Wykłady Otwarte 65 rocznica... Europejskie

Komentarze

Transkrypt

Wykłady Otwarte 65 rocznica... Europejskie
Nr 2 (43) kwiecień 2010
www.ud-wlochy.waw.pl
pismo bezpłatne
65 rocznica...
W 65. rocznicę aresztowania 16 przywódców polskiego
Państwa Podziemnego władze
dzielnicy, związki kombatanckie i organizacje społeczne
oraz dzieci i młodzież szkół
włochowskich oddali hołd,
tym wszystkim, których
dotknął terror stalinowski.
Pod tablicą pamiątkową
przy ul. Cienistej 16, gdzie
byli więzieni przedstawiciele
władz RP oraz żołnierze AK złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze. Wspomniano również o Zbrodni Katyńskiej i zsyłkach na Sybir.
Uzupełnieniem uroczystości była prezentacja dwóch filmów dokumentalnych o martyrologii Narodu Polskiego. Prezentacja odbyła się w
Artystycznym Domu Animacji.
Drodzy włochowianie!
Rozpoczynamy piąty rok cyklicznych spotkań dotyczących warszawskich Włoch przygotowywanych we współpracy z Biblioteką Publiczną
we Włochach ze środków Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Nie każdy warszawiak wie, że Włochy to miejsce z piękną co najmniej
kilkudziesięcioletnią tradycją.
To właśnie we Włochach ocalały gdzieniegdzie widoki, zapachy przedwojennego świata. Nasze kameralne spotkania mają za zadanie ocalać je
od zapomnienia, a tradycje przekazywać następnym pokoleniom. Starsi
snują wspomnienia, młodsi słuchają - nić opowieści łączy ludzi.
Magdalena Foks
www.wlochy-pod-warszawa.pl
ISSN 1734-7378
Europejskie
Wykłady Otwarte
Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP oraz Biuro Funduszy
Europejskich Urzędu m. st. Warszawy zapraszają
na bezpłatne wykłady otwarte mające na celu
zwiększenie wiedzy warszawiaków na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, a w tym
pozyskiwania środków z jej budżetu.
Spotkania odbywają się w każdą środę o godz.
16.30 przy ul. Kruczej 38/42 i w każdy czwartek o
godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki XX piętro,
sala 2018 (wejście od ulicy Marszałkowskiej).
W inicjatywę Europejskich Wykładów Otwartych włączył się także Punkt Informacyjny
EUROPE DIRECT – Warszawa, którego zadaniem
jest udzielanie informacji, pobudzanie dyskusji na
tematy związane z Unią Europejską, wskazywanie
możliwości wykorzystywania środków z funduszy
europejskich, a także organizowanie spotkań
i konferencji w tym zakresie. Punkt Informacyjny
EUROPE DIRECT – Warszawa prowadzony przez
m.st. Warszawę jest współfinansowany ze środków
Komisji Europejskiej.
Wykłady organizowane w ramach ww. punktu
wymagają wcześniejszej rejestracji pod adresem
e-mail: [email protected]
Informacje o terminach wykładów można znaleźć także w Wydziałach Obsługi Mieszkańców
wszystkich dzielnic m.st. Warszawy.
Aktualne harmonogramy wykładów dostępne są
na stronach: www.um.warszawa.pl/europa
www.ud-wlochy.waw.pl
(zakładka Fundusze europejskie)
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
aby ten czas był pełny zdrowia, spokoju, wiary i nadziei.
Życzymy także, by Zmartwychwstały Chrystus przyniósł
umocnienie i pogodę ducha oraz był obecny podczas ciepłych
i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
Andrzej Krupiński
Burmistrz Dzielnicy Włochy
Michał Wąsowicz
nasze sprawy
Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.
1
Nazwisko i imię
Baranowska Teresa
dzień
I wtorek m-ca
godzina
miejsce
17.00 -18.00 Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225
telefon
0503-724-670
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
18.00 -19.00
ul. Chrobrego 27
I poniedziałek m-ca 18.00 -19.00
2
Berłowska Halina
III wtorek m-ca
17.00 -18.00
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27
3
Bieliński Marek
I środa m-ca
4
Emersajłow Lucja
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0503-198-315
5
Gaza Marianna
III środa m-ca
6
Gembarzewski Roman po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
886-477-436
17.00 -19.00 OPS, ul. Czereśniowa 35
601-265-428
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
18.00 -19.00
ul. Chrobrego 27
I poniedziałek m-ca 18.00 -19.00
7
JopowiczJacek
III wtorek m-ca
8
Kałwajtys Dariusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65; 0501-080-674
[email protected]
9
Karczewska
Bernadeta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802
10 Kostrzewski Juliusz
0504-064-277
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0601-283-040
III piątek m-ca
11 Krupiński Andrzej
I piątek m-ca
16.00 -17.00 SP Nr 87, ul. Malownicza 31
godziny do
Wydział Obsługi Rady, pok. nr 216,
uzgodnienia II piętro
tel. 57-58-802
12 Kułakowska Elżbieta
I wtorek m-ca
18.00 -19.00 Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225
13 Mazur Jolanta
III wtorek m-ca
18.00 -19.00 Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225
14 Pawlik Andrzej
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802
15 Skorza Lidia
I poniedziałek m-ca 17.00 -18.00 Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225
16 Sosnowski Sławomir
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 0602-712-947
17 Soszyńska Maria
I wtorek m-ca
18.00 -19.00 Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225
18 Szczepańska Elżbieta III środa m-ca
17.00 -19.00 OPS, ul. Czereśniowa 35
19 Turkas Andrzej
I środa m-ca
17.00 -18.00
20 Ufnal Wiesława
I poniedziałek m-ca 16.00 -18.00
II środa m-ca
21 Wojdalski Janusz
III środa m-ca
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
0790-209-668
0506-767-957
0501-050-694
Budynek Wielofunkcyjny, III piętro,
ul. 1 Sierpnia 36a
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatantów
17.00 -19.00
obok wejścia do czytelni
17.00 -18.00
0605-196-228
022 57-58-802
022 863-83-07
0602-327-558
OPS, ul. Czereśniowa 35
[email protected]
Informujemy, że dyżury radnej Rady m.st. Warszawy p. Katarzyny Munio odbywają się w II piątek każdego miesiąca,
godz. 17.00 - 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, pok. 225, tel. 0 604 614 287
2
Nr 2 (43) kwiecień 2010
nasze sprawy
Mikroprogram Rewitalizacji
Dzielnicy Włochy uchwalony!
Mikroprogram Rewitalizacji jest wieloletnim programem
działań w sferze m.in. przestrzennej, gospodarczej czy społecznej. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonych obszarów dzielnicy oraz marginalizacji
określonych grup społecznych. Jego głównym celem jest
ustalenie działań na przyszłość w oparciu o zadania inwestycyjne skorelowane z polityką regionalną i lokalną oraz źródłami
finansowania (możliwość pozyskiwania m.in. środków
unijnych).
Na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami wyznaczono granice
kryzysowych obszarów.
Tym samym w Mikroprogramie ujęto 3 obszary rewitalizacyjne:
Obszar I: „Strefa mieszkalna we wschodniej części
Dzielnicy”. Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących
ulic: 17 Stycznia, Żwirki i Wigury oraz al. Krakowskiej.
Obszar II: „Strefa mieszkalna w północnej części Dzielnicy”.
Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic: Globusowej, Popularnej, Śląskiej, Stawy, Sympatycznej, Potrzebnej
oraz Nike.
Obszar III: „Fort Włochy”, zlokalizowany w zachodniej
części Dzielnicy Włochy. Granica obszaru przebiega wzdłuż
następujących ulic: Dojazdowej, Badylarskiej, Na Krańcu,
Ryżowej oraz Kleszczowej.
fot. ww
18 marca br. Rada m.st. Warszawy uchwaliła Mikroprogram
Rewitalizacji Dzielnicy Włochy, stał się on załącznikiem
do Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy.
fot. Fort V Włochy
W kolejnych numerach „Mojej Dzielnicy Włochy” przedstawimy bliżej wytypowane obszary i podejmowane na nich
działania.
red.
Stawy Cietrzewia
wypięknieją
Na lata 2010 – 2012 zaplanowane są prace modernizacji
terenu Stawów Cietrzewia we Włochach. Już w 2009 r. na ten
cel Dzielnica pozyskała ponad 6 mln zł z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy.
Projekt modernizacji wykonała firma ABIES – Architektura
Krajobrazu, natomiast do połowy br. ogłoszony zostanie
przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Modernizacja terenu zieleni wokół Stawów Cietrzewia
przewiduje dostosowanie układu komunikacyjnego i wyposażenia parku do funkcji terenu wypoczynkowego dla mieszkańców dzielnicy (część I) oraz rewitalizację zbiorników
wodnych (część druga).
Etap I inwestycji obejmuje m.in. wykonanie ścieżek pieszych
i pieszo – jezdnych, placyków wypoczynkowych i placu
rekreacyjno – sportowego. Teren znajduje się pomiędzy
ul. Zbocze, ul. Pana Tadeusza, ul. Cietrzewia oraz ul. Krańcową.
Wszystkie nawierzchnie w parku przewidziano do wymiany.
Nowe ścieżki będą poszerzone z szerokością dostosowaną do
funkcji i lokalizacji. Główne ciągi szerokości 3 m biegną
głównie wokół glinianek oraz do wejść od ul. Pana Tadeusza i
ul. Cietrzewia.
Projekt przewiduje także niewielkie placyki wypoczynkowe
z drewnianą nawierzchnią, które będą współgrały z pomostami
dla wędkarzy. Pomosty również będą służyły jako miejsca
do wypoczynku. Drewniane nawierzchnie i pomosty będą
przywoływały klimat przystani – mariny nad jeziorem.
Od strony ul. Pana Tadeusza i ul. Zbocze zlokalizowany
będzie pawilon sanitarny z toaletami, gdzie będzie też
m.in. pomieszczenie dla mam z dziećmi (przewijak,
umywalka). W tym rejonie projektowany jest także plac zabaw.
Właśnie tu znajduje się również główne wejście do parku skąd
będzie rozpościerał się widok na zbiornik wodny z efektownymi pływającymi fontannami – aeratorami.
c.d. na str. 4
Nr 2 (43) kwiecień 2010
3
nasze sprawy
na 2011 r. Dzięki temu poprawi się
Stawy Cietrzewia wypięknieją bezpieczeństwo użytkowników parku czy
c.d. art. ze str. 3
W rejonie ul. Cietrzewia powstanie plac
rekreacyjno – sportowy z miękką
nawierzchnią. Będzie to minisiłownia
z urządzeniami dla młodzieży i dorosłych.
W ramach rewitalizacji zbiorników
wodnych wyrównane i umocnione
zostaną skarpy, linia brzegowa, zlokalizowane zostaną pomosty dla wędkarzy
wraz z zejściem do wody, odmulony
zostanie fragment zbiornika.
Uroku Stawom Cietrzewia dodadzą na
pewno planowane podświetlane fontanny.
Teren wokół Stawów Cietrzewia będzie
objęty
monitoringiem
wizyjnym.
Montowanie monitoringu przewidziano
Rozlicz PIT w swoim
Urzędzie Skarbowym
Właściwość miejscową dla rozliczenia
PIT określa się według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia poprzedniego
roku. Zatem, osoby które mieszkały w
dniu 31.12.2009 r. w Dzielnicy Włochy
składają PIT za 2009 r. w Urzędzie
Skarbowym Warszawa – Bemowo,
ul. Białobrzeska 53a.
Sala Obsługi Podatnika:
- stanowisko nr 2 – obsługa podatnika w
zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
uzyskujących dochody z najmu, w tym
przyjmowanie zeznań podatkowych,
- stanowisko nr 4 – przyjmowanie dokumentów dotyczących podatku VAT oraz
zeznań podatkowych,
- stanowisko nr 5 – wydawanie zaświadczeń o dochodach/przychodach oraz
przyjmowanie zeznań podatkowych,
- stanowisko nr 6 – weryfikacja zaliczek
w zeznaniach podatkowych (PIT-36 i
PIT-36L),
- dla zainteresowanych pokój 104 – przyjmowanie i wprowadzanie przy podatniku
zeznań podatkowych.
