Załącznik

Komentarze

Transkrypt

Załącznik
Klocki, które potrafią chodzid
Zapraszamy na nasze bezpłatne zajęcia pokazowe w dniu 26 października o
godz. 17:00. Szczegóły na naszej stronie: www.moj-robot.pl
Czym wyróżniają się Paostwa zajęcia?
Misją firmy jest zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do nauk ścisłych. Nasze
zajęcia z robotyki to doskonałe połączenie zabawy i nauki. Największy nacisk
kładziemy na praktyczny aspekt nauki. Wychodzimy z założenia, że każde
dziecko uwielbia eksperymentowad. Samodzielne wykonywanie doświadczeo to
doskonała zabawa i niezwykle pouczająca przygoda. Program zajęd jest
autorskim programem opartym na programie Lego Education.
Na czym polegają zajęcia?
Na każdym spotkaniu budujemy przeróżne konstrukcje - a są one coraz
trudniejsze. Następnie programujemy je dostosowując do określonego celu
spotkania. Testujemy przeróżne rozwiązania, aby nasz robot był najlepiej
przygotowany do wykonania celu spotkania, a następnie bierzemy udział w
zapowiedzianej konkurencji. Dla najlepszych są zawsze nagrody. Każde
spotkanie ma określony cel. Dodam, że pracujemy na klockach Lego
Mindstorms oraz Lego WeDo.
Dla kogo są przewidziane zajęcia?
Program został stworzony dla dzieci w szkole podstawowej, po roku zajęd
możliwa jest kontynuacja zajęd na wyższym poziomie. Prowadzimy również
kursy dla gimnazjalistów i zajęcia dla przedszkolaków. W przygotowaniu są
zajęcia dla uczniów szkół średnich.
Czego dzieci mogą nauczyd się na waszych zajęciach?
Na naszych zajęciach dzieci przede wszystkim świetnie się bawią. Przy okazji
przemycamy im wiele treści z nauk ścisłych. Dzięki temu nieświadomie poznają
podstawy nauk inżynieryjnych w praktyce. Rozpoczynając od kształcenia
twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, przez wspomniane
podstawy nauk inżynieryjnych, a na pracy w grupie i nad projektem koocząc.
Staramy się wspomóc dzieci w radzeniu sobie z porażkami. Duża częśd naszych
uczestników dwiczy również motorykę małą. Badania naukowe potwierdzają
ścisły połączenie rozwoju motoryki z rozwojem mowy.
Dzieci budują roboty z instrukcji, czy własne?
To zależy od celu spotkania. Na początku trudno jest zbudowad własnego
robota, trzeba przestrzegad określonych reguł, aby robot mógł np. się poruszad.
Po kilku spotkaniach dzieci próbują zbudowad swojego robota, posiłkując się
konstrukcjami, które już poznały.
Czy programowanie robotów jest skomplikowane?
Nie, program na którym pracujemy jest prosty w obsłudze, dzieci szybko uczą
się tworzyd proste programy. Dodatkowym atutem jest język w którym
napisane jest środowisko programistyczne – jest to język angielski.
Co dziecko musi zabrad na zajęcia i jak liczne są grupy?
Dobry humor, chęd do pracy i nauki nowych rzeczy. Wszelkie materiały
zapewniamy. Grupa ma maksymalnie 12 osób, dzieci pracują parami.

Podobne dokumenty