Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Informacja

Komentarze

Transkrypt

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Informacja
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Informacja prasowa
Łódź, dnia 5 października 2009r.
Pielęgniarka podejrzana o narażenie życia noworodka
Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie przedstawiła pielęgniarce jednego z
oddziałów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Madurowicza w Łodzi,
zarzut nieumyślnego narażenia noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia oraz spowodowania obrażeń skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała
i związanym z tym rozstrojem zdrowia na czas powyżej siedmiu dni.
Dotyczą one zdarzenia z dnia 4 czerwca 2009r., kiedy to, jak wskazują
dokonane w sprawie ustalenia, w godzinach rannych, pielęgniarka podała jednemu ze
znajdujących się w szpitalu noworodków, gumowy smoczek od butelki, chcąc w ten
sposób uspokoić dziecko, które już w nocy było niespokojne i płaczliwe.
Zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem smoczek, na skutek aspiracji,
utkwił w przełyku chłopca. Niemowlę niezwłocznie przewiezione zostało do Szpitala
im. M. Konopnickiej, gdzie usunięto smoczek. Bezpośrednio po zdarzeniu stan jego
zdrowia był ciężki i wymagał intensywnej terapii. Mimo zagrożenia życia dziecka i
konieczności długotrwałej hospitalizacji nie doszło do ciężkich następstw
zdrowotnych, a doznane obrażenia ocenione zostały przez biegłego, jako średnie
(naruszające czynności narządu ciała na czas powyżej siedmiu dni ).
Zawiadomienie o przestępstwie złożone zostało bezpośrednio po zdarzeniu
przez dziadka chłopca, a następnie również przez dyrektora Szpitala im.
Madurowicza.
Decyzja o przedstawieniu zarzutów poprzedzona była przeprowadzeniem
szeregu dowodów, a zwłaszcza pozyskaniem dwóch opinii, wydanych przez biegłego
z zakresu medycyny sądowej.
Podejrzanej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do roku.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Krzysztof Kopania

Podobne dokumenty