wykaz podręczników dla klas czwartych

Komentarze

Transkrypt

wykaz podręczników dla klas czwartych
Wykaz podręczników dla II etapu edukacyjnego na rok szkolny 2008/09
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS CZWARTYCH
LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLASY IV a
LP PRZEDMIOT
1
2
religia/etyka
język polski
3
język angielski
4
język niemiecki
5
matematyka
PODRĘCZNIK: autor i tytuł
ĆWICZENIA: autor i tytuł
Zaproszeni przez Boga, WAM
Kraków 2004
Zaproszeni przez Boga,
WAM Kraków 2004
Daję słowo - podręcznik z płytą
CD-ROM do języka polskiego,
część 1 i 2 (bez płyty),
ElŜbieta Klawe,
Hanna Marszałek,
Agnieszka Ciesielska,
wyd. Nowa Era
Carol Skinner, Mariola Bogucka
- New Friends 1,
wyd. Longman (nowe wydanie
z 2007/08r)
Anna Potapowicz - Język
niemiecki. Kurs dla
początkujących PUNKT - kl. IV,
podręcznik z ćwiczeniami i CD
Matematyka 4. Podręcznik.
M. Dobrowolska, P. Zarzycki,
GWO
Carol Skinner, Mariola
Bogucka - New Friends 1 ćwiczenia, wyd. Longman
(nowe wydanie z 2007/08r)
W. Surdyk-Ferdsch,
6
7
8
9
10
historia
B. Szeweluk-Wyrwa, Człowiek
i społeczeństwo i jego cywilizacja, Dzień dobry
przyroda
historio
Tajemnice przyrody podręcznik z płytą CD-ROM,
Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz,
wyd. NOWA ERA
Z. K. Dembek, Dwa łyki
techniki - ćwiczenia cz. I,
wyd. TEMAT
technika
muzyka
plastyka
Tajemnice przyrody - zeszyt
ćwiczeń część pierwsza i
druga, wyd. NOWA ERA
Wędrówki plastyczne.
Podręcznik część 1 szkoła
podstawowa 4-6 + CD-ROM,
Alina Adamska-Ubaka,
Katarzyna Szlaska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Eugeniusz Wachowiak
Słuchanie muzyki - zeszyt
muzyczny kl. IV,
wyd. GAWA
Zeszyt ćwiczeń. Wędrówki
plastyczne część 1, wyd.
NOWA ERA
Wykaz podręczników dla II etapu edukacyjnego na rok szkolny 2008/09
LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLASY IV b
LP
1
PRZEDMIOT
religia/etyka
2
język polski
3
język angielski
4
język niemiecki
5
matematyka
PODRĘCZNIK: autor i tytuł
Zaproszeni przez Boga, WAM
Kraków 2004
ĆWICZENIA: autor i tytuł
Zaproszeni przez Boga,
WAM Kraków 2004
Daję słowo - podręcznik z płytą
CD-ROM do języka polskiego,
część 1 i część 2 (bez płyty),
ElŜbieta Klawe,
Hanna Marszałek,
Agnieszka Ciesielska,
wyd. Nowa Era
Carol Skinner, Mariola Bogucka Carol Skinner, Mariola
- New Friends 1, wyd. Longman Bogucka - New Friends 1 (nowe wydanie z 2007/08r)
ćwiczenia, wyd. Longman
(nowe wydanie )
Anna Potapowicz - Język
niemiecki. Kurs dla
początkujących PUNKT - kl. IV,
podręcznik z ćwiczeniami i CD
Matematyka 4. Podręcznik.
M. Dobrowolska, P. Zarzycki,
GWO
W. Surdyk-Ferdsch,
6
7
8
9
10
historia
B. Szeweluk-Wyrwa, Człowiek
i społeczeństwo i jego cywilizacja, Dzień dobry
przyroda
historio
Tajemnice przyrody podręcznik z płytą CD-ROM,
Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz,
wyd. NOWA ERA
Z. K. Dembek, Dwa łyki
techniki - ćwiczenia cz. I,
wyd. TEMAT
technika
muzyka
plastyka
Tajemnice przyrody - zeszyt
ćwiczeń część pierwsza i
druga, wyd. NOWA ERA
Wędrówki plastyczne.
Podręcznik część 1 szkoła
podstawowa 4-6 + CD-ROM,
Alina Adamska-Ubaka,
Katarzyna Szlaska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Eugeniusz Wachowiak
Słuchanie muzyki - zeszyt
muzyczny kl. IV,
wyd. GAWA
