KOMPOZYTY 2016 – T eoria i praktyka

Komentarze

Transkrypt

KOMPOZYTY 2016 – T eoria i praktyka
Sekretariat:
Olga Karwala (Poland)
Elżbieta Przełożyńska (Poland)
Barbara Lisiecka (Poland)
Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechniki Częstochowskiej
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
„KOMPOZYTY 2016 – Teoria i praktyka”
XX Sympozjum
Komitet organizacyjny:
Janusz Braszczyński (Poland)
Józef Koszkul (Poland)
Katarzyna Braszczyńska-Malik (Poland)
Agata Dudek (Poland)
Szczepan Tomczyński (Poland)
Komitet Naukowy:
Aldo R. Boccaccini (United Kingdom)
Anna Boczkowska (Poland)
Janusz Braszczyński (Poland)
Katarzyna Braszczyńska-Malik (Poland)
Mirosław Bućko (Poland)
Jan Chłopek (Poland)
Mirosłw Cholewa (Poland)
T.W. Clyne (United Kingdom)
Philippe Colomban (France)
Ignazio Crivelli-Visconti (Italy)
Jan Dutkiewicz (Poland)
Ludo Froyen (Belgium)
Janusz Grabian (Poland)
Werner Hufenbach (Deutschland)
David Hui (USA)
Izabella Hyla (Poland)
Jacek Jackowski (Poland)
K.U. Kainer (Deutschland)
Waldemar Kaszuwara (Poland)
Jang-Kyo Kim (Hong-Kong, China)
Marian Klasztorny (Poland)
Zbigniew Konopka (Poland)
Józef Koszkul (Poland)
Lothar Kroll (Deutschland)
Wacław Królikowski (Poland)
Izabella Krucińska (Poland)
Satish Kumar (USA)
Krzysztof K. Kurzydłowski (Poland)
Marcin Leonowicz (Poland)
Gad Marom (Israel)
Roger Naslain (France)
Zygmunt Nitkiewicz (Poland)
Anita Olszówka-Myalska (Poland)
Roman Pampuch (Poland)
Katarzyna Pietrzak (Poland)
Zbigniew Pędzich (Poland)
Waldemar Pyda (Poland)
Seeram Ramakrishna (Singapore)
Jerzy Sobczak (Poland)
Natalia Sobczak (Poland)
Tadeusz Spychaj (Poland)
Barbara Surowska (Poland)
Stefan Szczepanik (Poland)
Michał Szweycer (Poland)
Ludomir Ślusarski (Poland)
Akira Todoroki (Japan)
Maria Trzaska (Poland)
Tadeusz Wierzchoń (Poland)
Władysław Włosiński (Poland)
Danuta Żuchowska (Poland)
„KOMPOZYTY 2016 - Teoria i praktyka”
XX Sympozjum
ZAPROSZENIE
Organizatorzy:
POLSKIE TOWARZYSTWO
MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
z udziałem:
Instytutu Inżynierii Materiałowej
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Katedry Odlewnictwa
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Sekcji Materiałów Kompozytowych
KOMITETU NAUKI O MATERIAŁACH PAN
Planowany termin i miejsce Sympozjum:
27-29 kwietnia 2016
Hotel Uroczysko 4*
Cedzyna - k. Kielc
Adres do korespondencji:
Politechnika Częstochowska
Instytut Inżynierii Materiałowej
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel/fax (34) 32 50 721
E-mail: [email protected]
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w 20 Sympozjum “Kompozyty 2016 - Teoria
i praktyka” organizowanym przez Polskie
Towarzystwo Materiałów Kompozytowych.
Mamy nadzieje, że tegoroczne spotkanie naukowe
będzie przychylnie przyjęte z Państwa strony oraz
zaowocuje jak zawsze konstruktywną wymianą
wiedzy i doświadczeń dotyczących szeroko
rozpatrywanych kompozytów.
ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM
-
nanokompozyty,
kompozyty z materiałów odnawialnych,
inne kompozyty,
recykling kompozytów.
Wszystkie nadesłane materiały, przeznaczone do
druku w czasopiśmie COMPOSITES THEORY AND
PRACTICE, winny być oryginalne bądź drukowane
w materiałach innych konferencji na prawach rękopisu.
Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku będzie
pozytywna recenzja oraz wniesiona opłata konferencyjna lub
opłata za druk.
Komunikaty Redakcji
COMPOSITES THEORY AND PRACTICE
- Redakcja przyjmuje artykuły wyłącznie
w języku angielskim, nadesłane tylko drogą
elektroniczną.
Wskazówki szczegółowe dla Autorów
zamieszczone są na stronie:
www.kompozyty.ptmk.net
- opracowania nadesłane mogą być drukowane
jako artykuły lub komunikaty
(za zgodą Autorów),
- Autorzy będą informowani na bieżąco
(e-mail) o opinii recenzentów,
- oczekujemy nadsyłania nowych publikacji
z zakresu kompozytów (książki, skrypty,
materiały konferencyjne) celem ich prezentacji
w kolumnie „Z wydawnictw”.
Ważniejsze informacje:
XX Sympozjum
„KOMPOZYTY 2016 - Teoria i praktyka”
Termin nadesłania KARTY ZGŁOSZENIA
on-line (pocztą lub faxem)
- 31.01.2016
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko .....................................................
Termin nadesłania referatów/artykułów
- 31.01.2016
Termin wniesienia opłaty
- 29.02.2016
...................................................................................
2. Tytuł i stopień naukowy .......................................
3. Instytucja ..............................................................
Program XX Sympozjum
oraz aktualne informacje dostępne będą na stronie
www.ptmk.net (w zakładce Sympozja/Konferencje)
...................................................................................
Języki konferencyjne: polski, angielski
4. Adres pocztowy do korespondencji ......................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Przewidywany koszt udziału w Sympozjum
(materiały konferencyjne, zakwaterowanie
i wyżywienie, druk 1 artykułu w czasopiśmie):
1600,- PLN
Druk artykułu bez udziału
w Symposium:
- członkowie PTMK
- inni autorzy
5. Telefon: ........................... Fax: .............................
E-mail: .................................................................
6. Zgłaszam swój udział w Sympozjum
- z referatem autorskim
- uczestnik bez referatu
450,- PLN
500,- PLN
- tylko artykuł do druku
7. Tytuł referatu w j. polskim: ..................................
...................................................................................
Uwagi:
...................................................................................
Opłatę konferencyjną lub tylko za druk
artykułu należy dokonać na konto:
8. Tytuł referatu w j. angielskim: ..............................
POLSKIE TOWARZYSTWO MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH
PKO BP, I Oddział Częstochowa
Nr 43 1020 1664 0000 3302 0150 1774
...................................................................................
...................................................................................
9. Współautorzy
...................................................................................

Podobne dokumenty