Informacje dotyczące rozliczenia
rocznego udzielane są pod numerami tel.:
- dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą i uzyskujących
przychody z najmu (22) 570-88-68,
(22) 570-89-39, (22) 570-89-24,
- dla osób nieprowadzących działalności
gospodarczej: (22) 570-88-68,
(22) 570-89-08, (22) 570-89-09.
PIT elektroniczny bez podpisu kwalifikowanego
4
Nr 2 (43) kwiecień 2010
infrastruktury. Kolejnym celem jest
zmniejszenie (z możliwością całkowitej
eliminacji) liczby aktów wandalizmu
na terenie parku, a także prewencja –
sama obecność kamer monitoringu na
terenie obiektu działa dyscyplinująco
na jego użytkowników.
Ponadto, wykonana na potrzeby monitoringu sieć komputerowa będzie mogła
być wykorzystywana np. do zapewnienia
bezprzewodowego dostępu do Internetu
dla osób odwiedzających park.
Monitoringiem wizyjnym zostanie
objęty m.in. plac zabaw, plac rekreacyjno
– sportowy, ujęcie wody oligoceńskiej,
obszar Glinianek „Krańcowa” oraz
„Cietrzewia”.
Zeznania podatkowe: PIT-37, PIT-36,
PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 można
przesyłać również drogą elektroniczną
bez konieczności potwierdzania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Interaktywny formularz za pomocą
którego będzie można wypełnić i wysłać
zeznania roczne należy pobrać ze strony:
www.e-deklaracje.gov.pl
Na stronie tej znajduje się również
szczegółowa instrukcja składania zeznań
przez Internet.
Po wypełnieniu w/w formularza należy
podać dane weryfikacyjne, czyli: imię,
nazwisko, datę urodzenia, numer NIP i
PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy określoną w zeznaniu rocznym za 2008 rok.
Jeżeli zostanie wpisana błędna kwota
przychodu, system nie przyjmie zeznania.
Po wykonaniu tych czynności, podatnik
może wysłać formularz PIT przez
Internet.
Co zrobić, żeby móc się rozliczyć
wspólnie z małżonkiem?
Małżonkowie, którzy po raz pierwszy
będą składać wspólny e-PIT za 2009 rok,
muszą złożyć wniosek UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Pełnomocnictwo
można pobrać ze strony:
http://edeklaracje.gov.pl/index.php?page
=formularze
Z obowiązku tego zwolnieni są małżonkowie, którzy dokonali takiego zgłoszenia
przy rozliczeniu podatkowym za 2008 r.
Przekaż 1% podatku dla potrzebujących
Warunki do przekazania 1 % podatku
dla OPP:
• złożenie zeznania w terminie ustawo-
Obraz przesyłany z kamer będzie lokalnie archiwizowany i przechowywany
na serwerze monitoringu przez 14 dni
(z możliwością wydłużenia bądź skrócenia tego okresu).
Dzięki podłączeniu systemu do łącza
internetowego,
będzie
możliwość
zdalnego podglądu obrazu z kamer
monitoringu z dowolnego komputera
wyposażonego w łącze internetowe.
Do transmisji obrazu z kamer wykorzystane zostaną m.in. kable światłowodowe.
Do monitoringu wizyjnego wykorzystane
zostaną
kamery
cyfrowe.
W zależności od obserwowanego obszaru
zastosowane będą kamery obrotowe
oraz kamery stacjonarne.
red.
wym, tj. do 01.02.2010 r. (PIT 28);
do 30.04.2010 r. (PIT-37, PIT-36, PIT36L, PIT-38 i PIT-39),
• zapłata w pełnej wysokości podatku należnego nie później, niż w terminie
dwóch miesięcy od upływu terminu do
złożenia zeznania,
• wskazanie OPP poprzez wpisanie w zeznaniu numeru KRS i nazwy OPP z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl
• w przypadku konieczności skorygowania zeznania, korektę należy złożyć nie
później niż do dnia 31.03.2010 r. (PIT 28)
lub do dnia 30.06.2010 r. (PIT-37, PIT-36,
PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) i do tego dnia
wpłacić zaległość,
• zadeklarowana kwota na rzecz wybranej OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w dół,
• w jednym zeznaniu podatkowym można
wskazać tylko jedną OPP.
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo
- 24.04.2010 r. w godz. 9:00 – 13:00
DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bemowo,
- 26.04.2010 r. - 30.04.2010 r. - Urząd
Skarbowy Warszawa – Bemowo będzie
przyjmował podatników w godzinach
8:00 -20:00.
W czasie dyżurów pracownicy Urzędu
Skarbowego Warszawa – Bemowo będą
udzielać mieszkańcom Dzielnicy Włochy
wszelkich informacji dotyczących PIT,
wydawać formularze i przyjmować
zeznania.
Telefon do Krajowej Informacji
Podatkowej:
0 801 055 055 z telefonu stacjonarnego
(22) 33 00 330 z telefonu komórkowego
nasze sprawy
Wywiad z Marcinem Wojdatem
Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
W styczniu ruszyła kolejna edycja
organizowanej co roku przez m.st. Warszawę kampanii 1%. Która to już odsłona
tej akcji?
Pierwsza akcja 1% zorganizowana została w 2007 roku. Od tej pory kampanie
organizujemy regularnie, a obecnie, pod
hasłem „Przekaż 1% podatku na rzecz
warszawskiej organizacji pożytku publicznego”, trwa już jej czwarta edycja.
Co oznacza termin „warszawska
organizacja pożytku publicznego”? Skąd
wiadomo, czy organizacja jest warszawska, czy nie?
W moim rozumieniu organizacją warszawską jest organizacja, która działa na
rzecz Warszawy i jej mieszkańców, niezależnie od miejsca, w którym ma siedzibę. Dlatego tak ciężko jest określić
dokładną liczbę „warszawskich” organi-
zacji. Roboczo przyjmujemy, że na chwilę
obecną jest ich 855*, bo właśnie tyle jest
organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w stolicy, ale nie jesteśmy
w stanie zweryfikować ile z nich jest
np. organizacjami ogólnopolskimi, które
w bardzo małym stopniu zajmują się
warszawiakami, a ile jest takich, które
siedzibę mają poza Warszawą, a działają
na rzecz jej mieszkańców.
Jak, w takim razie, mieszkańcy stolicy
mają zdecydować, komu przekazać 1%
swojego podatku?
Każdemu z nas jakiś problem społeczny
leży na sercu bardziej niż inne – niektórzy
bardziej troszczą się o czystość środowiska, dla innych bliższy jest los rodzin
uboższych, a jeszcze inni uważają, że
warszawiacy mają za mało ruchu i prowadzą niezdrowy tryb życia. Zainteresujmy się tym, co dzieje się wokół nas jakie organizacje podejmują działania na
rzecz poprawy życia w naszym najbliższym otoczeniu i tym organizacjom,
jeśli mają status pożytku publicznego,
przekażmy 1% podatku.
Jako warszawiak, dlaczego uważa Pan,
że warto przekazać 1% podatku na warszawską organizację pozarządową?
Robiąc to, mam poczucie, że sam
decyduję o tym, gdzie trafią moje
pieniądze. Ponadto wiem, że ten 1% pozostanie w moim mieście i, poprzez organizację, która będzie nim dysponować,
będzie działał na moją korzyść. Cieszy
mnie fakt, że nie tylko ja myślę takimi
kategoriami – odsetek warszawiaków,
którzy deklarują, że przekazali 1% na
organizację pożytku publicznego wzrósł z
23% w 2007 roku do 47% w roku 2009.
Oby tak dalej!
Więcej informacji na temat kampanii
oraz przekazywania 1% na rzecz
warszawskich
organizacji
pożytku
publicznego uzyskać można na stronie
internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo
lub pod numerem telefonu (22) 338 71 00.
Kampanię organizuje Miasto Stołeczne
Warszawa.
* dane pochodzą z bazy organizacji pozarządowych
portalu ngo.pl
Nowa witryna Urzędu Stanu Cywilnego
Jeśli chcą Państwo sprawdzić adresy siedzib Urzędu Stanu Cywilnego,
zobaczyć sale ślubów, czy sprawdzić jakie imiona były najczęściej
nadawane dzieciom w ubiegłym roku to zapraszamy na nową stronę USC
– www.usc.um.warszawa.pl.
Na portalu znajdują się m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a
także tzw. „kroki ślubne” – czyli jak wygląda formalna droga do zawarcia
małżeństwa, z jakim wyprzedzeniem
trzeba zarezerwować datę ślubu i czy obowiązuje rejonizacja. W internecie dostępne są również wnioski o wydanie
odpisu aktu urodzenia, małżeństwa czy
zgonu.
Jedną z istotnych informacji jest brak
rejonizacji - w stolicy funkcjonuje jeden
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy,
w którym nie obowiązuje tzw. rejonizacja
dzielnicowa. Niezależnie od dzielnicy,
mieszkańcy mogą załatwić sprawy
związane z rejestracją stanu cywilnego w
dowolnej z 15 siedzib USC na terenie
miasta stołecznego.
A z ciekawostek z witryny internetowej
podajemy Państwu najpopularniejsze
imiona nadawane najmłodszym warszawiakom w 2009 r., dla dziewczynek:
Julia - była kolej rok z rzędu najpopularniejszym imieniem nadawanym noworodkom płci żeńskiej. Otrzymało je 937
dziewczynek.
Maja - w warszawskim USC imię to
odnotowano w 870 aktach urodzenia.
Zuzanna - nadano je 738 razy.
Zofia - odnotowano w 636 aktach urodzenia.
Imiona dla chłopców:
Jakub - w 2009 roku było to najczęściej
wybierane imię dla noworodków płci męskiej. W Polsce imię to znane było już od
XIII wieku. Jakub nadano 904 chłopcom.
Jan - W Polsce zapisywane już od XI
wieku - i od czasów średniowiecza jest
jednym z najczęściej nadawanych imion
męskich. Imię to odnotowano w 737
aktach urodzenia.
Mateusz - w Warszawie imię to nadano
648 noworodkom płci męskiej.
Michał - otrzymało je 626 chłopców.
Forma żeńska: Michalina.
Nr 2 (43) kwiecień 2010
5
nasze sprawy
Wyzwolić siłę kobiety
W sierpniu 2008 r. Dzielnica Włochy
zakończyła realizację projektu
„Od A do Z – Aktywna Zawodowo”
(projekt finansowany ze środków
unijnych), wykorzystującego wcześniejsze
doświadczenia z realizacji projektu
wspierającego kobiety bierne zawodowo
z Dzielnicy Włochy, którego celem
była aktywizacja zawodowa kobiet
pozostających długotrwale bez pracy.
Sukcesy projektów zostały przedstawione
na konferencji w Stanach Zjednoczonych.
fot. Koordynatorki projektu, od lewej: p. Anieszka Kramm, p. Hanna Wieloch
Koordynatorem merytorycznym obu
projektów była p. Hanna Wieloch – pracownik Urzędu Dzielnicy Włochy, psychoterapeutka.
Projekt odniósł tak duży sukces, że
p. Hanna Wieloch została zaproszona w
lutym br. do Portland (stan Oregon,
zach. wybrzeże USA) na konferencję
pt. „Społeczeństwo i Globalne Zdrowie”
zorganizowaną przez IAPOP Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Pracy
z Procesem.
Właśnie tam w ramach modułu Praca z
kobietami marginalizowanymi w ramach
projektów społecznych przedstawiła
rezultaty projektów: „Kompleksowy
program aktywacji zawodowej kobiet
biernych zawodowo z Dzielnicy Włochy”
i projektu „Od A do Z - Aktywna Zawodowo” z uwzględnieniem ich wpływu na
poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek.
