuchiwanie powietrza do mieszkania w celu
wyrównania ciśnienia. Przy ograniczonym napływie powietrza do mieszkania
podczas korzystania z urządzeń gazowych/ piecyk gazowy do podgrzewania
wody czy kuchenka gazowa/ powstający niedobór tlenu powoduje niezupełne
i niecałkowite spalanie gazu w wyniku czego powstaje silnie trujacy tlenek
węgla. Współczesne technologie budowlane dostarczają produkty o wysokiej
szczelności. Dotyczy to przenikania do pomieszczeń zarówno hałasu jak i
powietrza. O ile ta pierwsza cecha jest jak najbardziej pożądana, to brak
dostępu powietrza z zewnątrz może powodować niekorzystne warunki dla
użytkowników mieszkań .
Pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na:
- wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów,
- kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i
materiały wykończeniowe,
- niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych,
kominkach itp.
Każdy z wyżej wymienionych czynników, nie tylko obniża komfort
użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia mieszkańców.
Na przestrzeni ostatnich lat w okresie zimy na naszym osiedlu doszło
do kilku podtruć tlenkiem węgla, które na szczęście skończyły się komorą
tlenową dla domowników.
Apele kierowane do mieszkańców o zapewnienie stałego dopływu
powietrza do mieszkań przez stosowanie mikrouchyłów w oknach przez całą
dobę w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach nie trafiają
do przekonania. Dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wdrażaniu
programu związanego z zakładaniem nawiewników w oknach na klatkach
schodowych oraz we wszystkich mieszkaniach, w których występują w/w
problemy.
Nawiewniki te będą
sukcesywnie montowane we wszystkich
mieszkaniach na naszym osiedlu.
W 2012r zgodnie z planem nawiewniki
założymy w 4 budynkach, gdzie problem występowania zakłóceń ciągów
kominowych jest zjawiskiem bardzo częstym.
Nawiewnik jest prostym elementem
montowanym w oknie, dzięki któremu nawet przy szczelnie zamkniętych
oknach uzyskamy odpowiedni nawiew świeżego powietrza do mieszkania.
Nawiewnik składa się z dwóch części: zewnętrznej – okapu, który chroni
przed deszczem i owadami oraz wewnętrznej, która odpowiada za sterowanie
ilością nawiewanego powietrza . Nawiewnik montowany jest w oknach PCV i
drewnianych w skrzydle i ramie okna. W zależności od tego, jak będzie
zmieniało się użytkowanie pomieszczenia, nawiewniki dostosowują swoje
otwarcie zmieniając jednocześnie przepływ w zależności od potrzeb. Gdy
wilgotność w pomieszczeniu będzie wzrastać /oddychanie, pranie, gotowanie,
kąpiel/ - nawiewniki samoczynnie zwiększą przepływ powietrza. Gdy
pomieszczenia osuszą się pod wpływem zwiększonego strumienia powietrza –
nawiewniki samoczynnie zmniejszają jego przepływ. Nawiewniki nie
wychładzają pomieszczeń dzięki automatycznej reakcji na warunki wewnątrz
mieszkania. Działają całodobowo w zależności od potrzeb wentylacyjnych i
zapewniają w sposób ciągły zdrową jakość powietrza.

Podobne dokumenty