pobierz - Indata Solutions

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Indata Solutions
Rozwiązania Microsoft
Studium Przypadku
Microsoft Office 365 wspiera udany urlop
Klient: Neckermann Polska Biuro
Podróży Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.neckermann.pl
Kraj: Polska
Branża: Turystyczna
Profil klienta: Neckermann Polska to
jeden z największych organizatorów
zagranicznej turystyki wyjazdowej
w Polsce.
Potrzeby biznesowe:
Dostarczyć pracownikom komplet
narzędzi do komunikacji biznesowej
oraz nieograniczoną przestrzeń na
firmowe dane.
Korzyści:
• Współdzielenie dokumentów
i możliwość korzystania z pakietu
Office 365 na wielu urządzeniach
• Obniżenie kosztów użytkowania
oprogramowania
• Swobodny dostęp do plików
i kontaktów
• Nowy wymiar pracy zespołowej dzięki
SharePoint Online
• Wydajna komunikacja dzięki MS Lync
Partner wdrożeniowy:
InfoLAN Sp. z o.o.
Grupa Indata Software S.A.
www.infolan.pl
Więcej informacji na temat innych
studiów przypadku jest dostępnych na
stronie: www.microsoft.com/casestudies
„Usługa Microsoft Office 365 okazała się bardzo
praktycznym narzędziem wspierającym dalszy rozwój
naszej firmy. To nie tylko skuteczniejsza współpraca
między pracownikami dzięki współdzielonym
kalendarzom, udostępnianiu dokumentów
i wideokonferencjom on-line, ale też długa lista
korzyści dla administratorów i całego działu IT. Efekty
wdrożenia są na tyle obiecujące, że będziemy
rekomendować to rozwiązanie oddziałom
Neckermann w innych krajach”.
Krzysztof Piątek, Prezes, Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.
Niezawodna poczta korporacyjna, OneDrive i pomocne
narzędzia jak Lync, zapewniają firmie Neckermann Polska
nieograniczone możliwości rozwoju biznesu przez kolejne lata.
Neckermann to udany urlop
Neckermann Polska należy do
jednego z największych koncernów
turystycznych w Europie – Thomas
Cook Group plc, który szczyci się
ponad 170-letnią tradycją. Na rynku
polskim biuro podróży jest obecne
od dzięwiętnastu lat i przez cały ten
czas znajduje się w gronie
największych organizatorów
zagranicznej turystyki wyjazdowej.
Dynamiczny rozwój firmy i jej silna
pozycja na rynku to konsekwencja
strategii, której głównymi
elementami są innowacyjność
i oferowanie usług najwyższej
jakości, w pełni spełniających
oczekiwania klientów. Kierując się
hasłem: „Neckermann to udany
urlop”, biuro podróży gwarantuje
w pełni komfortowy i bezpieczny
wypoczynek.
W letniej ofercie Neckermanna
dominuje region Basenu Morza
Śródziemnego, przy czym największa
oferta dotyczy Grecji, Hiszpanii,
Turcji, Bułgarii, Włoch i Chorwacji, w
zimowej natomiast oferta z dojazdem
własnym obejmująca alpejskie
regiony narciarskie.
"Dzięki niezwykle bogatej i stale
urozmaicanej ofercie, potencjalny
klient może spędzić urlop na sześciu
kontynentach mając do wyboru pełną
paletę apartamentów i hoteli od
średniej do komfortowej klasy.
Starannie wybrana oferta
zakwaterowania, współpraca z
renomowanymi liniami lotniczymi
oraz profesjonalna obsługa na
miejscu służą urzeczywistnieniu
marzeń o idealnym urlopie" - mówi
Efe Türkel, Business Transformation
Director, Neckermann Polska.
Neckermann Polska utrzymuje
wiodącą pozycję na polskim rynku
turystycznym, czego dowodem są
wyniki badań rynkowych i
konsumenckich publikowanych przez
niezależne instytucje. Firma
czterokrotnie zdobyła tytuł
Superbrand i udowodniła, że jest
jedną z najsilniejszych marek na
rynku turystycznym. Neckermann
Polska znalazł się również w
prestiżowym gronie Diamentów
Forbesa - firm, które dynamicznie
zwiększają swoją wartość.
Szukając drogi rozwoju
Neckermann to dynamiczna firma
zatrudniająca około 130
pracowników. Sieć sprzedaży
touroperatora tworzy 68 biur
własnych i franchisingowych
zlokalizowanych w prestiżowych
punktach dużych miast oraz ponad
600 biur agencyjnych na obszarze
całej Polski. Mimo tak rozproszonej
organizacji Neckermann Polska
posiadał lokalnie skoncentrowane
usługi email, serwer plików oraz
strukturę Microsoft Active Directory.