Redakcja: Brzmi niesamowicie – prezentowała Pani w Stanach Zjednoczonych
projekt „Od A do Z” realizowany w Dzielnicy Włochy, co konkretnie spowodowało,
że poproszono o przedstawienie akurat
tego projektu?
Hanna Wieloch: Jestem terapeutką i
przy okazji rozmawiałam z jedną z psycholożek ze Szkocji o realizowanym projekcie w naszej dzielnicy. Bardzo się nim
zainteresowała a po kilku miesiącach
otrzymałam już zaproszenie na konferencję. Co ich tak zachwyciło?
To co wyróżniało projekt „Od A do Z –
Aktywna Zawodowo” i co niewątpliwie
przyczyniło się do osiągnięcia wysokich
6
Nr 2 (43) kwiecień 2010
rezultatów (50 % beneficjentek podjęło
zatrudnienie, bądź kontynuowało naukę,
90 % podniosło kwalifikacje zawodowe
i rozwinęło umiejętności psychospołeczne), było zastosowanie w nim
metody pracy z procesem, w której duży
nacisk położony jest zarówno na pracę z
grupami marginalizowanymi – w tym
przypadku długotrwale bezrobotnymi
kobietami dyskryminowanymi na rynku
Pierwszego dnia pobytu
weszłam do baru i
kupiłam „New York
Times’a” – na pierwszej
stronie był ogromny
artykuł nt. kryzysu i
bezrobocia i wtedy
pomyślałam – nasza
prezentacja będzie ich
bardzo ciekawiła...
pracy ze względu na płeć, wiek, niedocenianymi za pracę, jaką wykonują w domu
jak również na indywidualny rozwój
każdej z uczestniczek projektu.
Ważne były też tzw. rezultaty miękkie:
wzrost samooceny, radzenie sobie z trudnościami, umiejętność poruszania się na
rynku pracy, pokonanie lęku w wyjściu z
domu i wkroczeniu w przestrzeń publiczną.
Co istotne, te wszystkie rezultaty
wpłynęły na zdrowie psychiczne, ale też
fizyczne kobiet. Ustąpiły np. problemy z
nadciśnieniem czy choroby skóry.
Red.: Jakie inne jeszcze tematy poruszane były na konferencji i jakie kraje
reprezentowali prelegenci?
H.W.: Konferencja trwała 4 dni, a inne
prezentacje dotyczyły np.: sposobu pracy
z ludźmi w śpiączce, opieki nad starszymi, czy np. jak opiekować się osobami
bliskimi śmierci, dyskutowano też na
temat uzależnień.
Konferencja była międzynarodowa i
oprócz USA byli przedsztawiciele z Grecji, Anglii, Szwajcarii, Szkocji, Australii,
Indii, Nowej Zelandii.
Red.: Która z prezentacji wywarła na
Pani największe wrażenie?
H.W.: W tym naszym panelu ciekawa
była prezentacja dotycząca pracy z kobietami w więzieniu. Terapia polegała na
analizie sytuacji, w której kobiety znajdowały się w danej chwili, a także na cofnięciu się do ich przeszłości, dzieciństwa.
Kobiety skazane były za przestępstwa,
które popełniły w związku z reakcją na
przemoc, której same doświadczały.
Terapeutka zastosowała też pracę nad
snami – ta prelekcja zrobiła na mnie
największe wrażenie, a niektóre techniki
terapii były podobne do naszych.
Red.: Metody walki z bezrobociem
chyba interesują teraz Amerykanów
szczególnie?
H.W.: Pierwszego dnia pobytu weszłam
do baru i kupiłam „New York Times’a” –
na pierwszej stronie był ogromny artykuł
nt. kryzysu i bezrobocia i wtedy pomyślałam – nasza prezentacja będzie ich
bardzo ciekawiła, bo gdybyśmy prezen-
nasze sprawy
towali nasz sukces wcześniej – w czasach
prosperity w USA, a u nas ogromnego
bezrobocia – nie odbiłoby się to tak
szerokim echem.
W porównaniu do wcześniejszych
kryzysów, coraz częściej w Stanach zwalniane są kobiety i one właśnie stają się
tą zagrożoną wykluczeniem grupą, jest
tam coraz więcej bezrobotnych kobiet i to
korespondowało z tym, że nasz temat był
bardzo nośny.
Red.: Dlaczego tak wyjątkowe jest
„Od A do Z”?
H.W.: Nasz społeczny projekt nie był
dla klientek, które chodzą do terapeutów
i znają się na psychologii.
Kobiety w nim uczestniczące często nie
miały wykształcenia, rzadko też albo
nigdy korzystały z fachowej pomocy
psychologa.
W projekcie sprawdziła się praca grupowa i indywidualna nad pokonywaniem
głębokich barier wewnętrznych.
Ważne są twarde kursy czyli jak poszukiwać pracy, kursy komputerowe, bardzo
zresztą potrzebne, ważna jest szersza
praca na różnych poziomach, nad wzorcami, nad rolami, które pełnią, ale naj-
ważniejsze jest dotarcie do najgłębszego
poziomu - do swojej najgłębszej i największej siły.
Red.: A co podkreślała Pani w prezentacji?
H.W.: Prezentacja pokazywała schemat
działania i poziomy pracy z paniami (poziom kwalifikacji zawodowych, odkrywania nowych wzorców, praca z krytykiem
wewnętrznym, praca z doświadczeniem
przemocy). Gdyby się tego nie dotknęło
to pracowanie z paniami – jak być odważną, żeby pójść do pracodawcy i coś
ciekawego mu powiedzieć, jak napisać
CV - byłoby bardzo odległe. Gdyby one
nie wyszły z traumy, nie dotknęły swojej
siły i nie wyszły z pozycji ofiary, z którą
przyszły – ja nic nie umiem, nic nie wiem
– to właściwie dalsza praca byłaby niemożliwa.
Panie miały ogromne doświadczenie w
tzw. prowadzeniu domu.
Początek to podnoszenie samooceny –
„to nieprawda, że ty nic nie umiesz, chociaż zawodowo wiele lat nie pracowałaś i
cały czas Ci ktoś mówił, że do niczego się
nie nadajesz”, po kolei pokazywanie, że
będąc w domu organizuje się całe życie
rodziny, jak dzieci są chore – ode mnie
zależy co się wydarzy itd. Pomału wokół
tych domowych sukcesów najważniejsze
jest budowanie, że ja jednak coś znaczę,
bez tego przeświadczenia nic by się nie
udało.
Żeby zdobyć teraz pracę, trzeba poszukiwać zatrudnienia aktywnie – mam na
siebie pomysł, sama zgłaszam się do pracodawcy, przygotowuję dokumenty aplikacyjne i piszę o swoich sukcesach, które
już w życiu osiągnęłam. Jest to podejście
niestereotypowe i tu jest problem, bo
trzeba mieć poczucie własnej wartości,
w miarę wysoką samoocenę, świadomość
swojego potencjału. Coś jestem warta i
warto mnie zatrudnić.
Z tym kobiety walczyły najbardziej i
metoda pracy z procesem tak się sprawdziła.
Podążanie za procesem kobiety czyli
wyzwalanie stopniowo przez kolejne
etapy tego co jest w niej najfajniejsze,
najbardziej wartościowe, docieranie do
najgłębszej jej siły.
Red.: Dziękuję bardzo za rozmowę.
TAI CHI – dobre na wszystko!
TAI CHI to system opracowany w
XI wieku w Chinach. Opiera się na
harmonijnych, powolnych ruchach, pozytywnie wpływających na poprawę i
utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Już po 4 tygodniach regularnych ćwiczeń TAI CHI podniesie Twoją
sprawność fizyczną.
Po dłuższym okresie, dzięki zapamiętywaniu technik, polepszy się pamięć,
dodatkowo pobudzając wyobraźnię.
Poprawi kondycję ruchową oraz gibkość
dzięki ćwiczeniom rozciągającym.
Wzmocni nogi i pozytywnie wpłynie
na stawy.
Harmonia ruchu i bezruchu, wdechu i
wydechu, napięcia i rozluźnienia prowadzi do stanu psychofizycznego relaksu, a
w konsekwencji poprawia nastrój, dając
zadowolenie z życia.
Systematyczny trening wpływa na
układ oddychania i krążenia, przez co
wzmacnia mięsień sercowy i reguluje
ciśnienie krwi.
Określone ruchy, powodując delikatną
pracę mięśni, pobudzą i stymulują punkty
akupunkturowe, co wspiera zdrowie i
dobre samopoczucie.
TAI CHI oprócz aspektów fizycznych i
zdrowotnych jest też drogą poszukiwania
piękna i mądrości. Jest to sztuka ruchu,
prowadząca do poprawy jakości i estetyki
życia. Medytacja w ruchu daje spokój
wewnętrzny i umiejętność radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życiowych.
Zainteresowane osoby zapraszamy
na zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 87
przy ul. Malowniczej 31, w każdy
piątek o godz. 18.30 – 20.00.
Zajęcia poprowadzi pan Michał
Borawski – trener kadry Polski Kung
Fu/Wushu seniorów w latach 2004-2009
oraz założyciel warszawskiej szkoły Złoty
Lew. W 2000 r. wyjechał do Państwa
Środka, aby uczyć się od jednego z
największych autorytetów tej sztuki.
W dniu 2 kwietnia br. zapraszamy na
bezpłatne zajęcia tych, którzy chcą
dowiedzieć się więcej o TAI CHI i poznać
tajniki na czym polegają ćwiczenia.
Więcej na stronie internetowej:
www.zlotylew.pl
oraz pod numerem
tel. 0 501 255 856,
e-mail: [email protected]
Nr 2 (43) kwiecień 2010
7
edukacja
Niezwykle ważną rolę w kształceniu i
wychowaniu ucznia w gimnazjum odgrywają nauczyciele i wychowawcy przy
wsparciu pedagoga, psychologa i oczywiście, rodziców. Podczas klasowych lub
indywidualnych pogadanek motywują
uczniów, podkreślają znaczenie wyników
w nauce i zachowaniu, a także dobrze
zdanego egzaminu gimnazjalnego dla ich
przyszłości. Niemniej jednak, jako dyrektor szkoły mam potrzebę rozmawiania z
młodzieżą, wyjaśniania, informowania,
ukierunkowania, podwyższania motywacji do pracy i osiągania wyników na miarę
własnych możliwości. Mam wrażenie, że
takie pogaduchy pomagają uczniom wyznaczyć indywidualne cele, znaleźć
środki do ich realizacji i w efekcie świętować sukces. Po prostu wzmacniają ich
w postanowieniach, pozwalają uwierzyć
we własne siły, możliwości, zdolności i
talenty.
Rozmowy z uczniami prowadzone są
podczas lekcji zastępczych lub na porankach szkolnych, które zgodnie z tradycją
szkoły odbywają się raz w miesiącu.
Pogaducha 1. Już w klasie pierwszej
Po przekroczeniu progu Gimnazjum
nr 112 uczniowie klas pierwszych dowiadują się, że w klasie trzeciej będą zdawali
egzamin gimnazjalny, którego wynik
obok ocen na świadectwie ukończenia
szkoły decyduje o przyjęciu do takiej lub
innej szkoły ponadgimnazjalnej. Dobry
wynik egzaminu to gwarancja dostania się
do dobrej szkoły średniej, dobre wyniki w
szkole średniej gwarantują dostanie się na
dobrą uczelnię i dopiero ukończenie
szkoły wyższej daje możliwość uzyskania
atrakcyjnej, nie tylko pod względem
finansowym, pracy. Perspektywa dla
pierwszoklasisty dość odległa, ale - kto
nie chciałby mieć takiej pracy? Cisza. No,
tak, ale jak to zrobić? Pogadanka ma charakter ukierunkowany. W trakcie niej
uczniowie są aktywni, odpowiadają na
pytania, nawiązują do swojego dnia
codziennego, wypowiadają własne opinie.
W rezultacie można sformułować przepis
na dobry wynik egzaminu gimnazjalnego.
Każdy uczeń powinien:
- Dobrze zrozumieć misję naszej
szkoły: „Non scholae sed vitae discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, lecz dla
życia).
