Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Komentarze

Transkrypt

Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
Rusza kolejna edycja eliminacji Powiatu Olsztyńskiego do XXI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ideą konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób (do 19 lat),
które na zasadzie wolontariatu włączają się w pomoc kolegom, osobom potrzebującym, nawiązują kontakty
z osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, domach dziecka, hospicjach, współpracują z
organizacjami. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 marca 2015.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu na wyróżnienie zasługują następujące postawy: podejmowanie różnych
działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do
działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, aktywna postawa w
przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest
nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą
zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja,
życzliwość, skuteczność działania.
W Konkursie dopuszczane są dwie formy zgłoszeń: indywidualne i grupowe. W formie zgłoszeń
indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:
●
●
10-13 lat /szkoła podstawowa/ – zwana dalej „Ósemeczką” – kandydaci mogą
uczestniczyć tylko na etapie lokalnym. Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 osób.
14-19 lat /szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/ – zwana dalej „Ósemką” – kandydaci mogą
uczestniczyć w eliminacjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Jury spośród kandydatów wybiera nie
więcej niż 8 osób edycji lokalnej. Spośród laureatów edycji lokalnej jury nominuje reprezentanta
do edycji ogólnopolskiej.
Warunki zgłoszenia grupowego:
●
●
●
●
mogą być w obu kategoriach wiekowych
zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym
zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią
działalności
grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób
W Konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim. Warunkiem zgłoszenia
kandydata jest przekazanie w terminie do dnia 6 marca 2015 r. wypełnionej karty uczestnictwa do
Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.
Materiały do pobrania: karta_zgloszeniowa Ośmiu Wspaniałych, Regulamin Konkursowy. Do zgłoszeń
należy załączyć wymaganą dokumentację świadczącą o zaangażowaniu zgłaszanych uczniów w działalność
wolontariatu oraz, jeżeli jest to możliwe, opisane zdjęcia na płycie CD potwierdzające niniejszą działalność,
które zostaną zamieszczone w informatorze ogólnopolskim.
Jury eliminacji powiatowych wyłoni „Ośmiu Wspaniałych” z terenu Powiatu Olsztyńskiego. Spośród
wszystkich zgłoszonych w kategorii „Ósemka” komisja konkursowa wybierze jedną osobę, która będzie
reprezentowała Powiat Olsztyński w eliminacjach ogólnopolskich XXI edycji Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Ważne! W przypadku, gdy laureatem eliminacji powiatowych zostanie uczeń szkoły, dla której
organem prowadzącym nie jest Powiat Olsztyński – pokrycie kosztów delegacji i udziału ucznia
w eliminacjach ogólnopolskich leży po stronie szkoły/organu prowadzącego szkołę.
Drukuj

Podobne dokumenty