Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
OŚRODEK MEDIACJI FUNDACJI
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO "FACULTAS IURIDICA"
ul. Bankowa 11 b, pokój 3.41, 40-007 Katowice
tel. 32 359 11 41,
tel. kom. 534 844 029
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.fimediacje.pl
Lp
Imię i nazwisko mediatora
1.
Sylwia Augustynowicz
2.
Monika Biernot
3.
Rafał Blicharz
4.
Grzegorz Frączek
5.
Michał Galiczak
Rodzaj mediacji/Specjalizacja
sprawy: rodzinne (rozwodowe, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, sprawy o alimenty, o podział
majątku), cywilne
sprawy: rodzinne (rozwodowe, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, sprawy o alimenty, o podział
majątku), cywilne, ochrona dóbr osobistych, gospodarcze
sprawy: gospodarcze (prawo rynku kapitałowego, cywilne,
czyny nieuczciwej konkurencji , prawo budowlane,
lotnicze, media, służba zdrowia)
Sprawy: gospodarcze, o roboty budowlane, znaki
towarowe, czyny nieuczciwej konkurencji, sprawy: cywilne,
o ochronę dóbr osobistych
sprawy: rodzinne, cywilne, gospodarcze, o ochronę dóbr
osobistych, spory na tle realizacji kontraktów handlowych
Miejsce prowadzenia Mediacji
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego "Facultas Iuridica"
ul. Bankowa 11 b, pokój 3.41, (Budynek WPiA UŚ)
40-007 Katowice
tel. 32 359 11 41,
tel. kom. 534 844 029
e-mail: [email protected]
6.
Dorota Giglok-Hartman
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
7.
Przemysław Graca
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
8.
Aleksandra Hadzik
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
9.
Macjej Jużków
Sprawy: gospodarcze, o roboty budowlane, cywilne,
z zakresu prawa pracy, spory na tle realizacji kontraktów
handlowych, spory korporacyjne
10.
Paweł Kartasiński
sprawy: rodzinne (rozwodowe, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne, gospodarcze
11.
Ewa Krukowska
sprawy: rodzinne (rozwodowe, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
12.
Błażej Mądrzycki
sprawy: z zakresu prawa pracy, cywilne
13.
Katarzyna Pokryszka
sprawy: gospodarcze, czyny nieuczciwej konkurencji,
cywilne, spory na tle realizacji umów w obrocie
gospodarczym, spółki prawa handlowego, czyny
nieuczciwej konkurencji, roboty budowlane, spory
z udziałem przedsiębiorstw zagranicznych (prowadzenie
mediacji w języku angielskim)
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego "Facultas Iuridica"
ul. Bankowa 11 b, pokój 3.41, (Budynek WPiA UŚ)
40-007 Katowice
tel. 32 359 11 41,
tel. kom. 534 844 029
e-mail: [email protected]
14.
Katarzyna Sitarz
15.
Alicja Skrzyńska
16.
Jadwiga Sołtysek
17.
Andrzej Torbus
18.
Paulina Zapała
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
prawo postępowania cywilnego, upadłościowe i
naprawcze, prawo gospodarcze, prawo inwestycji
budowlanych, prawo energetyczne, czyny nieuczciwej
konkurencji, prawo własności intelektualnej
sprawy: rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie
kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku),
cywilne
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego "Facultas Iuridica"
ul. Bankowa 11 b, pokój 3.41, (Budynek WPiA UŚ)
40-007 Katowice
tel. 32 359 11 41,
tel. kom. 534 844 029
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty