„POZNAJ RUMUNIĘ” - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i

Komentarze

Transkrypt

„POZNAJ RUMUNIĘ” - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i
Laureaci konkursu turystyczno-geograficznego
„Poznaj Grecję” - marzec 2016
L.p.
1.
2.
3.
Zajęte miejsce Nazwisko i imię
Suszkowski
I
Mateusz
Jarząbek
II
Dawid
Prygiel
III
Katarzyna
Nazwa szkoły
I LO im. T. Kościuszki
w Wieluniu
I LO im. T. Kościuszki
w Wieluniu
Zespół Szkół i Przedszkola
w Mokrsku (Gimnazjum)
Starosta Wieluński
KONKURS
turystyczno-geograficzny
„POZNAJ RUMUNIĘ”
z cyklu
„Poznajemy kraje Unii Europejskiej”
Oferta dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Marzec 2017
Rumunia – gościnni ludzie, ciekawe obyczaje, zabytki (zamki,
kościoły, drewniane budownictwo świeckie i sakralne), beztroskie lenistwo
w nadmorskich kurortach, bujna przyroda delty Dunaju to zaledwie początek
długiej listy atrakcji tego kraju. Na osobną wzmiankę zasługują rumuńskie
góry - można tu uprawiać turystykę na każdym poziomie.
Wierzymy, że biorąc udział w konkursie poczujecie wyjątkową
atmosferę Rumunii.
I ORGANIZATORZY
 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
 Starosta Wieluński



II CEL KONKURSU
Przybliżenie i spopularyzowanie wśród młodzieży walorów
turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Rumunii.
III UCZESTNICY
Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
IV PRZEPISY ORGANIZACYJNE
Na Wasze zgłoszenia oczekiwać będziemy do 7 marca (wtorek) 2017.
V TERMINY I MIEJSCA
ELIMINACJE (rozwiązywanie testu), ogłoszenie wyników

14.03.2017 (wtorek), godz. 15.30 – I L.O. im. Tadeusza Kościuszki
w Wieluniu ul. Nadodrzańska 4
FINAŁ

17.03.2017 (piątek), godz. 11.00 sala taneczna w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29




VI ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs rozegrany zostanie wyłącznie w kategorii indywidualnej.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wytypowani przez szkoły bądź
zgłosić się osobiście.
Do finału zakwalifikują się osoby, które otrzymają najwięcej punktów
w serii wstępnej (test wspólny dla obydwu kategorii). Na finał złożą
się odpowiedzi na pytania (lub zestawy pytań), które losują
poszczególni finaliści.
VII NAGRODY
Zwycięzcom konkursu jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia
i dyplomy.
Informacji o konkursie udziela Sekretariat PMDKiS, ul. 3 Maja 29,
Tel. (fax) (43) 843-87-80.
Z
alecana literatura:
1. Praktyczny przewodnik Rumunia i Mołdowa, Wyd. Pascal,
Bielsko-Biała 2012

Podobne dokumenty