garnków w gospodarstwie nigdy nie za dużo

Komentarze

Transkrypt

garnków w gospodarstwie nigdy nie za dużo
Zespół
„Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
we Wrocławiu
zaprasza do udziału w
IV Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym
„GARNKÓW W GOSPODARSTWIE
NIGDY NIE ZA DUŻO”
1. Organizator
„Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20, 50 – 007 Wrocław ; tel. 71 3438856
2. Cel
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej np.: ludową twórczością
artystyczną, pierwotną sztuką garncarską czy współczesnym wzornictwem form
użytkowych
 Pogłębianie wiedzy na temat warsztatu ceramicznego
 Wymiana doświadczeń z zakresu zdobienia ceramiki
 Kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki
 Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
3. Uczestnicy
Wiek uczestników od 7 do 24 lat.
4. Tematyka
Naczynie w technice ceramiki artystycznej w dowolnej interpretacji .
Prace powinny być wypalone.
Naczynia z plasteliny, masy solnej, gliny samoutwardzalnej itp. nie będą kwalifikowane do
oceny.
5. Ocena prac
Komisja oceniająca, powołana przez dyrektora Zespołu „CEKDiM”, oceniać będzie prace w
czterech kategoriach wiekowych:
7 – 10, 11 – 15, 16 – 18, 19 – 24 lat.
6. Terminy
Prace na konkurs, odpowiednio zabezpieczone, należy dostarczyć w terminie do 04.05.2014
na adres: Zespół „CEKDiM”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, z dopiskiem „Garnków
w gospodarstwie…”
Podsumowanie konkursu i wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej:
www.mdk.wroclaw.pl
Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy przewidywane są na:
30.05.2014 (piątek) w CENTRUM SZTUKI – IMPART we Wrocławiu, przy ul.
Mazowieckiej 17
Laureaci konkursu i ich opiekunowie, otrzymają bezpłatny nocleg w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym na terenie Zespołu „CEKDiM”
7. Opis prac
- imię i nazwisko uczestnika
- wiek
- imię i nazwisko nauczyciela
- adres, telefon oraz e-mail placówki
Do prac należy bezwzględnie dołączyć protokół zbiorczy.
8. Uwagi końcowe
Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
Przeznaczone są na licytację której celem jest zasilenie budżetu kolejnej edycji konkursu.
Pozostają także w ekspozycji CEKDiM oraz innych instytucji.
Decyzje jury są niepodważalne.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
Pytania i uwagi proszę kierować pod adres: [email protected]

Podobne dokumenty