instrukcja regulacji ROTO

Komentarze

Transkrypt

instrukcja regulacji ROTO
ROTO NT
Strony zawiasowe K, A, E5
Regulacja.
ez
prz onel!
o
rs
ylk
u t ny pe
k
t
uży wa
Do lifiko
a
kw
wy
Regulacja okuć ROTO może być przeprowadzana tylko przez fachowy i wykwalifikowany personel.
Okna i drzwi balkonowe z PVC
Strona zawiasowa K
Strona zawiasowa A*
+3
—
2
Okna i drzwi balkonowe z drewna
Strona zawiasowa E5
Strona zawiasowa A*
+3
—
2
+3
—
2
+3
—
2
–1
–1
–1
,0
,5
–0
–2
+2,5 —2,0
+2,5 —2,0
+2,5 —2,0
—2,0 +2,5
–2
–1
,0
–0
,5
–2
,0
–0
,5
–2
,0
Przyrządy do regulacji:
Sześciokątny klucz imbusowy 4 mm
P 010 A 2100
Sześciokątny klucz imbusowy 2,5/4 mm
P 010 A 2400
* Przy użyciu osłonek (do wspornika rozwórki/zawiasu dolnego) i zabezpieczenia zawiasu dolnego podane wartości regulacji ulegają zmianie.
ROTO FRANK Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
tel.: (22) 872 16 00 do -04
fax: (22) 872 16 11
internet: www.roto.de
e-mail: [email protected]
B&N
Stan: marzec 2001. Zastrzega się możliwość zmian.
WB 111-0 PL-0
Regulacja rolek ryglujących.
Rolki ryglujące
E
E Kierunek
Rolki ryglujące
Regulacja docisku
skrzydła w mm
regulacji w °
Pozycja
podstawowa
Grundstellung
P
E Kierunek
Regulacja docisku
skrzydła w mm
regulacji w °
Pozycja
Pozycja podstawowa
podstawowa
–
–
+/- 0,8
+/- 0,8
90°
90°
90°
P 010 A 2100
90°
Rolki ryglujące
V
V
Kierunek
regulacji w °
N 860 A 0100
Pozycja podstawowa
00 == Grundstellung
+ max
0,8 mm
regulacja
max.
+ 0,8 mm
Verstellung
Regulacja
w pionie
w mm
Pozycja
podstawowa
Grundstellung
90°
–max
0,8 mm
regulacja
max.
- 0,8 mm
Verstellung
Regulacja docisku
skrzydła
w mm
180°
270°
360°
–
–
+/- 0,8
+/- 0,2
–
+/- 0,4
+/- 0,8
+/- 0,6
–
+/- 0,8
90°
180°
270°
360°

Podobne dokumenty