Poradnik GRY-OnLine do gry The LEGO Movie Videogame

Komentarze

Transkrypt

Poradnik GRY-OnLine do gry The LEGO Movie Videogame
Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry
LEGO Przygoda
gra wideo
autor: Patrick „YxU” Homa
Copyright © wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.gry-online.pl
Producent Traveller's Tales, Wydawca Warner Bros Interactive Entertainment, Wydawca PL Cenega Poland sp. z o.o.
Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp.
należą do ich prawowitych właścicieli.
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
Spis
treści
Wstęp__________________________________________________________3
Porady rozgrywki_________________________________________________4
Sterowanie _____________________________________________________5
PC ________________________________________________________________________ 5
Xbox 360 __________________________________________________________________ 6
Playstation3 _______________________________________________________________ 8
Wątek fabularny ________________________________________________10
Przepowiednia ____________________________________________________________ 10
Klocburg _________________________________________________________________ 13
Ucieczka z Klocburga _______________________________________________________ 21
Wąwóz Płaskrzaków _______________________________________________________ 31
Dachy Płaskrzaków ________________________________________________________ 37
Witaj w Chmurokukułkowie _________________________________________________ 52
Atak na Chmurokukułkowo _________________________________________________ 61
Ucieczka z Chmurokukułkowa _______________________________________________ 68
Głębia ____________________________________________________________________ 74
Przedostań się do Wieży Oktanu _____________________________________________ 82
Prowizorka _______________________________________________________________ 92
Serwus, tu serwis ________________________________________________________ 100
Powrót z rzeczywistości ___________________________________________________ 106
Ostatnie starcie __________________________________________________________ 117
100% ukończenia gry __________________________________________
Dodatkowy pokój – złote klocki ___________________________________
Gacie - lista __________________________________________________
Misje poboczne – czerwone klocki _________________________________
Klocburg ________________________________________________________________
Stary Zachód _____________________________________________________________
Chmurokukułkowo ________________________________________________________
Wieża Oktanu ____________________________________________________________
121
122
128
130
130
141
150
158
Strony instrukcji i gacie _________________________________________ 166
Plac budowy w Klocburgu__________________________________________________
Ucieczka z Klocburga ______________________________________________________
Wąwóz Płaskrzaków ______________________________________________________
Dachy Płaskrzaków _______________________________________________________
Ucieczka z Płaskrzaków ___________________________________________________
Witaj w Chmurokukułkowie ________________________________________________
Atak na Chmmurokukułkowo _______________________________________________
Ucieczka z Chmurokukułkowa ______________________________________________
Głębia ___________________________________________________________________
Przedostań się do Wieży Oktanu ____________________________________________
Prowizorka ______________________________________________________________
Serwus, tu serwis ________________________________________________________
Powrót do rzeczywistości __________________________________________________
Ulice Klocburga __________________________________________________________
Ostatnie starcie __________________________________________________________
166
170
174
177
181
185
188
192
195
199
202
205
208
211
214
Kody i zawartość dodatkowa _____________________________________ 217
Wymagania sprzętowe _________________________________________ 219
PC - informacje ogólne ____________________________________________________ 219
Lego Przygoda wymagania sprzętowe _______________________________________ 220
Copyright © wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione
bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Ilustracja na okładce - wykorzystana za zgodą © Shutterstock
Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.
Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRYOnline.pl.
www.gry-online.pl
Strona: 2
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
Wstęp
Poradnik do gry Lego Przygoda gra wideo jest zbiorem informacji umożliwiających osiągnięcie
stuprocentowego ukończenia gry. Wskazana została lokalizacja wszystkich stron instukcji, gaci
oraz czerwonych klocków oraz złotych, opatrzona licznymi ilustracjami i szczegółowym opisem.
Pozycja Lego Przygoda gra wideo ukazuje zabawną historię Emmeta i jego towarzyszy, którzy
próbują uratować świat stworzony w całości z klocków Lego. Chłopak musi stać się bohaterem, by
ocalić plastikowy świat przed tyranią Lorda Biznesa. Różnorodność krain, które przemierzają
bohaterowie powoduje, że gra nie staje się monotonna i stawia przed graczem coraz to nowe
wyzwania logiczne i zręcznościowe. W fabule przeplatają się różnorodne postacie znane z innych
serii gier oraz z filmów, których w grze jest aż 96. Dodatkowe ukryte w grze znajdźki są ciekawym
urozmaiceniem, których lokalizacja i zbieranie dodaje przyjemności z gry, gdyż nie rzadko wymaga
od gracza wykazania się pomysłowością oraz spostrzegawczością, a znalezienie wszystkich
obiektów wymaga ponownego ukończenia gry, tym razem wykorzystując umiejętności nowo
pozyskanych plastikowych ludzików. Podobnie jak w innych pozycjach gier Lego grać możesz z
rodziną lub przyjaciółmi na jednym ekranie w trybie współpracy.
Poradnik do Lego Przygoda gra wideo zawiera:
•
Szczegółową, ilustrowana solucję ukończenia wątku głównego,
•
Warunki ukończenia 100% gry,
•
Lokalizacja i opis funkcji nowych gaci,
•
Sposoby zdobycia czerwonych i złotych klocków,
•
Umiejscowienie stron instrukcji w poszczególnych misjach.
Patrick „YxU” Homa (www.gry–online.pl)
Strona: 3
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
Porady rozgrywki
Gra dla niektórych graczy może wydawać się łatwa. Jednak są pewne aspekty, na które warto
zwrócić uwagę, by ułatwić sobie ukończenie gry w 100%.
Po odblokowaniu postaci Witruwiusza przejdź w Klocburgu do misji pobocznej związanej z
odblokowaniem czerwonego klocka – mnożnik x2. Umożliwi ci to już we wstępnych fazach gry
zbieranie znacznie większej ilości monet.
Gdy wykupisz już jakiekolwiek bonusy (czerwone klocki), pamiętaj przed każdorazowym
rozpoczęciem rozgrywki o tym, że należy włączyć wybrane z nich wybierając z menu pauzy –
Dodatki – i przypisać wybranym status włączonych.
Złote klocki przyznawane są za ukończenie misji, status „wybraniec”, zebranie wszystkich
znajdźków na danym poziomie. Pozostałe 10 znajdziesz w „Dodatkowym pokoju”.
Nie musisz zawsze osiągać na zakończenie misji statusu „wybraniec” (za zebranie określonej ilości
monet). Gdy odblokujesz bonusowe mnożniki zdobycie wystarczającej ilości monet będzie dużo
szybsze.
Nie próbuj zebrać za pierwszym razem wszystkich znajdźków – gaci, stron instrukcji – gdyż jest to
niemożliwe. Będziesz mógł to zrobić dopiero przy ponownym rozegraniu misji w trybie swobodnym,
gdzie masz dostęp do wszystkich zakupionych i odblokowanych postaci w dowolnym momencie.
Podejmuj w trakcie gry także dodatkowe wyzwania poza wątkiem fabularnym – pozwolą ci łatwiej,
szybciej i efektywniej ukończyć grę.
Oszczędzaj monety. Jeśli chcesz wykupić postacie, a masz niewielką ilość monet – zaczekaj. Chcąc
wykonać misje poboczne i odnaleźć wszystkie elementy w grze będziesz potrzebował w większości
bohaterów odblokowanych w trakcie fabuły i dostępnych bez zakupu – jednak niektóre nie – jak
Lord Biznes, którego postać wymagana jest do ukończenia większości misji pobocznych i
odblokowania czerwonych klocków, kosztuje 1.000.000 monet.
Strona: 4
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
Sterowanie
P C
Ruch
Skok
Zmień postać
Specjalne
Skok
Akcja
Mapa
Przełącz na postać niżej
Przełącz na postać wyżej
Start / Pauza
Obrót kamery
Spójrz w lewo
Spójrz w prawo
Spójrz w górę
Spójrz w dół
Wznieś / odwróć promień
Strona: 5
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
X b o x
3 6 0
Ruch
Widok
Obrót kamery
Przełącz na postać niżej
Przełącz na postać wyżej
Pauza / Menu
Mapa
Strona: 6
The LEGO Movie Videogame – Poradnik GRY-Online.pl
Skok
Zmień postać
Specjalne
Akcja
Wznieś / odwróć promień
W dół
W lewo
W prawo
Pojazd: Przyspieszenie
Pojazd: Zwolnienie
Strona: 7

Podobne dokumenty