treść

Komentarze

Transkrypt

treść
Uchwała Nr XXXIX/650/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a, w związku z art. 25 ust.2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261,
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych – określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
(-)
Krystyna Sibińska
Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/650/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 sierpnia 2008r.
położenie
lp.
obręb
1.
termin
dzierżawy
0,0063
31.12.2010r.
Szczygieł Włodzimierz
0,0060
31.12.2010r.
Lokś Grażyna i Leszek
0,0062
31.12.2010r.
Gajewscy Alina Zbigniew
dzierżawca
Cegielskiego
cz.385/14
Cegielskiego
cz.385/14
Szmaragdowa
Szmaragdowa
cz.174
0,0550
31.12.2010r.
Dutkowscy Lucyna i Ryszard
cz.174
0,0700
31.12.2010r.
Janus Izabela
Szmaragdowa
cz.174
0,0100
31.12.2010r.
Kaszczyński Zdzisław
Warszawska
cz.583/2
0,0086
31.12.2009r.
Szlachtowski Konrad
Warszawska
cz.583/2
0,0100
31.12.2009r.
Burko Teresa
Chabrowa
679/1
0,0052
31.12.2010r.
Burko Teresa
Urocza
cz.2086/6
0,0345
31.12.2010r.
Kobus Marek
Warszawska
1743/2
0,0103
30.09.2011r.
Szyszkiewicz Stanisław
Warszawska
1741/4
0,0270
30.09.2011r.
Szyszkiewicz Stanisław
Warszawska
cz.1739/2c
0,0665
30.09.2011r.
Szyszkiewicz Stanisław
Żwirowa
70
0,0336
31.12.2010r.
Libertowicz Gertruda
Błotna
cz.54/17
0,0180
31.12.2009r.
Sokołowski Marian
Błotna
cz.54/17
0,0180
31.12.2009r.
Musiela Janina i Marian
04
Błotna
29/4
0,2086
31.12.2011r.
Leszkowicz Angelika i Andrzej
Staszica
Błotna
cz.54/17
0,3758
31.12.2011r.
Synowiec Jerzy
Błotna
cz.50
0,1850
31.12.2011r.
Strychanin Ryszard
Wyszyńskiego
930 i 934
0,2109
31.12.2011r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nad
Kłodawką
Borowskiego
585
0,0292
31.12.2010r
Wspólnota Mieszk. Borowskiego
06
Ikara
cz.1337
0,0301
31.12.2010r.
Wypasek Jarosław
Słoneczne
Ikara
cz.1337
0.0301
31.12.2010r.
Sternal Roman
224/5
0,1972
31.12.2009r.
Fabiszewska Krystyna
2.
02
Górczyn
3.
03
Wawrów
4.
05
Śródmieście
7.
w ha
cz.385/14
Chwalęcice
6.
działki
pow.
Cegielskiego
01
5.
ulica
numer
07 Chróścik Szczecińska
8.
Kostrzyńska
Cz.230/3
0,0360
31.12.2010r.
Błaź Barbara
Kostrzyńska
Cz.230/3
0,0315
31.12.2010r.
Muchajer Grażyna
Kostrzyńska
Cz.230/3
0,0390
31.12.2010r.
Pstrągowski Leonard
Kostrzyńska
Cz230/3
0,0290
31.12.2010r.
Polak Zbigniew
Dobra
Cz.446/2
0,0203
31.12.2009r.
Karaś Mariusz
Dobra
Cz.446/2
0,0220
31.12.2009r.
Fyda Leopold
Dobra
Cz.446/2
0,0304
31.12.2009r.
Grzyb Irena
Dobra
Cz.446/2
0,0200
31.12.2009r.
Lisiak Florian
09
Dobra
Cz.446/2
0,0156
31.12.2009r.
Romankiewicz Danuta
Wieprzyce
Dobra
Cz.446/2
0,0203
31.12.2009r.
Skoczny Tadeusz
Rycerska
582/6
0,0534
31.12.2010r.
Michalak Elżbieta
Kostrzyńska
cz.210
0,0432
31.12.2010r.
Kork Renata
Kostrzyńska
cz.210
0,0750
31.12.2010r.
Bartkowiak Aniela
Dobra
424
0,0348
31.12.2009r.
Przybylski Antoni,Matuszyńska
Sabina
Kostrzyńska
230/1
0,0455
31.12.2010r.
Piwnicka Małgorzata
Kostrzyńska
356/5
0,0820
31.12.2009r.
Lendzion Izabela
Piechoty
cz.493
0,0370
31.12.2009r.
Gieniusz Adam
Gnieźnieńska
183
0,0395
Sprawka Władysława
Wągrowiecka
226
0,0585
Mazurek Mariusz, Wróblewska
Irena
11
Kasprzaka
1109/1
0,0335
Zakanale
Kasprzaka
1109/3
0,0356
Kuś Krystyna i Jan
Kasprzaka
1109/4
0,0366
Dowejko Krystyna
Bydgoska
cz.269
0,0240
Gzela Marek
Zagrodowa
cz.447
0,0930
Kondracki Leszek
Zagrodowa
cz.447
0,0660
Ciuba Małgorzata
Zagrodowa
cz.447
0,0765
Szymkowiak Krzysztof
12
Zagrodowa
cz.447
0,0850
Siedlice
Zagrodowa
cz.447
0,0660
Kanigowski Andrzej
Zagrodowa
cz.447
0,0360
Uniejewski Andrzej
Zagrodowa
cz.447
0,0255
Domżał Janina
Zagrodowa
cz.447
0,0700
Klisowska Agata
9.
10.
31.12.2010r.
31.12.2010r.
Górka Irena i Mirosław
Sarna Kamil

Podobne dokumenty