zestaw - Z poprawną polszczyzną na co dzień

Komentarze

Transkrypt

zestaw - Z poprawną polszczyzną na co dzień
ZESTAW 1.
ZESTAW 1.
A. Nie bajdurz i nie waż się tego robić! Nawarzyłeś sobie piwa, to je wypij. Nie marz, że ci pomogę.
B. Nie bajdurz i nie warz się tego robić! Nawarzyłeś sobie piwa, to je wypij. Nie maż, że ci pomogę.
C. Nie bajdurz i nie waż się tego robić! Naważyłeś sobie piwa, to je wypij. Nie maż, że ci pomogę.
D. Nie bajdurz i nie warz się tego robić! Naważyłeś sobie piwa, to je wypij. Nie marz, że ci pomogę.
A. Cofnij1.się dwa kroki.
ZESTAW
B.
A. Cofnij się dwa kroki
kroki.do tyłu.
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
I etap IX Ogólnopolskiego
Konkursu
Polonistycznego
12 listopada
2013
„Z poprawną
polszczyzną
nar.co dzień”
„Z ortografią na co dzień”
45 minut
12Czas:
listopada
2013 r.
18 listopada 2014 r.
Czas:
45 minut polszczyzna
Klasa pierwsza
– poprawna
Czas: 45 minut
Instrukcja
dla
uczennicy/ucznia
Klasa
pierwsza
– poprawna
Liceum
- ortografiapolszczyzna
Instrukcja dla uczennicy/ucznia
Wypełnij kartę odpowiedzi
Czytaj uważnie wszystkie polecenia
Wypełnij kartę odpowiedzi
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Czytaj uważnie wszystkie polecenia
Nie używaj korektora
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Test składa się z piętnastu zestawów
Nie używaj korektora
Odpowiedzi przenieś na kartę
Test składa się z piętnastu zestawów
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna
Odpowiedzi przenieś na kartę
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując właściwą literę
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując właściwą literę
Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie
Staraj
się nie popełniać
błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi
zakreśl/zamaluj
inną odpowiedź
Jeżeli
się pomylisz,
błędne
zaznaczenie
otocz kółkiem,
a następnie
Po rozwiązaniu
testu
oderwij
kartę odpowiedzi
i oddaj nauczycielowi
zakreśl/zamaluj inną odpowiedź
Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi
PP
OO KK
PP L L
RR AA
AA SS
WW A A
NNPP
A A IE IE
PPRR
O O WW
LSLS S S
ZCZCZAZA
ZYZY
ZNZN
AA
I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
B. Cofnij się dwa kroki do tyłu.
ZESTAW 2.
ZESTAW 2.
A. W okamgnieniu mogę cię zawieźć na dworzec. Nie mogę ugryźć tego jabłka.
B. W oka mgnieniu mogę cię zawieść na dworzec. Nie mogę ugryźć tego jabłka.
C. Wokamgnieniu mogę cię zawieźć na dworzec. Nie mogę ugryść tego jabłka.
D. Woka mgnieniu mogę cię zawieść na dworzec. Nie mogę ugryść tego jabłka.
A. Czuję2.
się okey.
ZESTAW
ZESTAW 3.
dobrze.
A.Siedząc
Czuję
się
okey.
A.B.
rozmyślał
o Irenie.
Odczekałem, żeby się uciszyli, i prowadziłem lekcję.
B. Siedząc, rozmyślał o Irenie. Odczekałem żeby się uciszyli, i prowadziłem lekcję.
C. Siedząc, rozmyślał o Irenie. Odczekałem, żeby się uciszyli i prowadziłem lekcję.
D. Siedząc, rozmyślał o Irenie. Odczekałem żeby się uciszyli i prowadziłem lekcję.
B. Czuję się dobrze.
ZESTAW 3.
ZESTAW 4.
