1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje

Komentarze

Transkrypt

1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje
1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A
c) przejeżdża jako pierwszy
2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R:
a) przejeżdża jako pierwszy
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B
3. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych może być ustawiony znak:
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
tłumik wydechu
kierunkowskaz
światło "STOP"
5.
a)
b)
c)
Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to:
15
10
5
6.
a)
b)
c)
Dopuszczalna liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to
5
15
10
7. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) ma pierwszeństwo przed
pojazdem 2
b) ma pierwszeństwo przed
pojazdem 3
c) przejeżdża pierwszy
8. Rowerzysta może poruszać się po chodniku:
a) gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz
pasa ruchu dla rowerów
b) zawsze
c) zawsze w dzień
9.
a)
b)
c)
Podczas jazdy rowerem zabrania się;
spożywania posiłków
picia napojów
zdejmowania nóg z pedałów
10.
a)
b)
c)
Rowerzystom zabrania się:
jazdy po autostradzie
jazdy w strefie zamieszkania
jazdy po zmroku
11.
a)
b)
c)
Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się:
wymijania się z innym rowerzystom
jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicy
zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny
12.
a)
b)
c)
Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem:
z pobocza na jezdnię
z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze
z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu
13.
a)
b)
c)
Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa:
tylko kierującym pojazdami
wszystkim uczestnikom ruchu
tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony
14.
a)
b)
c)
Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:
jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej
zająć pas najbliższy środka jezdni
może jechać dowolnym pasem ruchu
15.
a)
b)
c)
Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:
sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę
zawsze się zatrzymać
jadąc drogą jednokierunkowa może nie sygnalizować zamiaru skrętu
Ad. 1, 2, 3
Skrzyżowanie (czyli przecinanie się dróg) to wyjątkowe miejsce w ruchu drogowym. Właśnie tutaj
najłatwiej o wypadek, bo na skrzyżowaniu przecinają się kierunki ruchu.
Przejazd przez skrzyżowanie nie jest łatwą sprawą. A bez respektowania przepisów nie sposób
pokonać go bezpiecznie.
Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pierwszeństwo nie jest określone ani przez znaki drogowe ani
przez sygnalizację świetlną, w związku z tym żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani
drogą podporządkowaną. Skrzyżowania takie albo są oznakowane znakami A-5, albo też nie posiadają
żadnego oznakowania.
Zbliżając się do takiego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa przejazdu:
1.
2.
3.
4.
pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony
jeśli skręcamy w lewo, również tym które z przeciwka jadą na wprost lub skręcają w prawo
pojazdom szynowym
pojazdom uprzywilejowanym
Ad. 4
Obowiązkowe wyposażenie motoroweru:
1. Dwa niezależne, skutecznie działające hamulce
2. Światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej
3. Boczne światła odblaskowe barwy żółtej
4. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
5. Lusterko wsteczne
6. Tłumik wydechu
7. Światło pozycyjne barwy czerwonej
8. Światło odblaskowe barwy czerwonej
Ad. 5, 6
Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
o
o
o
samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
rowerów jednośladowych - 15;
pozostałych pojazdów - 5.
Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów
samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
Ad. 7
Wjeżdżając na skrzyżowanie kierujący pojazdem musi mieć świadomość jakie zasady pierwszeństwa
na nim obowiązują, dlatego też zbliżając się do skrzyżowania powinien zwracać szczególną uwagę na
znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu (ważną informacją jest również ich brak), na nadawane
sygnały świetlne lub przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Na skrzyżowaniu
zastosowanie mają, według kolejności:
1.
2.
3.
4.
sygnały dawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
sygnały świetlne,
znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu,
ustawowe normy regulujące pierwszeństwo.
Pamiętać należy, że na skrzyżowaniach (nie dotyczy to skrzyżowań o ruchu kierowanym lub ruchu
okrężnym) zabronione jest wyprzedzanie z wyjątkiem wyprzedzania pojazdu sygnalizującego zamiar
skręcenia i pod warunkiem nie wjeżdżania na część jezdni przeznaczonej dla ruchu w kierunku
przeciwnym. Na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od niego zabronione jest również
zatrzymanie pojazdu.
Skrzyżowania drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną - Kierujący pojazdem
poruszający się po drodze podporządkowanej, zbliżając się do skrzyżowania, jest zobowiązany ustąpić
pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Droga podporządkowana oznaczona jest znakiem drogowym pionowym "ustąp pierwszeństwa" (A-7).
Znak ten umieszczany jest w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach o dopuszczalnej
prędkości powyżej 60 km/h oraz do 25 m od skrzyżowania na drogach o dopuszczalnej prędkości nie