- Uwierzyć w siebie i własne możli8
Nr 2 (43) kwiecień 2010
wości: mogę, umiem, potrafię, wystarczy tylko chcieć – a ja chcę.
- Zdać sobie sprawę, że do egzaminu nie da się przygotować w tydzień, miesiąc, a nawet rok. Potrzeba
na to trzech lat wytężonej systematycznej pracy.
- Egzamin obejmuje wiedzę i
związane z nią umiejętności w różnych
dziedzinach. Jaka wiedza jest niezbędna,
aby nauczyć się pływać? Niewielka, ale
za to zdobyta umiejętność pozostaje na
całe życie. A co z jazdą na rowerze? Podobnie. A zatem, obowiązkiem ucznia jest
przetworzenie zdobytej wiedzy na umiejętności. Każdy temat z każdego przedmiotu należy, niekiedy z pomocą
nauczyciela, przeanalizować pod kątem
przydatności i zastosowania w życiu. Po
prostu odpowiedzieć sobie na pytanie –
po co tego się uczę, do czego ta wiedza
mi się przyda, jakie z niej wynikają umiejętności? Odpowiedzi na te pytania sprawią, że wiedza stanie się zrozumiała, a
umiejętności trwałe i przydatne w życiu.
- Na początku każdego semestru należy
postawić sobie konkretne cele, odnośnie
każdego przedmiotu; z języka polskiego
będę miał piątkę, a może celującą – lubię
przedmiot, stać mnie, czemu nie; z matematyki – może czwórkę – jestem humanistą, zawsze miałem pod górkę z
matematyką, same trójki, ale przecież
mogę, umiem i potrafię, wiem co zrobić –
będę chodził na konsultacje, poproszę koleżankę o pomoc.
- Podczas lekcji śledzić tok rozumowania nauczyciela, być aktywnym, zadawać
pytania. Systematycznie ćwiczyć koncentrację, na początku jest to 10 minut, na kolejnej lekcji – 15, za jakiś czas będzie to
20 minut pełnej koncentracji.
- Zrozumieć, co to znaczy odrobić pracę
domową. Jest to samodzielna praca
ucznia nad własnym rozwojem. To nie
tylko wykonanie zadań pisemnych. Po
przyjściu do domu, odpowiednim odpoczynku należy przystąpić do odrabiania
pracy domowej na następny dzień.
Godziny popołudniowe 17.00 – 19.30 należą do efektywnych w ciągu dnia. Przygotować zgodnie z planem podręczniki i
zeszyty. Kolejno przejrzeć zeszyty, przypomnieć sobie ostatni temat, notatkę,
przeczytać ze zrozumieniem cały rozdział
z podręcznika (najlepiej dwa razy), poszerzyć zakres tematyczny w oparciu o inne
fot. arch. szkoły
Pogaduchy
przed egzaminem gimnazjalnym
fot. W sali egzaminacyjnej
źródła wiedzy (encyklopedie, słowniki
wiedzy, atlasy, a na końcu Internet),
potem wykonać pisemne zadanie. W ten
sposób należy zająć się wszystkimi przedmiotami. I tak codziennie. W klasie
pierwszej na przygotowanie do lekcji należy przeznaczyć 2,5 godziny. Jeśli z
różnych powodów brakuje czasu w ciągu
tygodnia, trzeba więcej czasu poświęcić
w weekend.
- Jak najczęściej powtarzać przerobiony
materiał, nie pominąć żadnego elementu,
dającego kontakt z danym zakresem
tematycznym: lekcja, praca domowa,
przygotowanie do kartkówki, klasówki,
sprawdzianu, omówienie prac i testów.
- W miarę możliwości i potrzeb uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
konsultacjach, kołach przedmiotowych,
kołach zainteresowań.
- Zachować podręczniki z kolejnych
lat – przydadzą się.
W podsumowaniu lekcji uczniowie
informują co z niej zapamiętali, co tu było
dla nich najważniejsze, co zastosują w
swojej codziennej pracy. Na twarzach
widoczne jest ich mocne postanowienie
zmiany i kategoryczna chęć pokonania
własnego lenistwa, a także przekonanie,
że uczą się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Pogaducha 2. W klasie drugiej
Podczas kolejnej pogadanki poruszane
są zagadnienia:
- Przypomnienie zasad omawianych w
klasie pierwszej – uzupełnienie o informację, że w klasie drugiej uczeń powinien
poświęcić trzy godziny na przygotowanie
się do lekcji na następny dzień.
- Relacje uczniów dotyczące wdrożenia
zasad systematycznego i efektywnego
uczenia się – efekty.
- Motywowanie do udziału w kołach
przedmiotowych, przygotowujących do
konkursów. Informacje dotyczące preferencji dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych.
- Omówienie stylów uczenia się zgod
edukacja
fot. Tuż przd egzaminem
nie z osobistymi predyspozycjami; jak
uczą się wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – co im przeszkadza, co im pomaga
w efektywnym uczeniu się.
Po tej lekcji każdy uczeń wie, czy jest
wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem i jaki styl uczenia się jest dla niego
najlepszy. Zaobserwować można wyraźny
wzrost motywacji do osiągnięcia sukcesu
w wybranym konkursie przedmiotowym.
Pogaducha 3. Przed egzaminem
próbnym w klasie trzeciej
Kolejne spotkanie z klasą poświęcone
jest przede wszystkim przygotowaniu
uczniów do egzaminu gimnazjalnego
(próbnego) pod kątem jego organizacji
opisanej w Procedurach organizowania i
przeprowadzania (…) egzaminu w trzeciej klasie Gimnazjum. Omawiane są
zagadnienia:
- Przypomnienie zasad i stylów efektywnego uczenia się – efekty, osiągnięcia.
- Wyniki egzaminu gimnazjalnego
G 112 w ostatnich latach w porównaniu z
wynikami Polski, województwa mazowieckiego, Warszawy i dzielnicy.
- Pomoc w planowaniu indywidualnych
wyników egzaminu.
- Konieczność powtórzenia materiału z
klasy 1, 2 i 3 – samodzielna praca z podręcznikami i innymi źródłami wiedzy.
Pomoc w planowaniu dnia.
- Udział w zajęciach pozalekcyjnych,
przygotowujących do egzaminu z wybranych przedmiotów.
- Przebieg egzaminu zgodnie z procedurami – informacja dla ucznia.
Pogaducha 4. Marzec / kwiecień w
klasie trzeciej
Pogadanka ma na celu omówienie przygotowania do egzaminu, szczegółowy
przebieg i zrelaksowanie uczniów przed
egzaminem. Dokładnie omówiony jest
plan kolejnych dni: od dnia poprzedzającego egzamin do ostatniego dnia egzaminu.
Powtarzać materiał, uczyć się
można tylko do 25 kwietnia, nauka w
przeddzień egzaminu nie przyniesie
pożądanych efektów. W dniu 26
kwietnia trzeba koniecznie przyjść do
szkoły. Być może pojawią się ważne
informacje. Po pięciu lekcjach będziecie zwolnieni do domu. W domu
czeka na was mama z ulubionym obiadem. Mama wzięła kilkudniowy urlop,
aby zająć się swoim dzieckiem zdającym
egzamin; jej dziecko w tych dniach jest
kimś ważnym, wyjątkowym. Po obiedzie
warto wybrać się na spacer, najlepiej tam,
gdzie jest dużo zieleni, świeżego powietrza. Pooddychać, nasycić wzrok otaczającą zielenią – to uspokaja. Po dwóch
godzinach wrócić do domu i można robić
to na co się ma ochotę. Ktoś woli obejrzeć
dobrą komedię, ktoś posłuchać relaksującej muzyki, a ktoś woli po prostu poleżeć. Potem kolacja przy świecach i
smakołyki przygotowane przez mamę na
specjalne życzenie. Po kolacji znów robimy co chcemy. O godzinie 20.30 kąpiel
w wannie z dodatkiem relaksujących soli
i ulubionych olejków zapachowych. O
godzinie 21.00 idziemy spać. Mama przygotowała nam świeżą pościel, nie koniecznie krochmaloną według dawnej
tradycji. Zasypiamy, aby obudzić się o godzinie 7.00 rano.
Wstajemy, bierzemy chłodny prysznic,
ubieramy się na galowo, w szkolny mundurek, jemy lekkie śniadanko, bierzemy
ze sobą tylko 2 długopisy z czarnym
wkładem i idziemy do szkoły. W szkole
jesteśmy najpóźniej o godzinie 8.30.
Zbieramy się pod salą, w której odbędzie
się egzamin w części humanistycznej. Pamiętamy o toalecie. Szkoda będzie 3 – 4
minut na wychodzenie w trakcie egzaminu. Na zaproszenie członka komisji
wchodzimy kolejno do sali egzaminacyjnej, zgodnie z listą na drzwiach. Nie wnosimy niczego, telefony zostawiamy w
specjalnym koszu przed salą w podpisanych kopertach. Można wnieść jedynie 2
długopisy z czarnym tuszem i 2 luzem
chusteczki higieniczne. Woda niegazowana do picia jest w sali, można skorzystać.
Siadamy
na
wyznaczonych
miejscach. Dwóch uczniów z przewodniczącym komisji odbiera od dyrektora
zestawy egzaminacyjne, wnoszą do sali.
Godzina 9.00 – rozpoczyna się egzamin.
Osoba spóźniona po rozdaniu ostatniego
arkusza może nie być dopuszczona do eg-
zaminu. Słuchamy poleceń przewodniczącego komisji: przeczytać informacje
z pierwszej strony arkusza, sprawdzić
kompletność arkusza - przeliczyć ilość
stron, wpisać indywidualny kod, numer
PESEL na arkuszu i na karcie odpowiedzi. Jeśli nie ma pytań rozpoczyna się egzamin. Czas egzaminu podany jest na
tablicy, obok wisi zegar. W czasie egzaminu pracujecie samodzielnie, nie wolno
się kręcić, oglądać, przeszkadzać innym.
Są 4 wersje odpowiedzi – nikt nie wie,
którą ma twój kolega. I tu opowiadam historię z życia wziętą o Kubusiu, który pisał
egzamin kilka lat temu. Kubuś zrobił zupełnie samodzielnie wszystkie zadania zamknięte, ale kątem oka zobaczył u
koleżanki, wzorowej uczennicy, że na
karcie odpowiedzi czarne punkty są nieco
inaczej rozłożone. Wiele czasu i energii
poświęcił na to, aby zmienić swoje odpowiedzi. Okazało się, że w tym roku wprowadzono 4 wersje odpowiedzi na to samo
pytanie, o czym nie było powszechnie
wiadomo. Gdyby zostawił swoje, uzyskałby 17 na 20 punktów, a tak tylko 3 (widocznie nie dojrzał, albo koleżanka
odpowiedziała błędnie). Po latach spotykam Kubusia i po miłym powitaniu śmiejemy się z tej niebywałej historii.
Proponuję uczniom wykonać najpierw
zadania zamknięte, teksty i polecenia
przeczytać po 2, 3 razy. Zrozumieć intencję pytającego, zaznaczyć najpierw kropeczką właściwą odpowiedź, potem
sprawdzić, wyraźnie i jednoznacznie
oznaczyć w arkuszu i przenieść odpowiedzi na kartę. Tu kolejna historyjka. Justysia tak się zapracowała, że zapomniała
przenieść
odpowiedzi
na
kartę.
Ogłoszono już koniec egzaminu, komisja
odbiera arkusze, a z głębi sali rozlega się
szloch. Czemu płaczesz, dziecko? – pyta
członek komisji. Nie zdążyłam przenieść
odpowiedzi na kartę – odpowiada dziewczynka. Szloch przeszedł w fazę spazmów. Wezwano dyrektora szkoły, jako
przewodniczącego szkolnej komisji. W
tym czasie pozostali zdający opuścili salę.
