tabelkę

Komentarze

Transkrypt

tabelkę
Dotyczy komunikatu SWIAD w wersji 7/6.0
Typ
Numer
Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
O
EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
X
Certyfikat
Poświadczenie
Formularz serii E, dokument przenośny S lub DA1
O
X
Karta Polaka
X
RMUA - Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
Legitymacja ubezpieczeniowa
Legitymacja rencisty/emeryta
O
Osoba wystawiająca
Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
X
X
X
O
O
Data
wystawienia
O
(jeżeli jest)
O
X
X
O
(jeżeli jest)
O
(płatnik)
O
(płatnik)
X
(ZUS, KRUS,
MSWiA, MON, SP)
X
X
Data początku
obowiązywania
X
Data końca
obowiązywania
X
X
O
X
O
X
O
O
X
O
(jeżeli jest)
O
(jeżeli jest)
O
(płatnik)
O
(płatnik)
Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacenia składek (ZUA, ZZA, ZCNA)
Karta ubezpieczenia zdrowotnego (ogólnopolska, nie mylić ze śląską)
Oświadczenie
Dokument potwierdzający uprawnienia, dot.: I, IA, IB, AL, NA. PS, CU, ZA, UC, CH, EM.
Inny dokument potwierdzający uprawnienia (np. Śląska karta ubezpieczenia zdrowotnego)
eWUŚ - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ
Instytucja
wystawiająca
O
(jeżeli jest)
O
X
X
O
X
O
O
Data
wystawienia
Data początku
obowiązywania
X
Data końca
obowiązywania
X
X – Obligatoryjne
O – Opcjonalne lub obligatoryjne w pewnych sytuacjach
Dotyczy komunikatu SWIAD w wersji 7/5.0
Typ
Numer
Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
O
EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
X
Certyfikat
Poświadczenie
Formularz serii E, dokument przenośny S lub DA1
O
X
Karta Polaka
X
RMUA - Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
Instytucja
wystawiająca
Osoba wystawiająca
O
(jeżeli jest)
O
X
X
O
(jeżeli jest)
X
(płatnik)
X
O
X
O
X
O
O
X
X
(pierwszy dzień
miesiąca, którego
dotyczy
dokument)
X
(płatnik)
Legitymacja ubezpieczeniowa
Legitymacja rencisty/emeryta
X
X
(ZUS, KRUS,
MSWiA, MON, SP)
Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacenia składek (ZUA, ZZA, ZCNA)
X
(płatnik)
Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
X
(płatnik)
Karta ubezpieczenia zdrowotnego (ogólnopolska, nie mylić ze śląską)
Oświadczenie
Dokument potwierdzający uprawnienia, dot.: I, IA, IB, AL, NA. PS, CU, ZA, UC, CH, EM.
Inny dokument potwierdzający uprawnienia (np. Śląska karta ubezpieczenia zdrowotnego)
eWUŚ - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ
X – Obligatoryjne
O – Opcjonalne lub obligatoryjne w pewnych sytuacjach
X
(data
potwierdzenia
uprawnienia
przez płatnika)
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
(data zgłoszenia do (data opłacenia
ubezpieczenia)
ostatniej składki)
O
X
O
O
X
X
O
X
O
O