przekraczającej 60 km/h. Na drodze podporządkowanej może być również ustawiony znak "stop" (B20), który nakazuje kierującemu zatrzymanie pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie, w miejscu
wyznaczonym na jezdni lub w takim miejscu, z którego może on obserwować sytuację na jezdni
poprzecznej .
Kierujący pojazdem poruszający się po drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed
pojazdami kołowymi i szynowymi zbliżającymi się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną.
Początek drogi mającej pierwszeństwo przejazdu, oznaczony jest znakiem drogowym pionowym
"droga z pierwszeństwem" (D-1). Znak ten może być odwołany znakiem "koniec drogi z
pierwszeństwem" (D-2).
Jeśli droga z pierwszeństwem przejazdu nie jest oznakowana znakiem (D-1), to mogą być na niej
ustawione znaki:
o
o
o
o
o
"skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" (A-6a),
"skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" (A-6b),
"skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" (A-6c),
"wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" (A-6d),
"wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"(A-6e).
W związku z tym, że droga z pierwszeństwem przejazdu może mieć różny przebieg przez
skrzyżowanie, pod znakami regulującymi pierwszeństwo umieszcza się tabliczki dodatkowe
określające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
W przypadku, gdy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu nie jest regulowane przez odpowiednie
znaki drogowe, należy przestrzegać zasady "ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom
nadjeżdżającym z prawej strony".
Ad. 8
Rowerzysta może poruszać się po chodniku, gdy:
o
o
o
jedzie z dzieckiem w wieku do 10 lat
jest zła pogoda (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, a ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością
ponad 50 km/h, brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich
przeznaczonego.
Ad. 9, 10, 11
Rowerzyście zabrania się
o
o
o
o
o
o
przejeżdżania rowerem przez przejścia dla pieszych – przekraczając jezdnię musi zsiąść z
roweru i przeprowadzić go po pasach,
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz stóp na pedałach,
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu drogowego,
czepiania się pojazdów,
zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny na przejazdach dla
rowerzystów, oraz wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd.
nie wolno mu jeździć po autostradzie, ani po drodze ekspresowej
Oprócz przepisów opracowanych specjalnie dla rowerzystów musimy pamiętać, że obowiązują ich
również przepisy dotyczące innych kierujących – np. zakaz ruchu, nakaz jazdy w określonym kierunku,
czy zakaz wjazdu.
Ad. 12, 13
Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie
wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
o
o
o
o
o
na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie
będącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania (D-41),
na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych (D-14),
na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów (C-13), z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla
rowerzystów (P-11),
pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz
ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na
obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby
umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim
pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
o
o
zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania,
zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym
autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania
takiego manewru.
Ad 14, 15
Zmiana kierunku ruchu lub pasa jezdni to manewr, który wykonuje rowerzysta, gdy na przykład
zamierza zmienić pas ruchu bądź dojeżdża do skrzyżowania i chce skręcić w prawo lub lewo. Manewr
ten wykonuje on także, Dy jedzie droga, na której jest ruch dwukierunkowy i chce skręcić w lewo.
Zmieniając pas ruchu lub kierunek ruchu:
1.
2.
3.
4.
sprawdź, czy wykonanie manewru jest możliwe
zasygnalizuj chęć zmiany kierunku ruchu – wyciągnij rękę w prawo lub lewo
ponownie upewnij się, że można zmienić pas ruchu i przybliż się
wjedź łagodnym łukiem na wybrany pas
sytuację opisuje rys. 1
Rys. 1 Zmiana pasa ruchu
Aby bezpiecznie skręcić w prawo na skrzyżowaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
sprawdź, czy znaki lub sygnały drogowe nie zakazują wykonania tego manewru,
zasygnalizuj zamiar skrętu w prawo,
zwolnij i podjedź do krawędzi jezdni, zasygnalizuj zamiar skrętu – wyciągnij prawą rękę
zasygnalizuj zamiar skrętu – wyciągnij prawą rękę
skręć w prawo i zachowaj ostrożność
Sytuację opisuje rys. 2
Rys. 2 Skręt w prawo
Gdy chcesz bezpiecznie skręcić w lewo:
Pamiętaj, że rowerzysta przed skręceniem w lewo ma obowiązek zbliżyć się:
o
o
do środka jezdni na ulicy dwukierunkowej
do lewej krawędzi jezdni na drodze jednokierunkowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
upewnij się, czy znaki lub sygnały drogowe nie zakazują wykonania tego manewru
zasygnalizuj zamiar skrętu w lewo
upewnij się, że możesz się bezpiecznie zbliżyć do środka jezdni
zbliż się do środka jezdni
ponownie sprawdź, czy możesz bezpiecznie skręcić
zasygnalizuj zamiar skrętu – wyciągnij lewe ramię
7. sprawdź, czy nie nadjeżdża żaden pojazd z naprzeciwka
8. jeśli droga jest wolna skręć i zajmij odpowiedni pas ruchu