Została tylko Justysia, dwóch zdających,
członkowie komisji i … obserwator –
przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Moja decyzja była natychmiastowa – pozwolić dziecku przenieść
odpowiedzi na kartę za zgodą i w obecności komisji. Trwało to niecałe 5 minut,
dziewczyna szczęśliwa wyszła z sali.
Tylko ja miałam obawy, czy obserwator
Nr 2 (43) kwiecień 2010
9
edukacja
Pogaduchy przed egzaminem gimnazjalnym
dok art. ze str. 9
nie zakwestionuje decyzji i nie zgłosi
łamania procedur podczas egzaminu. A co
wtedy? Powtórny egzamin? Wszystko zakończyło się pomyślnie – prawdopodobnie obserwator uznał, że ważniejszy jest
człowiek niż procedura. Ale przecież nie
zawsze tak musi być.
Teraz należy zająć się zadaniami otwartymi: polecenia przeczytać ze zrozumieniem 2, 3 razy, wykonać zgodnie z
intencją autora pytania, sprawdzić. Nie
wolno o nic pytać komisji, nie wolno
kwestionować poprawności zapisów w arkuszu – trzeba samemu poradzić sobie z
zadaniem. Jeśli okaże się, że twoje spostrzeżenia dotyczące błędu w zadaniu
były słuszne, sądzę, że OKE będzie wiedziała, jak ocenić to zadanie.
Piętnaście minut przed końcem egza-
minu przewodniczący komisji poinformuje o tym fakcie, a to znaczy, że należy
przyspieszyć prace. Kto wcześniej skończył, sygnalizuje podniesieniem ręki i
jeśli nie ma innego zdającego przy stoliku
komisji, podchodzi, oddaje arkusz i czeka,
aż komisja sprawdzi kompletność arkusza, kody, pesel z listą zdających. Po
usłyszeniu „dziękuję” można opuścić
salę.
Egzamin skończył się, należy odłożyć
długopisy i czekać, aż członkowie komisji
odbiorą od wszystkich zdających arkusze,
sprawdzając kompletność, kod, pesel tym
razem z wizytówką. Opuszczacie salę,
zostawiając wizytówkę i numer stolika,
bo jutro będziecie pisać część matematyczno – przyrodniczą na tych samych
miejscach.
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w latach 2007 - 2009
Wracacie do domu, a tam czeka na was
mama z gorącym obiadem na życzenie.
Po obiedzie spacer w miejsca zielone,
potem relaksujący film lub muzyka. Po
kolacji przy świecach kąpiel w różanych
olejkach i solach, czysta, chociaż wczorajsza pościel i głęboki zasłużony sen do
siódmej rano.
Wstajecie, chłodny prysznic, lekkie
śniadanko, strój szkolny galowy, bierzecie 2 długopisy z czarnym tuszem, przybory do geometrii i idziecie do szkoły.
Część matematyczno przyrodnicza rozpoczyna się o godzinie 9.00. Pracujecie
120 minut (do 180 minut dyslektycy) z
pełnym zaangażowaniem i zgodnie z
wcześniej omówionymi procedurami.
Uff! Trochę lżej.
Wracacie do domu ……..
Wstajecie o 7 rano ……... – część językowa 90 minut (do 135 – dyslektycy).
Wracacie do domu …….. Jak dobrze! Już
po ……! Ale warto sprawdzić w gazecie
lub Internecie, jak mi poszło. Sprawdzam: … Yes! Yes! Yes!
Anna Lidia Brzywca
Dyrektor Gimnazjum nr 112
w Warszawie
O Chopinie i z Chopinem w
Szkole Podstawowej nr 88
im. Gabriela Narutowicza
W każdym roku szkolnym przybliżamy uczniom sylwetki
sławnych Polaków. W tym roku więcej czasu poświęcamy
jednemu z nich Fryderykowi Chopinowi. Rok to bowiem
szczególny – dwusetna rocznica urodzin kompozytora. Młodsi
uczniowie odwiedzają miejsca związane z dzieciństwem
Fryderyka, starsi udają się na trasy jego spacerów i spotkań z
przyjaciółmi. Udział w Warszawskim Konkursie pt.” 200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina” dostarczył dzieciom wiele emocji. Uczniowie klas 4-6 pisali listy do Chopina,
wiersze, opowiadania inspirowane życiem i twórczością
kompozytora i wykonywali przewodniki turystyczne
pt. „Moje spotkania z Chopinem”. Czworo z nich: Ada
Narożniak, Karolina Kowalska, Krzysztof Góra i Magda
Miączyńska to laureaci tego konkursu.
29 marca uczniowie klas trzecich naszej Dzielnicy spotkają
się na zorganizowanym przez nas konkursie pt. „Wielcy Polacy
– Fryderyk Chopin”. W drugiej połowie kwietnia zapraszamy
na wystawę oraz widowisko słowno-muzyczne pt. „Spotkanie
z Fryderykiem” w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przed
nami kolejne wycieczki do ciekawych, nieznanych uczniom
miejsc związanych z tym wielkim Polakiem.
Nauczyciel
Irena Kisielew
10
Nr 2 (43) kwiecień 2010
Rekolekcje wielkopostne
W dniach 10.03.2010-12.03.2010 w Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu odbyły się rekolekcje wielkopostne dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 88 z klas 1-3 i 4-6. Celem
rekolekcji było pogłębienie więzi z Bogiem, a tematem przewodnim hasło roku duszpasterskiego: „Bądźmy świadkami
miłości”. Rekolekcje odbywały się w dwóch grupach wiekowych, w godz. 9.00-12.00: klasy 1-3 prowadził ks. Marek
Bolewicki w kościele dolnym, a klasy 4-6 ks. Marcin Klotz w
kościele górnym. Pierwszy dzień rekolekcji uświetnił swoją
obecnością werbista, o.Franciszek Laka z Indonezji, który w
bardzo interesujący sposób, poprzez śpiew, taniec i obraz
pokazał jak można być świadkiem Chrystusa w dzisiejszych
czasach. Bardzo cennym punktem programu była inscenizacja
o Krzyżu przygotowana przez najmłodszych uczniów klasy Ia
pod kierunkiem p. Moniki Przybylińskiej i s. Beaty Łojek
FDC. W tym przedstawieniu swój udział mieli także rodzice
dzieci angażując się w przygotowanie dla nich strojów i
rekwizytów. Inscenizacja ta wprowadziła wszystkich obecnych
w głębsze przeżycie tajemnicy Krzyża, a dla klas 4-6 była dodatkowo wprowadzeniem do rozważania Drogi Krzyżowej.
Owocem rekolekcji było spotkanie z Miłosiernym Ojcem w
sakramencie Pokuty i Pojednania i pełne uczestnictwo we
Mszy Świętej, a uzupełnieniem wspólne wyjście do kina na
film ukazujący walkę dobra ze złem.
Nauczyciel religii
s. Joanna Bryła
edukacja
Zdobywamy wiedzę na Malowniczej...
Nowa szkoła, nowi koledzy, zupełnie
nowi nauczyciele. Oto obrazek, który we
wrześniu tego roku stanie się rzeczywistością dla wielu szóstoklasistów. Rozpoczną oni naukę w nowej szkole –
gimnazjum.
Zanim jednak absolwenci szkół podstawowych zaczną oswajać się z nową
sytuacją, czeka ich niełatwy wybór.
Muszą bowiem podjąć decyzję, do jakiej
szkoły będą uczęszczać. Wychodząc na
przeciwko ich oczekiwaniom, Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
zorganizowało w marcu dzień otwarty dla
szóstoklasistów i ich rodziców. Przyszli
gimnazjaliści mogli poznać od podszewki
nową szkołę, porozmawiać z nauczycielami i uczniami z tej placówki. A było
warto...
Gimnazjum nr 114 z Oddziałami
Integracyjnymi liczy 8 oddziałów, a na
każdym poziomie funkcjonuje jedna klasa
integracyjna. Zespół pedagogiczny to 26
nauczycieli, z których większość ma kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. W pracy dydaktycznej nauczycieli
wspierają: psycholog, pedagog i nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych.
Wiedzę przekazywaną podczas godzin
lekcyjnych uczniowie mogą uzupełnić na
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Do wyboru są: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, koła
przedmiotowe, zajęcia rewalidacyjne.
Jesteśmy również gospodarzami konkursów organizowanych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów,
między innymi konkursów literackich,
historycznych, językowych.
W naszej placówce organizowane są
również liczne zawody sportowe dla
uczniów z dzielnicy Włochy.
Atutem naszej szkoły jest działalność
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Gimnazjon – Okęcie”, który
organizuje zajęcia z lekkiej atletyki i
tańca nowoczesnego. Co roku członkowie
klubu i zaproszeni uczniowie wyjeżdżają
na dwutygodniowe obozy sportowe.
Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi nieustannie podnosi jakość i
efektywność pracy. Staramy się zapewnić
wszystkim uczniom wszechstronny rozwój, dbamy o bezpieczeństwo w szkole i
o dobry klimat. Szczególną troską otaczamy uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i tych, którzy zagrożeni są
niedostosowaniem społecznym.
Nasza placówka to także świetnie wyposażone sale dydaktyczne, biblioteka na
miarę XXI wieku z centrum multimedialnym, doskonała baza sportowa oraz
nowoczesne boiska. Bezpieczeństwo w
szkole zapewnia całodobowy monitoring.
W naszej szkole prężnie działa również
ognisko wychowawcze, w którym uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów
mogą spędzić czas i odrobić lekcje.
Tak świetne warunki mobilizują i stawiają przed gronem pedagogicznym
coraz to nowe wyzwania. Kadra podnosi
więc nieustannie swoje kwalifikacje,
doskonali się na kursach i studiach podyplomowych. Nauczyciele zdobywają
również co roku kolejne stopnie awansu
zawodowego.
To wszystko nie byłoby możliwe,
gdyby nie udana współpraca ze środowiskiem lokalnym. Pomagają nam: Rada i
Zarząd Dzielnicy Włochy, Dom Kultury
Włochy oraz jego filia - Klub „Ikar”,
Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem świętego Franciszka, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9.
W skromnych progach naszej szkoły
pojawiło się również wielu znakomitych
gości. Odwiedzili nas między innymi:
p. Mariola Pryzwan – autorka książek o
Halinie Poświatowskiej i Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej; p. Omena
Mensah i p. Rafał Maserak – uczestnicy
V edycji „Tańca z Gwiazdami”; p. Małgorzata Karolina Piekarska – dziennikarka i
autorka książek dla młodzieży, a także
tancerze z programu „You Can Dance”.
Gościliśmy również redakcje programów telewizyjnych dla młodzieży: popularnego niegdyś „Roweru Błażeja” i
znanego do dziś „Teleranka”. Obie ekipy
telewizyjne nagrywały u nas fragmenty
swoich programów.
W 2004 r., podczas wieczoru andrzejkowego Redakcja czasopisma „Victor
Gimnazjalista” przeprowadziła u nas
casting, w wyniku którego nasi uczniowie
znaleźli się na okładce czasopisma oraz
wzięli udział w sesjach fotograficznych.
Zapraszamy więc wszystkich absolwentów klas VI do naszej szkoły.
Termin składania podań upływa
30 kwietnia 2010 r.
Przyjdź, a na pewno nie pożałujesz!
Dyrektor i nauczyciele Gimnazjum nr 114
Rekrutacja na rok szkolny 2010/2011
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem artystycznym w
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
nr 5 im. Henryka Wieniawskiego przy
ul. Gobusowej 24 do zgłaszania się od 15
marca 2010 r. w godzinach 11.00-18.00
w sekretariacie szkoły.
Bezpłatny koncert placówka organizuje
21 i 23 kwietnia 2010 r. o godz. 18.00 i
jest skierowany do kandydatów do szkoły.
Koncert mające na celu:
• prezentację instrumentów;
• prezentację młodych wykonawców,
uczniów szkoły;
• prezentację wymagań i założeń programowych – spotkania z pedagogami
szkoły po koncertach.
Otwarte Dni Szkoły odbędą się 22 i 23
kwietnia 2010 r. w godz. 15.00-20.00.
