SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ POŚWIĘCONEJ SERII KSIĄŻEK

Komentarze

Transkrypt

SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ POŚWIĘCONEJ SERII KSIĄŻEK
SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ POŚWIĘCONEJ SERII KSIĄŻEK
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI M. WIDMARKA i H. WILLIS
Zasady gry:
Detektywistyczna gra terenowa to zabawa, w ramach której dzieci mają za zadanie odnaleźć „złodzieja” spośród grupy
podejrzanych. W ich role wcielają się animatorzy prowadzący grę. Przedmiot kradzieży powinien być staranne wybrany: złodziej
powinien mieć zrozumiały motyw, a dzieci motywację do odnalezienia go. Animatorzy wcielają się w role przedstawicieli wybranych
zawodów, ustalają, który z nich „dokonał przestępstwa” i co w tym czasie robili pozostali, czyli świadkowie. W trakcie przesłuchań
świadkowie będą potwierdzać swoje zeznania, natomiast część informacji, które pochodzą od złodzieja nie będzie się zgadzać z
odpowiedziami innych świadków.
Przed rozpoczęciem gry animatorzy rozchodzą się na umówione miejsca, w których czekają na dzieci-detektywów prowadzących
przesłuchanie. Uczestnicy gry otrzymują mapki z zaznaczonymi punktami, w których będą poszukiwać podejrzanych. Na końcu
wszyscy detektywi spotykają się, by podyskutować o wynikach przesłuchań i decydują, kto jest najbardziej podejrzany. Po
pojawieniu się wszystkich świadków złodziej zostaje zdemaskowany, zwraca skradziony przedmiot i podaje wiarygodny motyw
przestępstwa.
Wiek uczestników: 6-11 lat, zaś trwania gry: ok. 2 godz., prowadzenie: 6 animatorów; w tym czterech odgrywających role podczas
gry oraz dwóch, którzy wyjaśniają jej zasady i prowadzą część zabawy przed wyjściem dzieci w teren.
Cele gry:
-
ćwiczenie logicznego myślenia i zdolności dedukcji
przedstawienie wybranych tajników pracy detektywa
rozwiązywanie zagadki detektywistycznej utrzymanej w klimacie serii książek o Lassem i Mai
zapoznanie z fragmentami książki ze znakomitej serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” jako zachęta do czytania
Przebieg gry
Przygotowanie
środki
Szablon
metody
Zajęcia praktyczne,
Formy kształcenia
jednostkowa
Czas trwania
15 min
uwagi
Legitymacja powinna
warsztatu detektywa:
wykonanie legitymacji
agenta biura
detektywistycznego,
rozmowa o pracy
detektywa: czym się
zajmuje, jakie metody
pracy pomagają mu w
odkryciu prawdy.
legitymacji do
pogadanka
wypełnienia,
długopisy, tusz do
odcisków palców,
ew. laminarka do
zalaminowania
legitymacji,
smycze do
identyfikatorów
lub inna przypinka
zawierać miejsce na
pseudonim, odcisk
palca, imię i
nazwisko,
miniportret
dziecięcego
detektywa
kilku animatorów dzieli
się rolami, z których
jedna musi przyjąć
rolę złodzieja i
„ukraść” cenny
przedmiot.
Poinformowanie dzieci
o zaginięciu cennego
przedmiotu, prośba o
pomoc w zalezieniu
winnego kradzieży.
Przedmiot „do
kradzieży”,
rozpisane role dla
animatorów – kto
kim jest, co
widział i jak się
zachowywał w
miejscu „zbrodni”
obserwacyjna
jednostkowa
10 min
Podział na grupy i
Mapki terenu z
Gra dydaktyczna –
Jednostkowa lub
60 min
Animatorzy wcielają
się w role: stolarza,
hydraulika,
ogrodniczki,
bibliotekarki – każda
osoba otrzymuje opis
roli do odegrania (co
robiła w księgarni
podczas kradzieży,
kim jest, szczegóły z
„życia prywatnego”
postaci). Osoba,
która faktycznie
dokonała
przestępstwa
podczas
przesłuchiwań musi
się lekko gubić w
zeznaniach.
Animatorzy czekają
rozdanie mapek, na
których zaznaczono
miejsca, gdzie można
znaleźć osoby
podejrzane i
przesłuchać je.
Wyjście w teren i
przesłuchania
podejrzanych
Powrót i wspólna
rozmowa o wynikach
przesłuchań,
rozwiązanie zagadki i
odzyskanie
skradzionego
przedmiotu.
oznaczonymi
punktami, w
których znajdują
się animatorzy
przygotowane dla
uczestników,
przedmioty
charakterystyczne
niezbędne do
odegrania ról dla
poszczególnych
animatorów, karty
do notowania
odpowiedzi
gra terenowa
grupowa
dyskusja
zbiorowa
na wcześniej
wyznaczonych
punktach na
młodych
detektywów. Każdy
„podejrzany” zostaje
przesłuchany,
dzieciaki notują
odpowiedzi
15 min