A. Wjeżdżam na Sylwestra w góry. Tam, gdzie w zeszłym roku spędzałem Andrzejki i Mikołajki.
B. Wjeżdżam na sylwestra w góry. Tam, gdzie w zeszłym roku spędzałem Andrzejki i mikołajki.
C. Wjeżdżam na Sylwestra w góry. Tam, gdzie w zeszłym roku spędzałem andrzejki i Mikołajki.
D. Wjeżdżam na sylwestra w góry. Tam, gdzie w zeszłym roku spędzałem andrzejki i mikołajki.
A. Książka
ZESTAW
3. jest fajna.
B.
ciekawa.
A. Książka jest fajna.
B. Książka jest ciekawa.
ZESTAW 4.
ZESTAW 5.
A. Kurde balans! Himeryczny hipohondryku! Za haniebny czyn nie dostaniesz holenderskich
herbatników.
B. Kurdebalans! Chimeryczny hipochondryku! Za haniebny czyn nie dostaniesz holenderskich herbatników.
C. Kurdebalans! Himeryczny hipochondryku! Za chaniebny czyn nie dostaniesz cholenderskich
herbatników.
D. Kurde-balans! Chimeryczny hipochondryku! Za haniebny czyn nie dostaniesz holenderskich cherbatników.
A. Dzisiaj
ZESTAW
4.jest 12 listopad.
B.
listopada.
A. Dzisiaj jest 12 listopad.
B. Dzisiaj jest 12 listopada.
ZESTAW 5.
ZESTAW 6.
A. Słyszałem, że kogel-mogel jest dobrym lekarstwem przeciwgrypowym.
B. Słyszałem, że kogelmogel jest dobrym lekarstwem przeciwgrypowym.
C. Słyszałem, że kogel-mogel jest dobrym lekarstwem przeciw grypowym.
D. Słyszałem, że kogiel-mogiel jest dobrym lekarstwem przeciwgrypowym.
A. Mam 5.
przyjacieli.
ZESTAW
B.
A. Mam przyjaciół.
przyjacieli.
ZESTAW 6.
ZESTAW 11.
ZESTAW 7.
A. Na ogół ta zasuwka pasuje do wszystkich typów drzwi.
B. Na ogół ta zasówka pasuje do wszystkich typuw drzwi.
C. Na ogół ta zasuwka pasuje do wszystkich typuw drzwi.
D. Na ogół ta zasówka pasuje do wszystkich typów drzwi.
ZESTAW 14.
A. Rad nierad odpalił rzężącego rzęcha, który stał w rozgrzanym od żarzącego słońca garażu.
B. Rad nierad odpalił rzęrzącego rzęcha, który stał w rozgrzanym od rzarzącego słońca garażu.
C. Rad nierad odpalił rzężącego żęcha, który stał w rozgżanym od żarzącego słońca garażu.
D. Rad nierad odpalił żężącego żęcha, który stał w rozgżanym od rzażącego słońca garażu.
ZESTAW 8.
A. Chardy Henio harował przy produkcji inhalatorów.
B. Hardy Henio charował przy produkcji inhalatorów.
C. Hardy Henio harował przy produkcji inchalatorów.
D. Hardy Henio harował przy produkcji inhalatorów.
ZESTAW 15.
A. Nie ma dla ciebie nadziei, jeżeli nie przeczytasz epopeii.
B. Nie ma dla ciebie nadziei, jeżeli nie przeczytasz epopei.
C. Nie ma dla ciebie nadzieji, jeżeli nie przeczytasz epopeji.
D. Nie ma dla ciebie nadziei, jeżeli nie przeczytasz epopeji.
B. Nie skacz po łóżku.
P
O K
P L
R A
A S
W A
N P
A IE
P R
O W
LS S
ZC Z A
ZY
ZN
A
ZESTAW 7.
A. Nie lubię kiślu.
ZESTAW 9.
A. Kto jest nowowybranym przewodniczącym samorządu szkolnego?
B. Kto jest nowo wybranym przewodniczącym samorządu szkolnego?
C. Kto jest nowo wybranym Przewodniczącym Samorządu Szkolnego?
D. Kto jest Nowo wybranym Przewodniczącym Samorządu Szkolnego?
B. Nie lubię kisielu.
A. Mówią, że do dwóch razy sztuka.
B. Mówią, że do trzech razy sztuka.
ZESTAW 12.