Zeszyt ćwiczeń. Wędrówki
plastyczne część 1, wyd.
NOWA ERA
Wykaz podręczników dla II etapu edukacyjnego na rok szkolny 2008/09
LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLASY IV c
LP PRZEDMIOT
1
2
3
religia/etyka
język polski
język angielski
4
język niemiecki
5
matematyka
PODRĘCZNIK: autor i tytuł
ĆWICZENIA: autor i tytuł
Zaproszeni przez Boga, WAM
Kraków 2004
Zaproszeni przez Boga,
WAM Kraków 2004
Daję słowo - podręcznik z płytą
CD-ROM do języka polskiego,
część 1 i część 2 (bez płyty),
ElŜbieta Klawe,
Hanna Marszałek,
Agnieszka Ciesielska,
wyd. Nowa Era
Carol Skinner, Mariola Bogucka
- New Friends 1, wyd. Longman
(nowe wydanie z 2007/08r)
Carol Skinner, Mariola
Bogucka - New Friends 1 ćwiczenia, wyd. Longman
(nowe wydanie )
Anna Potapowicz - Język
niemiecki. Kurs dla
początkujących PUNKT -kl. IV,
podręcznik z ćwiczeniami i CD
Matematyka 4. Podręcznik.
M. Dobrowolska, P. Zarzycki,
GWO
W. Surdyk-Ferdsch,
6
7
8
9
10
historia
B. Szeweluk-Wyrwa, Człowiek
i społeczeństwo i jego cywilizacja, Dzień dobry
przyroda
historio
Tajemnice przyrody podręcznik z płytą CD-ROM,
Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz,
wyd. NOWA ERA
Z. K. Dembek, Dwa łyki
techniki - ćwiczenia cz. I,
wyd. TEMAT
technika
muzyka
plastyka
Tajemnice przyrody - zeszyt
ćwiczeń część pierwsza
i druga, wyd. NOWA ERA
Wędrówki plastyczne.
Podręcznik część 1 szkoła
podstawowa 4-6 + CD-ROM,
Alina Adamska-Ubaka,
Katarzyna Szlaska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Eugeniusz Wachowiak
Słuchanie muzyki - zeszyt
muzyczny kl. IV,
wyd. GAWA
Zeszyt ćwiczeń. Wędrówki
plastyczne część 1, wyd.
NOWA ERA
Wykaz podręczników dla II etapu edukacyjnego na rok szkolny 2008/09
LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLASY IV d
LP PRZEDMIOT
1
2
religia/etyka
język polski
3
język angielski
4
język niemiecki
5
matematyka
6
historia i
społeczeństwo
7
przyroda
8
technika
9
10
PODRĘCZNIK: autor i tytuł
ĆWICZENIA: autor i tytuł
Zaproszeni przez Boga, WAM
Kraków 2004
Zaproszeni przez Boga,
WAM Kraków 2004
Daję słowo - podręcznik z płytą
CD-ROM do języka polskiego,
część 1 i część 2 (bez płyty),
ElŜbieta Klawe,
Hanna Marszałek,
Agnieszka Ciesielska,
wyd. Nowa Era
Carol Skinner, Mariola Bogucka
-"New Friends 1", wyd.
Longman (nowe wydanie z
2007/08r)
Anna Potapowicz - Język
niemiecki. Kurs dla
początkujących PUNKT - kl. IV,
podręcznik z ćwiczeniami i CD
Matematyka 4. Podręcznik.
M. Dobrowolska, P. Zarzycki,
GWO
Carol Skinner, Mariola
Bogucka- "New Friends 1"ćwiczenia, wyd. Longman
(nowe wydanie)
W. Surdyk-Ferdsch,
B. Szeweluk- Wyrwa, Człowiek
i jego cywilizacja, Dzień dobry
historio
Tajemnice przyrody podręcznik z płytą CD-ROM,
Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz,
wyd. NOWA ERA
Tajemnice przyrody - zeszyt
ćwiczeń część pierwsza i
druga, wyd. NOWA ERA
Z. K. Dembek, Dwa łyki
techniki - ćwiczenia cz. I,
wyd. TEMAT
muzyka
plastyka
Matematyka z plusem,
zeszyt ćwiczeń 1 i 2
Wędrówki plastyczne.
Podręcznik część 1 szkoła
podstawowa 4-6 + CD-ROM,
Alina Adamska-Ubaka,
Katarzyna Szlaska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Eugeniusz Wachowiak
Słuchanie muzyki - zeszyt
muzyczny kl. IV,
wyd. GAWA
Zeszyt ćwiczeń. Wędrówki
plastyczne część 1, wyd.
NOWA ERA

Podobne dokumenty