Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581

Komentarze

Transkrypt

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581
Patelnie ceramiczne, 3 sztuki
Nr 11021581
Instrukcja obsługi
1
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa .................................................................................................................... 3
Użycie zgodne z przeznaczeniem ........................................................................................................ 3
Ryzyko odniesienia obrażeń ................................................................................................................ 3
Prawidłowe obchodzenie się z produktem ......................................................................................... 3
Postanowienia gwarancyjne................................................................................................................ 4
Zawartość opakowania............................................................................................................................ 4
Przed pierwszym użyciem ....................................................................................................................... 4
Czyszczenie .............................................................................................................................................. 5
Utylizacja ................................................................................................................................................. 5
Serwis ...................................................................................................................................................... 5
Drodzy Klienci,
Cieszymy się, że zdecydowaliście się na zakup indukcyjnych patelni ceramicznych firmy „Bratmaxx”.
Dzięki zapobiegającej przywieraniu potraw powłoce ceramicznej potrawa „ślizga” się po patelni i tak
łatwo nie przywiera do jej powierzchni.
Przed pierwszym użyciem patelni zalecamy natarcie ich kroplą oleju. Dzięki temu na patelniach
będzie można przygotowywać potrawy także bez użycia oleju czy innego tłuszczu.
Najlepsze rezultaty smażenia osiąga się przy średniej temperaturze smażenia. Życzymy Wam, aby
potrawy dobrze się udały i smacznego!
Przed pierwszym użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i
zachować ją przez cały okres użytkowania urządzenia. Jeśli urządzenie będzie przekazywane kolejnym
osobom, należy je przekazać wraz z instrukcją. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności
w przypadku, gdy użytkownik nie będzie się stosował do zaleceń niniejszej instrukcji.
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone tym symbolem. Należy je uważnie
przeczytać i stosować się do nich, aby uniknąć szkód na osobach i na rzeczach.
2
Artykuł nadaje się do kontaktu z żywnością.
Wskazówki bezpieczeństwa
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Artykuł jest przeznaczony do przygotowywania potraw na wszystkich dostępnych typach kuchenek
(gazowe, elektryczne, indukcyjne).
Artykułu można używać w piekarnikach w temperaturze max. 180°C.
Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie należy go używać w celach zarobkowych.
Z artykułu należy korzystać w sposób, opisany w instrukcji. Każdy inny sposób użycia będzie uznany za
niezgodny z przeznaczeniem.
Ryzyko odniesienia obrażeń
o Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od produktu i opakowania.
o Nie korzystaj z artykułu, jeśli jest uszkodzony.
o Patelnie, podczas korzystania z nich robią się bardzo gorące. Dlatego należy je chwytać
wyłącznie za uchwyt.
o Bądź ostrożny podczas obchodzenia się z gorącym tłuszczem lub olejem w patelni. Nigdy nie
przenoś patelni po kuchni, gdy znajduje się w niej gorący tłuszcz lub olej.
o W przypadku pożaru nie gaś ognia wodą, lecz zdław płomień kocem lub podobnym
materiałem.
Prawidłowe obchodzenie się z produktem
o Unikaj przegrzewana patelni. Podgrzewanie pustej patelni lub odparowywanie resztek cieczy
z patelni może doprowadzić do przegrzania materiału i uszkodzenia patelni.
o Nie przesuwaj patelni po ceramicznych polach grzewczych, mogłoby dojść do ich
porysowania.
o Wybieraj pole grzewcze o wielkości, odpowiedniej do rozmiaru patelni.
o Nie dopuść do tego, aby patelnie upadły i nie narażaj ich na silne uderzenia.
o Trzymaj ostre przedmioty z dala od patelni. Mogłyby one uszkodzic powłokę patelni.
Korzystaj z przyrządów kuchennych z drewna lub z tworzywa sztucznego.
o Nigdy nie używaj patelni w kuchence mikrofalowej.
o Zanim wyczyścisz patelnię odczekaj, aż całkowicie wystygnie.
o Nigdy nie wlewaj zimnej wody do gorącej patelni. Mogłoby to doprowadzic do uszkodzenia
powłoki.
3
Postanowienia gwarancyjne
Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń, do których doszło w wyniku niewłaściwego
obchodzenia się z produktem, jego uszkodzenia lub prób samodzielnej naprawy. Dotyczy to także
oznak normalnego zużycia produktu.
Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 patelnia ceramiczna, śr. 28 cm
1 patelnia ceramiczna, śr. 24 cm
1 patelnia ceramiczna, śr. 20 cm
3 uchwyty
3 łączniki
3 śruby
3 podkładki sprężynowe
3 podkładki
Niniejsza instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem
1. Wyjmij z opakowania wszystkie elementy i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie,
wymienione powyżej części (patrz rozdział „Zawartośc opakowania”) oraz, czy nie zostały one
uszkodzone podczas transportu. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia, nie korzystaj z produktu, lecz
skontaktuj się z naszym serwisem (patrz rozdział „Serwis”).
2. Przymocuj uchwyty do patelni: jeśli uchwyty nie zostały zmontowane fabrycznie, załąż na
śrube najpierw podkładke spręzynującą a następnie podkładkę. Załóż łącznik na patelnię tak,
jak pokazano na rysunku, a następnie załóż uchwyt na łącznik.
3. Przy pomocy śruby przykręć łącznik z uchwytem do patelni – patrz obrazek poniżej.
4. Powtórz teraz kroki 2 i 3 w odniesieniu do pozostałych patelni.
5. Patelnie mogą być zabrudzone pozostałościami po produkcji. Przed pierwszym użyciem
zagotuj w patelni wodę i dokładnie wyczyść patelnię (patrz rozdział „Czyszczenie”).
4
Czyszczenie
UWAGA!
o Zanim wyczyścisz patelnię odczekaj, aż patelnia całkiem ostygnie.
o Nigdy nie wlewaj zimnej wody do jeszcze gorącej patelni. Mogłoby to doprowadzić do
uszkodzenia powłoki.
o Patelnie mogą być zabrudzone pozostałościami po produkcji. Przed pierwszym użyciem
zagotuj w patelni wodę i dokładnie wyczyść patelnię.
o Patelnie nadają się do mycia w zmywarce. Jednakże częste mycie patelni w zmywarce z
użyciem środków do mycia naczyń może uszkodzic powłokę.
o Do czyszczenia patelni nie używaj żrących ani rysujących powierzchnię środków czyszczących
ani ostrych gąbek. Mogłyby one uszkodzic powłokę patelni.
Patelnie należy czyścić bezpośrednio po użyciu, korzystając z łagodnego środka do mycia naczyń i
ciepłej wody, lub myc patelnie w zmywarce.
Odczekaj, aż patelnia całkowicie wyschnie zanim schowasz ją w suchym i czystym miejscu.
Utylizacja
Materiał z opakowania nadaje się do ponownego użycia. Poddaj opakowanie utylizacji, zgodnej z
zasadami ochrony środowiska i oddaje je do punktu zbiórki tego typu surowców. Bliższe informacje
uzyskasz u swoich władz gminnych.
Serwis
W przypadku pytań należy się zwrócić do naszego serwisu:
DS Produkte GmbH, D-19258 GALLIN, NIEMCY
Tel. 0180 5003530
E-Mail: [email protected]
W ramach naszego ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktu, opakowania lub
dołączonych do niego instrukcji.
Importer:
DS. Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, NIEMCY.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
5

Podobne dokumenty