"Posiadane rozwiązanie do obsługi
email niestety nie spełniało naszych
oczekiwań począwszy od
problemów zabezpieczeń poprzez
integracje z kalendarzami oraz
komunikatorami. Coraz częściej brak
wspólnego środowiska, czyli
jednego systemu dla wszystkich
pracowników był dla nas przeszkodą
w naturalnym rozwoju" - mówi
Dariusz Wronikowski, Kierownik
działu IT, Neckermann Polska.
Usługi nie były w żaden sposób ze
sobą zsynchronizowane co
oznaczało konieczność logowania
się użytkownika do każdego sytemu
oddzielnie. Dodatkowo dział IT
notorycznie zmagał się z
ograniczoną powierzchnią dyskową
oraz czasochłonną administracją tak
różnorodnym środowiskiem.
"Wraz z dynamicznym rozwojem
firmy liczba jej danych zwiększyła
swoją objętość co wymusiło na nas
konieczność rozbudowy
posiadanych urządzeń.
Wiedzieliśmy, że to jedynie doraźne
rozwiązanie na kolejny rok
© 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze studium przypadku ma charakter wyłącznie informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela w niniejszym dokumencie jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Microsoft [lista innych
użytych znaków towarowych} są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji Microsoft w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Dokument opublikowany w dniu ………
ograniczające nasze plany, ale
i mające wpływ również na
bezpieczeństwo chociażby poprzez
ograniczenie możliwości backupu
danych. Dlatego postanowiliśmy
pójść w kierunku rozwiązań
chmurowych i rozwiązać ten
problem raz na zawsze" - mówi
Dariusz Wronikowski.
Decydując się na usługi w chmurze,
Neckermann Polska mógł
ograniczyć koszty związane
z zakupem lub rozbudową
serwerów, ale też zapewniłby
nieograniczone możliwości rozwoju
swojego biznesu przez kolejne lata.
Firma podczas analizy dostępnych
rozwiązań zwracała uwagę na
stabilność usługi, odporność na
awarie oraz SLA, bezpieczeństwo,
a także możliwość integracji z
innymi usługami, przede wszystkim
Microsoft Active Directory.
"Podczas badania rynku
zdecydowaliśmy, że możemy
znacznie rozwinąć wdrożenie i w ten
sposób zareagować na inne nasze
problemy związane z miejscem oraz
dostępem do serwerów plików.
Chcieliśmy mieć nieograniczone
miejsce na nasze dane i znaleźć
alternatywne rozwiązanie dla poczty
korporacyjnej. Rozwiązania, które
wzięliśmy pod uwagę na tym etapie
to Microsoft Office 365 oraz
GoogleApps. Szczególną uwagę
zwróciliśmy na możliwość rozwoju
oraz rozbudowy usługi, możliwość
zcentralizowania usług oraz łatwość
zarządzania nimi, backup danych,
dostępną przestrzeń i cenę" - mówi
Dariusz Wronikowski.
Rozwiązania pełne innowacji
Na podstawie serii testów
Neckermann Polska wybrał
rozwiązanie Microsoft Office 365.
"Z naszego punktu widzenia
funkcjonalności Microsoft Office 365
oraz GoogleApps są bardzo
podobne. Zawierają usługę poczty,
komunikator, kalendarze z ich
wszystkimi atrybutami, dlatego
bardziej skupiliśmy się na czysto
technicznych sprawach jak
synchronizacja z posiadanymi już
usługami. Istotna była również cena
rozwiązania. Usługa Microsoft Office
365 zaproponowana przez firmę
wdrożeniową InfoLAN była o co
najmniej 30% tańsza od oferty
GoogleApps" - mówi Dariusz
Wronikowski.
Microsoft Office 365 to zestaw
najlepszych narzędzi do komunikacji
biznesowej. Pod jedną usługą kryją
się podstawowe aplikacje Office, jak
Word i Excel, poczta korporacyjna
dostępna w modelu cloud, narzędzia
do organizowania wideokonferencji
i miejsce na przechowywanie
i udostępnianie danych.
Całość wdrożenia została podzielona
na 4 etapy. Na początku zbudowano i
przygotowano całą infrastrukturę do
połączenia z zewnętrznymi serwisami
oraz zsynchronizowano usługę Active
Directory. Następnie zmigrowano
skrzynki email oraz kalendarze w
domenie neckermann.pl oraz
thomascook.pl. W trzecim etapie
dział IT ze wsparciem firmy
wdrożeniowej zmigrował usługę
plików oraz uruchomił usługę
Sharepoint dla pracowników
Neckermann Polska. Na końcu
uruchomiono usługę Lync.
"Wdrożenie zostało zaplanowane
wspólnie z firmą InfoLAN w dniach
od 31 października do 30 listopada.
