Jak wybrac kabine bodypletyzmograficzna

Komentarze

Transkrypt

Jak wybrac kabine bodypletyzmograficzna
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Dobra kabina bodypletyzmograficzna…..
…to inwestycja na wiele, wiele lat.
I zaufanie do filozofii jej konstrukcji, jaka stała się podstawą dokonanych
przez Producenta wyborów. Łatwość obsługi, czytelność oprogramowania,
sympatia i i chęć pracy z aparatem reagującym na oczekiwania Operatora.
To minimalizacja obaw pacjenta, który być może po raz pierwszy zrozumie, jak ważne
jest to badanie. Zechce współpracować najlepiej, jak może, aby wspólnie dowiedzieć
się o sobie jak najwięcej. Zrozumie, że oddech to życie.
Jest to także koszt codziennej eksploatacji i współpraca z Serwisem.
Możliwość dokonywania zmian i prostota rozbudowy. To wartość narzędzia
diagnostycznego, od którego zależą losy terapii i jakość życia pacjenta.
Przyjrzyjmy się więc jej wspólnie….
Strona 1
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Kabina
Ściany kabiny to granica dwóch światów: zewnętrznego, ze zmiennym ciśnieniem
i temperaturą, i wewnętrznego, gdzie ciśnienie i temperatura to elementy stałe, ważne
dla jakości i dokładności wykonanego badania. Kabina firmy GANSHORN ma ściany
wykonane z bezpiecznego, hartowanego szkła. To chroni jej wnętrze przed wpływami
świata zewnętrznego, dając komfort stabilnych warunków diagnostycznych.
Duże powierzchnie szyb wszystkich ścian bocznych kabiny nie izolują pacjenta
od otoczenia, można spokojnie obserwować świat zewnętrzny. Ma to ogromne
znaczenie psychologiczne, zwłaszcza wtedy, kiedy pacjent musi dłużej pozostać
w kabinie w celu skorygowania pomiarów czy powtórzenia niektórych procedur.
A współpraca spokojnego, mającego poczucie komfortu pacjenta to niezwykle istotne
warunki dla uzyskania optymalnej diagnozy.
Te ściany nie boją się także kontaminacji bakterii, bo są bardzo łatwe do utrzymania
w sterylnej wręcz czystości.
Strona 2
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Cichy mechanizm otwierania i zamykania drzwi, zaopatrzonych w elegancki, przyjemny
w dotyku, uchwyt montowany na całej ich wysokości, zaprasza nie odstrasza..
Wewnątrz zamontowano dwa ergonomiczne uchwyty, które pozwalają na bezpieczne
ulokowanie się pacjenta w wygodnej dla niego pozycji, optymalnie dopasowanej
do specyfiki wykonywanego badania.
Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, więc firma GANSHORN dała także
Użytkownikowi możliwość decyzji, czy jego pacjenci będą korzystali z mobilnego
krzesełka czy trwale mocowanej ławeczki z oparciem. Zaletą ławeczki jest atestowanie
jej do użytku przez pacjentów o wadze nawet do…400 kg.
Strona 3
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Zminimalizowaliśmy także ilość kabli i przewodów wewnątrz kabiny, co pozwala uniknąć
ich przypadkowych rozłączeń i uszkodzeń. Dzięki temu uzyskaliśmy więcej miejsca
dla pacjenta, a swoboda ruchów to gwarancja dobrego samopoczucia i pozytywnego
nastawienia do badania.
Mamy także unikalne rozwiązanie, które wprowadza element odprężenia – jest to
kolorowe oświetlenie wnętrza kabiny. Kolor światła możemy wybrać z palety kilkunastu
barw i zdalnie, pilotem dopasować je do życzeń pacjenta. Może być stałe przez czas
trwania badania lub zmieniać się płynnie, odciągając nieco uwagę pacjenta od,
być może, stresujących go, czynności.
Strona 4
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Bywa jednak i tak, że mała powierzchnia i zamknięta przestrzeń kabiny nagle wywołują
panikę. Pacjent chce się szybko i za wszelką cenę wydostać z ograniczającej
go przestrzeni. Kabina jednak, tak długo, jak wykonywane jest badanie, zasilana jest
elektrycznie i drzwi zamyka zamek elektromagnetyczny, dodatkowo nadzorujący
ich szczelność….. Na taką sytuację firma GANSHORN przygotowała wewnątrz kabiny
przycisk bezpieczeństwa – jego wciśniecie przez pacjenta powoduje natychmiastowe
zwolnienie elektromagnesu i pacjent może sam uwolnić się z kabiny i swobodnie wyjść.
To są te ważne rzeczy, które maja wpływ na jakość badania, w zakresie zależnym
od stanu i zachowań pacjenta.
Teraz słów kilka o sercu pomiarowym….
Głowica pomiarowa umieszczona jest na ruchomym ramieniu, pracującym w wielu
płaszczyznach. Stąd jego nazwa - „ramię 3D”. To rozwiązanie pozwala na bardzo
precyzyjne umieszczenie czujnika pomiarowego w najwygodniejszej pozycji
dla pacjenta. Uwzględnia ono bowiem specyfikę budowy ciała, która jest dla każdego
pacjenta inna. Może on także, całkiem samodzielnie i bardzo płynnie, uregulować
pozycję głowicy pomiarowej. To wygoda i komfort pacjenta, ale także duża
oszczędność czasu. Żadne części nie wymagają montażu, odkręcania, dokręcania,
wymiany, a głowica pomiarowa czy ustnik nie spadają na kolana badanego –
Strona 5
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
są integralną częścią ramienia 3D. Unikamy tym sposobem także powtórnej dezynfekcji
i czyszczenia elementów indywidualnie dedykowanych pojedynczemu pacjentowi.
Aby dać dowód troski także o Operatora, firma GANSHORN stworzyła konstrukcję
pomiarową oparta na czujniku ultradźwiękowym, który nie wymaga kalibracji przepływu
i objętości. To oszczędza czas i eliminuje ryzyko nieprawidłowych pomiarów w sytuacji,
gdyby kalibracja, jako konieczna przy każdym badaniu, została, przez przeoczenie,
pominięta…..
Elektronika…
Kalibracja, jako element pewności co do poprawności wykonywanych badań,
potrzebna jest kabinie, jako narzędziu pomiarowemu, góra raz w tygodniu i zajmuje
dosłownie kilka sekund. Analizator gazowy i czujniki ciśnieniowe dostarczają natychmiast
informacje do systemu, dokładnie i ze 100% powtarzalnością.
Strona 6
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Analizator gazowy (moduł do pracy na całe życie kabiny, nie wymaga wymiany
ani ze względu na stopień zużycia, ani na czas pracy, ani z innego standardowego
powodu…) nie generuje żadnych kosztów operacyjnych (typowy, pojawiający się
co ok. dwa lata koszt wymiany analizatora gazowego kabin konkurencyjnych to…
od 500 do 1000,00 €) związanych z pracą kabiny, a umieszczenie go w podstawie,
pod podłogą, w zamkniętej przestrzeni, pozwala na stabilną pracę.
Podzespoły elektroniczne są zbudowane modułowo, umieszczone także pod podłogą
kabiny, co pozwala, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na szybką lokalizację
przyczyn ewentualnych błędów pomiarowych czy też wymianę części.
Firma GANSHORN wykonuje elektroniczny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym,
co zdecydowanie poprawia dokładność wyników badań.
Kabina bodypletyzmograficzna firmy GANSHORN jest także przygotowana do
rozbudowy jej o kolejne funkcjonalności diagnostycznych w miarę pojawiania się takich
potrzeb u Użytkownika…
Higiena…
Użytkownik kabin firmy GANSHORN wymienia jedynie(a możliwe jest to tylko w przypadku
ultradźwiękowej technologii pomiarowej stosowanej przez firmę GANSHORN) ustniki
z filtrami PFT.
Strona 7
Schiller Poland Sp. z o.o.
Ul. Rolna 157
02-729 Warszawa
Oprogramowanie i jego zastosowanie kliniczne….
Badanie bodypletyzmograficzne to nie tylko uzyskanie parametrów oddechowych
i czynnościowych pacjenta w optymalnie stworzonych do tego warunkach
środowiskowych. Niezbędny jest także właściwy ich zapis, jasna klasyfikacja, analiza,
raportowanie, archiwizacja…
Oprogramowanie serii LFX firmy GANSHORN oferuje najwyższej próby dokładność
w rejestracji wielu złożonych parametrów oddechowych oraz narzędzia, które dają
pełną informację o tym, czy badanie wykonane zostało z wypełnieniem wszystkich
należnych kryteriów. Pracuje ono w technologii SQL, pozwalającej na rejestrację
i archiwizację dużej ilości szczegółów pomiarowych. Oferuje jednocześnie wysokiej
jakości łączność z serwerami i szpitalnymi systemami informatycznymi.
Program LFX pracuje w pełni zgodnie z wytycznymi i kryteriami opracowania i prezentacji
diagnostyki oddechowej ATS/ERS. Jest po polsku.
Oprogramowanie serii LFX zostało opracowane jako narzędzie optymalizujące pracę
diagnostyczną i usprawniające dostęp do wyników pomiarów i pełnych badań.
Proces rejestracji pacjenta, wykonania badania i generowania raportu może zająć tylko
minutę!
Duże ikony wzbogacone dodatkowo o krótkie komunikaty tekstowe prowadzą
Użytkownika intuicyjnie przez wszystkie etapy wykonania badania. Raporty są czytelne,
klarowne i wsparte wszystkimi możliwymi atutami: od odniesienia się do danych i norm
należnych po ocenę wyników. Mogą być indywidualizowane zgodnie z życzeniem
Użytkownika.
……mamy nadzieję, że opisaliśmy zalety, jakich i Państwo szukają w oddechowej
aparaturze diagnostycznej. Liczymy na to, że jest przestrzeń, w której walory naszego
sprzętu spotkają się z Państwa oczekiwaniami.
Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty i współpracy!
Zespół firmy SCHILLER Poland Sp. z o.o.
Strona 8

Podobne dokumenty