Stwarzają one możliwość dla kandydatów
w uczestniczeniu biernym na lekcjach
indywidualnych (fortepian, skrzypce,
wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, perkusja)
i zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra)
prowadzonych przez pedagogów naszej
szkoły. Ze względu na niewielkie
pomieszczenia lekcyjne w czasie trwania
jednych zajęć zapraszamy nie więcej niż
1-2 osoby (kandydat z rodzicem).
Szkoła nie prowadzi zapisów na lekcje
otwarte.
Dni rekrutacji odbędą się
10, 11 i 12 maja 2010 r.
www.wieniawski.waw.pl
Nr 2 (43) kwiecień 2010
11
edukacja
„Zima w Mieście 2010”
w Dzielnicy Włochy
W Dzielnicy Włochy, w tegorocznym programie „Zima w
Mieście 2010”, w punktach dziennego pobytu, wzięło udział
2131 uczniów, natomiast w punktach specjalistycznych tj.
KS „Przyszłość” 380, Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 22 119 dzieci.
Na terenie naszej dzielnicy program przebiegł bez zakłóceń i
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Oferta programowa zaproponowana przez Miasto Stołeczne Warszawa,
m.in. zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, Ogrody Muzyczne,
ZOO, spacery po Warszawie, w pracowni plastycznej „Glinianka”, a także możliwość korzystania z bezpłatnego basenu,
jak również impreza inauguracyjna i kończąca akcję, umożliwiła
spędzenie czasu w atrakcyjny i ciekawy sposób. Ogromnym
zainteresowaniem ciszyły się wyjścia na nowo otwarte lodowisko na Skwerze im. Marka Kotańskiego, przy ul. 1-go Sierpnia
oraz wyjścia do Sali zabaw „Hula-Kula”, „Kolorado”.
Zaangażowanie wszystkich pracowników zatrudnionych
w placówkach pozwoliło na przeprowadzenie ciekawych konkursów wewnątrz punktów dziennego pobytu, tj. „Bezpieczne
zabawy zimowe w mieście”, „Co wiem to powiem...”, jak również pokazów tanecznych i zawodów sportowych: turnieje tenisa
stołowego, piłki siatkowej, hula-hop, wyścigów przez
przeszkody, konkursów na najszybszego biegacza, turniejów
szachowych.
Każdy uczestnik akcji miał zapewnioną dwa posiłki dziennie,
jak również opiekę pielęgniarską.
„Zapusty” to zwyczaj „chodzenia po
kolędzie”, podczas którego kolędnicy
odgrywają krótkie scenki otrzymując w
zamian od gospodarzy poczęstunek lub
podarki. Zapusty mają wieloletnią tradycję, ale w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku. Czy może
być coś bardziej wzruszającego od rozśpiewanego korowodu maleńkich kolędników, dokazującego turonia, aniołka,
groźnej czarownicy – sekutnicy, Cyganki
i Cygana, którzy mimo zaledwie kilku lat
nie tracą nic ze swojego majestatu?
Przedszkolaki w Szkole Podstawowej
nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego przy
ul. Przepiórki 16, wystawiły w tym roku
przedstawienie po raz pierwszy dla tak
szerokiego audytorium, już nie tylko Rodziców i Dziadków, ale całej społeczności
pierwszych klas szkoły podstawowej
wraz z gronem pedagogicznym.
Dzieci z III grupy Przedszkola Publicznego nr 60 przy ul. Rybnickiej 42 z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały
przeplatane zabawnymi dialogami „Zapusty”. Widownia oklaskiwała świetnie
12
Nr 2 (43) kwiecień 2010
przygotowane, barwne stroje, dykcję, ale również coś więcej…. To, że
pięcio- i sześciolatki przełamały
strach i tremę. Przedszkolaki pokazały swoim starszym koleżankom i
kolegom, że potrafią swoja grą rozbawić, wzruszyć, że mają wiele
talentów zarówno aktorskich jak i wokalnych. Te owacje z pewnością wzmocnią
w nich prospołeczną postawę, ułatwią
integrację ze społecznością szkolną
(do której większość z nich wstąpi we
wrześniu), dodadzą pewności siebie.
Za całokształt przedsięwzięcia odpowiedzialna była wychowawczyni grupy
Danuta Aniołkowska oraz Dyrektor
przedszkola Izabela Bartosiewicz, za
oprawę muzyczną - Beata Domagała.
Tradycją III grupy stało się bardzo
aktywne zaangażowanie Rodziców w
przygotowaniu przedstawienia.
Specjalne gratulacje młodym aktorom
złożył Burmistrz Dzielnicy Włochy
Michał Wąsowicz oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 66 Marzena Pilińska, za
pokonanie tremy, wczucie się w role, a
fot. arch. przedszkola
„Zapusty” w Przedszkolu nr 60
przede wszystkim za umiejętność
działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne widowisko.
Po podziękowaniach i gratulacjach
dzieci otrzymały upominki od dzielnicy
oraz od szkolnych kolegów symboliczne
tarcze – tym samym zostały przyjęte w
poczet uczniów Szkoły Podstawowej
przy ul. Przepiórki 16.
W przyszłym roku zapewne znów chętnie wezmą udział w przygotowaniach
kolejnych przedstawień – ale już jako
uczniowie, a nie przedszkolaki. Zrobią to
z niezwykłą dziecięcą spontanicznością.
Dumni i wzruszeni Rodzice
wspaniałych przedszkolaków z III grupy
Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42
edukacja
Czytanie to skuteczna metoda wychowania dziecka
wrażliwego z wyobraźnią, radzącego sobie w życiu.
Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że
dzieci funkcjonują coraz częściej w środowisku ubogim językowo.
Żywe słowo zastępują komputer i telewizja, których narzędziem jest kolorowy obraz, w efekcie słownictwo dzieci staję
się coraz bardziej zubożałe. Także rodzice nie stanowią dla
dzieci pozytywnego wzorca - mało czytają i coraz rzadziej z
nimi rozmawiają.
Współczesnym dzieciom częściej towarzyszą sytuacje trudne,
problemy emocjonalne i lęki. Dzieci nie znają słów określających ich przeżycia, emocje nie znają sposobów radzenia
sobie w sytuacjach dla nich trudnych.
Ten stan rzeczy postanowiło zmienić nasze Przedszkole
nr 175 z ul. Astronautów 5, wprowadzając do pracy z dziećmi
metodę Bajkoterapii.
Bajkoterapia to nic innego jak terapia przez bajki. Dziecko
poznaje otaczający świat przez działania bohaterów bajki.
Bajkowy bohater(którym może być dziecko, zwierzątko,
zabawka czy inna przyjazna postać) zawsze znajduje się w
trudnej sytuacji, ma jakiś problem bądź czegoś się boi. Inne
postacie pomagają znaleźć rozwiązanie, dają wsparcie, uwal-
fot. arch. przedszkola
Czym jest Bajkoterapia?
fot. przedszkolaki z Grupy II
fot. p. Agnieszka Malinowska z Grupą III
niają bohatera od lęku, problemu. Akcja powinna toczyć się w
miejscu znanym dziecku, ważne jest jednak, aby w świecie tym
panował taki sam zestaw norm i zasad. W bajce ważny jest dialog pomiędzy bohaterami. Otwarcie powinny mówić o swoich
emocjach i nazywać uczucia.
Bajka pomaga w budowaniu obrazu samego siebie a szczęśliwe zakończenie, które zawsze jest, sprzyja budowaniu
optymizmu.
Dlatego też bajkoterapia to jedna z metod dotarcia do dziecka,
udzielenia mu wsparcia w trudnych chwilach. To metoda, którą
polecamy zarówno nauczycielom jak i rodzicom. Zyskuje ona
coraz większą popularność na świecie, bo buduje zaufanie i
silną więź z dziećmi.
Więcej o bajkoterapii i bajkach na problem na stronach
www.abcbaby.pl oraz bajarka.pl.
Agnieszka Malinowska
fot. arch. ops
Ocalić od zapomnienia…
zakątki Warszawy
W dniu 16 marca. odbyły się warsztaty
pn. „Tradycje Wielkanocne” w siedzibie
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Pod wierzbami” przy ul. Astronautów 17
dla Rodzin Zastępczych mieszkających na
terenie Dzielnicy Włochy, zorganizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy. W organizację spotkania
włączyli się również Wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów aktywnie wspierali uczestników w wykonywaniu kartek
świątecznych oraz kolorowych pisanek.
Prace wykonywane były pod czujnym
okiem odtwórczyni ludowej, która udzielała licznych wskazówek oraz praktycznych porad.
W ramach spotkania rodziny miały
okazje poczuć atmosferę zbliżających się
Świąt i zasmakować tradycyjnych potraw.
Każde dziecko otrzymało ręcznie malowaną woskiem pisankę z własnym imieniem.
Wszyscy wspaniale się bawili, a efekty
pracy zapewne uświetnią obchody Świąt
Wielkiej Nocy.
fot. z arch. szkoły
Tradycje Wielkanocne
Zaniedbane pomniki, chylące się
ku upadkowi kamieniczki, porośnięte trawą miejsca historyczne.
Wszystko to odkrywać na nowo
będą uczniowie z warszawskich
szkół.
W ramach V edycji Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych po raz
kolejny wyróżnienie otrzymał projekt
zgło-szony przez Gimnazjum nr 114 z
Oddziałami Integracyjnymi. Tym
razem szkoła będzie organizatorem
konkursu historycznego, w ramach
którego młodzież z warszawskich
szkół podstawowych i gimnazjów odkrywać będzie miejsca przez wielu zapomniane i zaniedbane. Efektem końcowym
ma być przygotowanie albumu o miejscach, które warto ocalić od zapomnienia.
Chcemy też, by znalazło się tam miejsce
na propozycje młodych warszawiaków
dotyczące tego, co zrobić, by te zaniedbane zakątki uczynić turystycznymi
atrakcjami.
Wyróżnieniem dla naszej szkoły było
też zaproszenie do współpracy wysłane
nam przez Dom Spotkań z Historią. Pracę
nad projektem uatrakcyjniać będą więc
spotkania ze słynnymi varsavianistami,
którzy spróbują pomóc uczniom w wyborze najciekawszych miejsc Warszawy.
Mamy nadzieje, że w konkursie weźmie
także udział młodzież z naszej dzielnicy.
Włochy są bowiem pełne miejsc uświęconych krwią Polaków, zapomnianych
skwerków i uroczych zakątków. Chcemy
je odkryć na nowo.
Prace konkursowe można nadsyłać do
12 maj 2010r. Wszystkie informacje
na temat konkursu dostępne będą na
stronie internetowej naszej szkoły:
www.gim114.neostarada.pl.
Wioletta Łakoma - Sabat
Nr 2 (43) kwiecień 2010
13
kultura
XXV RAJD
SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
24 kwietnia 2010 r.
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Włochy zaprasza na jubileuszowy
XXV Rajdzie “Szlakiem Naszej Historii”.
Tegoroczny Rajd odbywa się pod hasłem
„Katyń” i przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Impreza odbędzie się
24 kwietnia br. i obejmie blisko 130
miejsc pamięci narodowej na terenie
Ursusa, Włoch, Gołąbek, Ożarowa, Pias-
towa, Żbikowa, Pruszkowa,
Piastowa, Pęcic, Opaczy,
Magdalenki, Raszyna, Falent,
Starych Babic. Organizatorzy
przygotowali 80 tras rowerowych i 90 pieszych dostosowanych do wieku uczestników (7 grup
wiekowych) oraz nowość – trasy dla patroli samochodowych (ok. 40). Rajd
mimo podkreślenia wydarzeń historycznych, ma także charakter turystyczno –
sportowy jak również i rodzinny (rodzice
uczestniczą jako opiekunowie patrolu).
Każdy patrol ma za zadanie dotrzeć do
czterech wyznaczonych miejsc pamięci,
gdzie instruktor (kombatant lub inna
osoba) opowie o danym miejscu i wyda-
rzeniach jakie się wokół rozegrały.