W celu uniknięcia przestojów
związanych z przenoszeniem usług
do chmury wykorzystaliśmy
ustawowe wolne dni od pracy co
pozwoliło nam na dużo większą
elastyczność podczas migracji.
Oczywiście wdrożenie przebiegło
bardzo płynnie bez żadnych
przestojów oraz strat dla firmy.
Myślę że jest to bardzo duża zasługa
firmy wdrożeniowej, która posiada
znakomite doświadczenie w tego
typu realizacjach" - mówi Dariusz
Wronikowski.
Dział IT Neckermann Polska chciał
dokonać rewolucji przy minimalnym
wpływie na dotychczasowy styl
pracy użytkowników. Przy starym
rozwiązaniu pracownicy do
komunikacji z serwerem plików
posiadali skrót na pulpicie. Partner
wdrożeniowy InfoLAN Sp. z o.o.
zaproponował podobną
funkcjonalność. Mimo, że pliki
przechowywane są teraz w chmurze,
© 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze studium przypadku ma charakter wyłącznie informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela w niniejszym dokumencie jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Microsoft [lista innych
użytych znaków towarowych} są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji Microsoft w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Dokument opublikowany w dniu ………
pracownicy nadal korzystają ze
sprawdzonego już skrótu na
pulpicie.
"Dla użytkownika końcowego
przeniesienie usługi nie przyniosło
na pierwszy rzut oka żadnych zmian.
Swoją pracę wykonuje w taki sam
sposób. Jest to dla nas wielki sukces.
Pracownicy sami nabywają nowych
umiejętności, choćby podczas pracy
na współdzielonych dokumentach
czy korzystając z bogatych funkcji
kalendarza. W ten sposób
wspieramy liniowy rozwój
organizacji zamiast przeprowadzać
w niej rewolucję związaną z licznymi
szkoleniami i długim czasem
adaptacji nowego rozwiązania" mówi Dariusz Wronikowski.
Łatwy sposób komunikacji
Niezawodna poczta korporacyjna,
Lync i OneDrive to teraz
podstawowe narzędzia pracy w
Neckermann Polska. Zamiast
rozproszonych dokumentów,
prezentacji i plików, od teraz
wszystko jest dostępne w jednym
miejscu.
"Nasze informacje i wszystkie
zasoby dostępne są w chmurze, a to
oznacza, że nasi pracownicy mogą
pracować na dowolnym urządzeniu
z dostępem do Internetu. Niebywałą
korzyścią jest dla nas skuteczniejsza
współpraca między pracownikami
dzięki współdzielonym kalendarzom,
udostępnianiu dokumentów
i wideokonferencjom on-line. Są to
możliwości wcześniej przez nas
nieznane" - mówi Dariusz
Wronikowski.
Zdaniem Dariusza Wronikowskiego,
usługa Microsoft Office 365 znacząco
przyspieszy rozwój firmy.
Z podstawowych korzyści rozwiązania
wymienia:
- Automatyczny backup oraz
nieograniczone wersjonowanie;
- Możliwość dostępu do zasobów
z dowolnego urządzenia oraz
miejsca;
- Dane zawsze pod ręką;
- Brak infrastruktury serwerowej;
- Brak konieczności monitorowania
sprzętu oraz software;
- Współdzielenie plików dla całych
zespołów oraz jednoczesna praca na
plikach dla kilku osób;
- Nieograniczona przestrzeń dyskowa
na dokumenty i poczta email 50GB.
Microsoft Office 365 w Neckermann
Polska to również korzyści dla
partnerów i kontrahentów firmy,
którzy teraz też mogą korzystać z
usług dodatkowych np. takich jak
Lync. Jak przyznaje Dariusz
Wronikowski, klienci oraz
pracownicy firmy nie wyobrażają już
sobie życia bez tego komunikatora.
"Usługa Microsoft Office 365
okazała się idealną odpowiedzią na
potrzeby dynamicznie rozwijającej
się firmy. Teraz będziemy
rekomendować to rozwiązanie
oddziałom Neckermann w innych
krajach" - mówi Efe Türkel, Business
Transformation Director,
Neckermann Polska.
"Kiedyś nasi administratorzy każdego
dnia wykonywali prace związane
z monitorowaniem oraz
sprawdzeniem backupu, miejsca
dostępnego na dyskach, aktualności
oprogramowania i czytaniem logów
bezpieczeństwa. Obecnie wszystkie
funkcje zostały przeniesione na
usługę Microsoft. Dla działu IT to
zdecydowane ułatwienie. Obecnie
tylko jeden administrator zarządza
całością usług poprzez konsolę web"
- mówi Dariusz Wronikowski.
© 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze studium przypadku ma charakter wyłącznie informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela w niniejszym dokumencie jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Microsoft [lista innych
użytych znaków towarowych} są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji Microsoft w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Dokument opublikowany w dniu ………

Podobne dokumenty