P
O K
P L
R A
A S
W A
N P
A IE
P R
O W
LS S
ZC Z A
ZY
ZN
A
A. Nie skakaj po łóżku.
A. Myślał o czerwonych migdałach.
B. Myślał o niebieskich migdałach.
ZESTAW 8.
ZESTAW 13.
A. Znowu weszłeś w błoto.
A. Ala, Ola i Janek poszły do kina.
B. Znowu wszedłeś w błoto.
B. Ala, Ola i Janek poszli do kina.
ZESTAW 10.
A. „Na pewno” piszemy na pewno rozdzielnie. „Naprawdę” piszemy naprawdę łącznie.
B. „Napewno” piszemy na pewno łącznie. „Na prawdę” piszemy naprawdę rozdzielnie.
C. „Na pewno” piszemy na pewno rozdzielnie. „Na prawdę” piszemy na prawdę rozdzielnie.
D. „Napewno” piszemy na pewno łącznie. „Naprawdę” piszemy na prawdę łącznie.
ZESTAW 11.
A. Próżny włóczęga okazał się tchórzem, który wraca do domu poniewczasie.
B. Prużny włóczęga okazał się tchórzem, który wraca do domu po niewczasie.
C. Próżny włuczęga okazał się tchórzem, który wraca do domu po niewczasie.
D. Próżny włóczęga okazał się tchurzem, który wraca do domu poniewczasie.
ZESTAW 9.
ZESTAW 14.
A. Proszę panią, już jestem!
A. Mama i tata wróciła z pracy.
B. Proszę pani, już jestem!
B. Mama i tata wrócili z pracy.
ZESTAW 12.
A. Zrobił to mimo, że był chory. Nie zrobię tego chyba, że mi pomożesz.
B. Zrobił to, mimo że był chory. Nie zrobię tego, chyba że mi pomożesz.
C. Zrobił to mimo, że był chory. Nie zrobię tego, chyba że mi pomożesz.
D. Zrobił to, mimo że był chory. Nie zrobię tego chyba, że mi pomożesz.
ZESTAW 10.
ZESTAW 15.
A. Jesteś pracowity jak mrówka.
A. Kogo jest ta piłka?
B. Jesteś pracowity jak pies.
B. Czyja jest ta piłka?
ZESTAW 13.
A. Wyskoczył z tym pytaniem jak Filip z konopi. Mama nazywa mnie nocnym Markiem.
B. Wyskoczył z tym pytaniem jak fillip z konopi. Mama nazywa mnie nocnym markiem.
C. Wyskoczył z tym pytaniem jak Fillip z konopii. Mama nazywa mnie nocnym markiem
D. Wyskoczył z tym pytaniem jak filip z konopii. Mama nazywa mnie nocnym Markiem.
KARTA ODPOWIEDZI
......................................................................................
m
u
e
......................................................................................
nazwisko lic
a
......................................................................................
afi
r
g
......................................................................................
o
nazwa szkoły
t
or
imię
......................................................................................
klasa, np. A, B, C
PODPISZ SIĘ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
NUMER ZESTAWU
NUMER
ZESTAWU
ZESTAW
1.
ZESTAW
ZESTAW 2.1.
ZESTAW
ZESTAW 3.2.
ZESTAW
ZESTAW 4.3.
ZESTAW
ZESTAW 5.4.
ZESTAW
ZESTAW 6.5.
ZESTAW
ZESTAW 7.6.
ZESTAW
ZESTAW 8.7.
ZESTAW
ZESTAW 9.8.
ZESTAW
ZESTAW 10.9.
ZESTAW
10.
ZESTAW 11.
ZESTAW
11.
ZESTAW 12.
ZESTAW
12.
ZESTAW 13.
ZESTAW
13.
ZESTAW 14.
ZESTAW
14.
ZESTAW 15.
ZESTAW 15.
ODPOWIEDŹ
A
ODPOWIEDŹ
B
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
AA
BB
C
D
A
B

Podobne dokumenty