W naszej dzielnicy zorganizowane
zostaną dwa punkty startu - dla szkół
włochowskich w Szkole Podstawowej
nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a, dla szkół
okęckich w Szkole Podstawowej
nr 227 przy ul. Astronautów 17.
Młodzież zgłaszała udział w Rajdzie w
swojej szkole, gdzie dokonano podział
patroli na grupy wiekowe i rodzaje tras.
Wszelkie informacje na temat Rajdu
(regulaminy, programy) zawarte są na
stronie internetowej urzędu:
www.ud-wlochy.waw.pl
w zakładce kultura.
Dom Kultury „Włochy”
&
Fundacja Przystanek Twórczość
KINO KRÓTKICH FILMÓW
reż. MICHAŁA TARKOWSKIEGO
Pokaz filmów dokumentalnych polskich reżyserów KKF
Wielu z nas na pewno pamięta
„dodatki” do seansów filmowych w latach
80 i 90-tych.
Tym, którzy nie pamiętają, bądź też nie
mogą pamiętać przypominamy, że były to
filmy dokumentalne i inne krótkie formy
filmowe na przykład filmy animowane,
wyświetlane przed filmami fabularnymi.
W owych czasach dochodziło nawet do
paradoksalnych sytuacji, kiedy po dokumentalnym „dodatku” widzowie rezygnowali z oglądania dalszej części seansu.
Taka była siła filmu dokumentalnego.
Polska wówczas była potęgą krótkiego
metrażu: Kazimierz Karabasz, Krzysztof
Kieślowski, Marcel Łoziński, Tomasz Zygadło, Jerzy Bossak, Jan Łomnicki, żeby
przypomnieć parę nazwisk z długiej listy
twórców polskiego filmu dokumentalnego.
Jeśli zaś chodzi o film animowany to
byliśmy niekwestionowanym mocarstwem: Jan Lenica, Walerian Borowczyk,
14
Nr 2 (43) kwiecień 2010
Piotr Kamler, Daniel Szczechura, Jerzy
Kucia, Julian Antonisz, Piotr Dumała i
wielu innych.
Minęły lata...
Teraz przed filmami fabularnymi
możemy sobie pooglądać reklamy a artystyczny film dokumentalny wyemituje
telewizja publiczna, realizując swoją
misję, o godzinie 23.30.
Trudno się z tym pogodzić, że filmy dokumentalne często nagradzane na międzynarodowych festiwalach stoją bezczynnie
na półkach swoich twórców.
Dlatego też Dom Kultury „Włochy” &
Fundacja Przystanek Tworczość we
współpracy z reżyserem Michałem
Tarkowskich w nowo otwartym kinie Ada
planuje pokazać mieszkańcom Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawa, wartościowe
pod względem wychowawczym oraz
artystycznym, filmy polskiego dokumentu.
W programie KKF Michał Tarkowski
proponuje krótkie monografie twórców:
Kazimierza Karabasza, Krzysztofa
Kieślowskiego, Marcela Łozińskiego,
Macieja Drygasa, Andrzeja Munka.
Zaprezentujemy również szkolne etiudy
Romana Polańskiego oraz filmy dokumentalne Marka Piwowskiego.
Każdy film lub zestaw filmów będzie
poprzedzony wprowadzeniem zwracającym uwagę widzów na sposób realizacji, charakter zdjęć, kompozycję filmu,
montaż.
Spotkania odbywać się będą w każdy
wtorek, godz. 19:00 od 1 marca 2010r. do
30 czerwca 2010r.
Miejsce realizacji: Kino ADA
ul. ks. Juliana Chrościckiego 14
02-421 Warszawa (Dzielnica Włochy)
tel. 022 373 00 12
Oficjalna strona projektu:
www.kinokrotkichfilmow.pl
koordynator projektu:
Katarzyna Podurgiel
Fundacja Przystanek Twórczość
www.tworczosc.org.pl
kultura
Indywidualny Rajd Turystyczny
Warszawa Nieznana
Zapraszamy Państwa do udziału w Rajdzie „Warszawa Nieznana” organizowane
przez PTTK.
Organizatorzy przybliżą mniej znane
„… zabytkowe „perły” architektury, atrakcje przyrodnicze, czy izby pamięci lub
zapomniane muzea, w których nie ma tam
zgiełku, kolejek do kas biletowych, ani
tłumu odwiedzających, gdzie można
zatem mieć tę „żywą”, choć zapomnianą
część historii Warszawy przez chwilę
tylko dla siebie i cieszyć się z prawdziwego odkrywania miasta na nowo.
Zabytki te nie są tak monumentalne, odnowione, zagospodarowane do celów
turystycznych - często trud włożony w
dotarcie do miejsc położonych na peryferiach nie będzie wynagrodzony widokiem
okazałej, odnowionej i zagospodarowanej
turystycznie budowli. Wielokrotnie
odejdziemy ze świadomością, że są to
ostatnie chwile kiedy możemy podziwiać
ten zabytek, to miejsce. I właśnie dlatego
warto zboczyć z utartych szlaków i poszukać „Warszawy Nieznanej”.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa oraz trasami Rajdu
„Warszawa Nieznana”.
Więcej na stronie:
http://www.kkionz.om.pttk.pl/irt.html
Tradycja na wyciagnięcie ręki
WARSZAWA WŁOCHY
Każde pokolenie ma swoje skarby - starsi wspomnienia,
młodzi wyobraźnię i chęć poznania przeszłości. Zbudujmy most
między pokoleniami! Rozpoczynamy kolejny cykl poświęcony
tradycjom Włoch. Na każdym spotkaniu zaproszony gość
odpowie na pytania zgromadzonych ilustrując wypowiedź
pokazem slajdów. Zapraszamy seniorów, młodzież, młodych
dorosłych oraz dzieci, dla których przygotowaliśmy zajęcia
plastyczne związane z przedstawianym tematem.
W naszej dzielnicy są zabytki! (26 marca 2010, godz. 17.30)
Specjalista przedstawi aspekty prawne dotyczące ochrony zabytków i możliwości włączenia się w ich ochronę. Zapoznamy
się z listą obiektów zabytkowych znajdujących się w naszej
dzielnicy.
Spotkanie historyczne I (23 kwietnia 2010, godz. 17.30)
Rozwijanie pasji fotograficznej (28 maja 2010, godz. 17.30)
Fotograf amator opowie o swoim hobby, które realizuje
uwieczniając rozmaite zakątki Włoch. Odpowiemy na pytania:
Jak zrobić dobre zdjęcie? W jaki sposób dzielić się swoimi
osiągnięciami z innymi pasjonatami?
Włochowska gra miejska (26 czerwca 2010, godz. 10.30,
start spod Pałacyku Koelichenów)
Zabawa w formie podchodów przeznaczona dla kilkuosobowych drużyn (nie ma ograniczeń wiekowych). Uczestnicy na
podstawie kopii archiwalnych zdjęć oraz wskazówek uzyskiwanych po drodze będą mieli za zadanie odnaleźć kilkanaście
budowli, które w ostatnich latach mocno zmieniły swój wygląd
i sfotografować je. Prosimy o zabranie cyfrowego aparatu
fotograficznego.
Spotkanie historyczne II (24 września 2010, godz. 17.30)
„W co się bawić? W co się bawić?” (29 października 2010,
godz. 17.30)
Jak bawiono się kiedyś, a jak teraz? Które miejsca we
Włochach były świadkami najpopularniejszych gier i zabaw?
Gdzie spotykamy się dziś?
Spotkanie historyczne III (26 listopada 2010, godz. 17.30)
Spotkania odbywają się w Czytelni Naukowej w Pałacyku
Koelichenów (ul. Ks. J. Chrościckiego 2).
Kontakt: Magdalena Foks, e-mail: [email protected]
UWAGA! W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłaszanie
chęci skorzystania z zajęć dla dzieci.
Zadanie zrealizowane przez Fundację Scena Współczesna ze środków dzielnicy Włochy m.st. Warszawy we współpracy z Biblioteką
Publiczną we Włochach.
WWW.WLOCHY-POD-WARSZAWA.PL
Nr 2 (43) kwiecień 2010
15
Dawno, dawno temu... na Okęciu i we Włochach (10)
Włochowska Wszechnica
W numerze grudniowym naszego
dwumiesięcznika, dyrekcja SP 94 przy
ul. Cietrzewia apelowała o przesyłanie
historycznych pamiątek związanych z
historią szkoły. Pamiątek nie posiadam,
ale pomyślałem sobie, że może wesprę
szkolny jubileusz „dobrym słowem”,
czyli poniższym, króciutkim tekstem o
początkach włochowskiego szkolnictwa.
A wszystko zaczęło się w 1915 r., gdy
uruchomiono we Włochach przy ul. Fabrycznej 1 (dziś ul. Techników), małą
szkołę. Nazywała się dumnie Szkołą Powszechną, i składała się z dwóch izb w
opuszczonych pomieszczeniach fabrycznych Walcowni Włochy. Przypomnijmy,
że trwała w najlepsze tym czasie I wojna
światowa i Walcownia Włochy została
właśnie ewakuowana w głąb Rosji. Niemcy zajęli prawie cały obszar Królestwa
Polskiego i nowi okupanci chcąc pokazać
się z lepszej strony niż Rosjanie, zezwolili
na powoływanie polskich szkół.
I tak oto, choć Polska nie odzyskała
jeszcze niepodległości, we Włochach
ruszyła polska szkoła. Kilkadziesięcioro
dzieci uczyło się pod opieką nauczyciela
Antoniego Jędraszki. Niczego cennego
tam nie było, bo umeblowanie stanowiły
jedynie proste ławki i tablica. W szkółce
wygospodarowano miejsce na mieszkanie
dla pana Jedraszki, który miał tyle co
szkoła – czyli prawie nic. Z marnością
tego oto całego, pożal się Boże, majątku,
kontrastowały grube żelazne kraty w
oknach. Solidne, ze zmyślnie ułożonymi
literami „WW” w środku. Litery oznaczały Walcownię Włochy, ale ponieważ
fabryka działała gdzieś setki mil za frontem, przeto we Włochach litery te nabrały
innego znaczenia. Szkolna dziatwa i
ich rodzice uznali, że „WW” to
„Włochowska Wszechnica”.
Po odzyskaniu niepodległości Włochy
zaczęły się rozrastać. Walcownia Włochy,
czy też raczej to co po niej pozostało, została odsprzedana fabryce Orthweina i
Karasińskiego. Zarząd Zakładu rozumiał
potrzeby
edukacyjne
młodzieży
włochowskiej i budynek „Włochowskiej
Wszechnicy” wspaniałomyślnie pozostawił we władaniu oświaty. W 1922 r. tutejsi
mieszkańcy wzbogacili się o jeszcze
jeden lokal szkolny, mieszczący się w
pomieszczeniu solipskich fortów. W ten
sposób dzieci młodsze, uczęszczały na
ul. Techników, a dzieci starsze na forty
(łącznie było 275 uczniów i 5 nauczycieli). Dyrektorem tej cztero, potem
pięcio, a na końcu sześcioklasowej szkoły
był Feliks Żebrowski. Pod jego opieką w
1926 r. dzieci pisały wypracowania,
o tym, w jakich warunkach chciały by się
uczyć. Przyjrzyjmy się marzeniom, które
wyraziła 12 letnia Gienia Starostówna:
U nas we Włochach, w szkole jest bardzo
ciasno i mało mamy przyrządów do nauki.
Nie wszystkie dzieci mogą się tu pomieścić. Ciasno i nieładnie jest w
naszej szkole, bo budynek stary i zniszczony, więc pragniemy, aby jak najprędzej
była wybudowana nowa szkoła. Pomagamy panu kierownikowi, składamy
ofiary. Kupiliśmy „kino”, aby mieć z
niego stały zysk na budowę szkoły. Mamy
scenkę i urządzamy przedstawienia. Jest
też aparat do przezroczy i biblioteczka.
Niecierpliwie oczekujemy nowego budynku, bo pragniemy, aby szkoła wyglądała jak świątynia.
Najpewniej Gienia nie doczekała się
swojej „świątyni”, bo szkołę ukończyła w
następnym roku. Jednakże te dzieci, które
były wówczas w I klasie miały szczęście
i edukacje podstawową kończyły już w
przyzwoitych warunkach. Nowoczesny
(choć nie w pełni jeszcze wykończony)
budynek przy ul. Parkowej (dziś przy
Cietrzewia) uroczyście otwarto 27 września 1931 r. Dzień ten był prawdziwym
świętem włochowskiej oświaty, ale to już
zupełnie inna historia.
Zajęcia dla mieszkańców
Marek Jagła / Jerzy Grzybowski
- środa, godz. 16.00 - 19.00
Aerobic
prowadząca: Marzena Wiśniewska
- środa, godz. 18.00 - 19.00
- piątek, godz. 18.00 - 19.00
Zespół Szkół Nr 17,
ul. Promienista 12a
w Dzielnicy Włochy
18.01.2010 r. - 12.06.2010 r.
Szkoła Podstawowa
Nr 88, ul. Radarowa 4b
Aerobic
prowadząca: Marzena Wiśniewska
- poniedziałek, godz. 19.45 - 20.45;
- środa, godz. 19.30 - 20.30
prowadząca: Martyna Mankiewicz
- wtorek, godz. 19.15 - 20.15;
- czwartek, godz. 19.15 - 20.15
Zajęcia rekreacyjne
prowadząca: Małgorzata Kulig
- czwartek, godz.. 15.00 - 16.00
- piątek, godz. 16.30 - 18.30
Szkoła Podstawowa
Nr 227, ul. Astronautów 17
Badminton
prowadzący:
16
Nr 2 (43) kwiecień 2010
Szkoła Podstawowa Nr 94,
ul. Cietrzewia 22a
Szermierka
prowadzący: Lech Koziejowski
- środa, godz. 15.15 - 16.45
- piątek, godz. 13.45 - 15.15
Gimnazjum Nr 112,
ul. Solipska 17/19
Tenis stołowy
prowadząca: Małgorzata Słowińska
- wtorek, godz. 16.00 - 19.00
Aerobic
prowadząca: Maria Białecka
- wtorek, godz. 19.00 - 20.00
- czwartek, godz. 19.00 - 20.00
- sobota, godz. 13.00 - 14.00
Robert Gawkowski
Piłka siatkowa
prowadzący: Zbigniew Majewski
- poniedziałek, godz. 19.00 - 21.00
Aerobic
prowadząca: Katarzyna Jackowska
- wtorek, godz. 19.00 - 20.00
- czwartek, godz. 19.00 - 20.00
Uwaga emeryci i renciści
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Dzielnicy Włochy
wydaje zaświadczenia
uprawniające do ulgowych
przejazdów PKP w siedzibie Związku,
al. Krakowska 116, w każdy wtorek
w godz. 12.00 – 15.00
i każdy czwartek w godz. 14.00-17.00.
Prosimy o przyjście
z legitymacją emeryta – rencisty.
środowisko / komunikat
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej,
dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi
2010 przebiegać będą pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W
NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.
Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na
pewno nie zdołamy omówić wszystkich jej aspektów. Dlatego też podczas pikniku na Polu Mokotowskim będzie szereg akcji edukacyjnych m.in. będą to szkolenia, warsztaty,
wystawy, konferencje, konkursy.
Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować będziemy 40.
lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20. lecie w Polsce.
Program Dnia Ziemi znajdą Państwo na stronie internetowej
www.dzienziemi.org.pl.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wzorem
lat poprzednich podczas pikniku 25 kwietnia na Polu Mokotowskim prowadzona będzie akcja zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
źródło: www.dzienziemi.org.pl
Warszawskie Dni Recyklingu we Włochach
29 maja w godz. 10.00 – 16.00 na terenie parkingu Urzędu
Dzielnicy Włochy odbędzie się piknik ekologiczny w ramach obchodów Warszawskich Dni Recyklingu.
Organizatorem imprezy jest Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Włochy przyłącza
się do organizacji.
Będzie to piknik promujący selektywną zbiórkę surowców wtórnych – papier, plastik, opakowania szklane, baterie,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian za oddany odpad każdy mieszkaniec otrzyma „Zielony upominek” – kwiaty doniczkowe zioła lub rośliny iglaste.
Mieszkańcy będą także mogli uzyskać informację na
temat prowadzonych akcji ekologicznych przez Biuro
Ochrony Środowiska, otrzymać drobny gadżet m.in. zestawy higieniczne do sprzątania po psach czy torbę wielokrotnego użytku.
Serdecznie zapraszamy
Nr 2 (43) kwiecień 2010
17
komunikat
Więcej stojaków na pętlach i parkingach
Kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych dla rowerów powstanie w tym roku
na wszystkich remontowanych pętlach
autobusowych. ZTM planuje także ustawienie stojaków na tymczasowych parkingach P+R, które powstaną w związku
z budową II linii metra (m.in. przy
Dworcu Wileńskim).
Stojaki dla rowerzystów pojawią się
m.in. na pętli Kępa Zawadowska
(4 miejsca), Bródno Podgrodzie
(10 miejsc), Olszynka (10 miejsc) i plac
Hallera (10 miejsc). Zaplanowano także
zwiększenie, o 20, liczby miejsc na P+R
Wilanowska. Stojaki pojawią się też
prawdopodobnie na tymczasowych
parkingach, uruchamianych w związku z
budową centralnego odcinka II linii
metra.
Plany ZTM na kolejne lata zakładają
dalszą rozbudowę sytemu i powstanie
miejsc dla rowerzystów na planowanych
i budowanych parkingach oraz ustawianie
stojaków rowerowych na kolejnych
remontowanych pętlach autobusowych.
Stojaki rowerowe są już na wszystkich
działających parkingach P+R. Cykliści
mają do dyspozycji 176 miejsc. Po 20
miejsc postojowych dla jednośladów
znajduje się na Marymoncie, parkingach
Wilanowska i Połczyńska. Na parkingu
Młociny są 54 miejsca dla rowerów a na
parkingu Stokłosy - 12 miejsc. Po 10
miejsc dla rowerów znajduje się także w
Aninie i Ursynowie.
Stojaki umieszczane są nie tylko na parkingach. Zarząd Transportu Miejskiego
zainstalował je także na pętli Esperanto
(10 miejsc), na terenie węzła Młociny
(10 miejsc bezpośrednio przy wejściu na
stację metra) oraz pętli autobusowej
Metro Marymont (10 miejsc).
www.ztm.waw.pl
www.ztm.waw.pl
Osobisty przewodnik po komunikacji
Pan Bilecik –
www.ztm.waw.pl
Pomoże znaleźć drogę,
podpowie kiedy przyjedzie autobus i ile
kosztują bilety – to tylko niektóre możliwości wirtualnego Pana Bilecika, z którym od 4 marca można zaprzyjaźnić się
na internetowej stronie ZTM. Żółto-czerwona maskotka będzie „komunikacyjnym”
asystentem
dla
starszych
pasażerów, młodszym przypadną do gustu
animacje, które ożywią monitor komputera.
Z pomocy Pana Bilecika można skorzystać na stronie ZTM. Jeśli ściągniemy,
zainstalujemy i uruchomimy aplikację,
wirtualny asystent przyjedzie tramwajem
i zamieszka na pulpicie naszego komputera.
Na stronie ZTM, po kliknięciu postaci
Pana Bilecika otworzy się menu, w którym internauci mają do dyspozycji osiem
opcji.
„Dowiedz się o mnie więcej”
Pan Bilecik przedstawia się i zaprasza
pasażerów, aby „ściągnęli” aplikację na
swoje komputery.
„Zaplanuj swoją trasę z jakdojade.pl”
Wirtualna maskotka ZTM przenosi
pasażera na stronę wygodnego planera
podróży, w którym można sprawdzić najdogodniejsze połączenia pomiędzy wybranymi punktami miasta.
„Sprawdź dzisiejszy rozkład jazdy”
Ta opcja umożliwia przeniesienie się do
spisu wszystkich linii komunikacyjnych,
w którym pasażer szybko sprawdzi obowiązujący w danym dniu rozkład jazdy.
„Twoje strony”
Tu zapisać można skróty do ulubionych
podstron witryny ZTM. Na przykład, aby
dodać link do rozkładu jazdy linii, z której
najczęściej korzystamy, wystarczy wejść
na stronę zawierającą tę informację, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj stronę”.
„Newsletter”
Pan Bilecik zachęca do zapisania się na
listę mailingową elektronicznego biuletynu ZTM.
„Kontakt”
Internautę, który chce coś zakomunikować ZTM, Pan Bilecik skieruje do formularza kontaktowego, umożliwiającego
np. zadanie pytania, zgłoszenie wniosku
lub złożenie skargi.
„Cennik biletów”
To opcja, dzięki której można zgłębić
szczegóły taryfy biletowej ZTM.
„Wyłącz mnie na zawsze”
Gdy chcemy dać Panu Bilecikowi
chwilę wytchnienia, ta opcja umożliwia
wyłączenie go w przeglądarce. Aby znów
przywołać na pulpit żółto-czerwonego
asystenta należy kliknąć w baner po
prawej stronie internetowej witryny ZTM.
Ze wszystkich opcji, po zainstalowaniu
aplikacji, można korzystać bezpośrednio
z pulpitu własnego komputera. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy kliknąć na
Pana Bilecika prawym klawiszem
myszki. Wersja osobista umożliwia dodatkowo wpisanie daty aktywacji biletu
długookresowego. Gdy jego termin
ważności będzie zbliżał się do końca, Pan
Bilecik nie zapomni o tym… przypomnieć.
Pan Bilecik ułatwia pasażerom dostęp
do komunikacyjnych informacji, bardzo
często pilnie potrzebnych. Spiesząc się do
pracy, szkoły czy na ważne spotkanie, aby
sprawdzić ile czasu pozostało do odjazdu
autobusu lub tramwaju, nie trzeba już
wpisywać w przeglądarce adresu witryny
i wyszukiwać informacji na kolejnych
podstronach.
Przypominamy, że obowiązki osób posiadających psy ujęto w uchwale Rady
Miasta, która określa zasady utrzymania
czystości i porządku w stolicy.
„Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie m.st. Warszawy”,
informuje iż właściciele zwierząt domo-
wych są zobowiązani do bezzwłocznego
usuwania ich nieczystości z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Tereny publiczne to ulice, place,
skwery, parki.
Zebrane nieczystości można wrzucać
do wszystkich koszy ulicznych.
www.ztm.waw.pl
Psie porządki
Większość z nas posiada w domu zwierzęta. Z reguły naszymi pupilami są psy,
z którymi często spacerujemy i które
załatwiają swoje potrzeby. Niestety, niektórzy właściciele psów nie pamiętają, że
chodnik, trawnik przed blokiem, boiska
szkolne to nie są toalety.
18
Nr 2 (43) kwiecień 2010
komunikat
BEZPŁATNE PORADY
SPECJALISTÓW
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ul. Centralna 24, tel. 022 846-82-38
[email protected]
Skorzystaj z pomocy psychologa.
dyżur: środa 16 -20;
czwartek 8 - 12;
piątek 16 - 18
Pomoc prawnika.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
środa 16 - 20;
piątek 16.30 - 20.30
Pomoc edukatora HIV/AIDS.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
wtorek 8 - 12
Pomoc terapeuty uzależnień.
dyżur: poniedziałek 16 - 20;
piątek 12.30 - 16.30
KOMU POMAGAMY:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz osobom
zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym w kryzysie,
niepotrafiącym samodzielnie rozwiązać swoich problemów.
Nr 2 (43) kwiecień 2010
19
Nakład 5000 egz.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 022 57-58-926, fax 022 86-83-777
www.ud-wlochy.waw.pl
[email protected]
Redaguje: Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
oraz Kontaktów z Mediami
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257,
02-133 Warszawa, tel.: 022 57-58-750
Druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, Teren IEA, 05-400 Otwock
www.greg-drukarnia.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania.