Program obchodów 75. rocznica deportacji Żydów Zachodnich do

Komentarze

Transkrypt

Program obchodów 75. rocznica deportacji Żydów Zachodnich do
Program obchodów
75. rocznica deportacji Żydów Zachodnich do Litzmannstadt
Getto
Łódź, 18-30 października 2016
Uroczystości główne
27.10.2016 CZWARTEK
11:00 Uroczystości oficjalne na Stacji Radegast
Przemówienia, składanie symbolicznych wiązanek
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | Al. Pamięci Ofiar
Litzmannstadt Getto 12
12:30 Modlitwy na Cmentarzu Żydowskim
Modlitwy, zapalanie zniczy
Miejsce: Cmentarz Żydowski w Łodzi | ul. Bracka 40
15:00 Uroczystość nadania drzewka upamiętniającego Ocalałą z Litzmannstadt Getto – Bronisławę
Rotsztatównę, wybitną skrzypaczkę Filharmonii Łódzkiej
Miejsce: Park Ocalałych | ul. Wojska Polskiego 83
15:30 Otwarcie wystawy: „Litzmannstadt Getto. Ślady”
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
16:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Małżeństwo w mroku” („Ehe im Schatten”), reż. Kurt Maetzig, prod. Deutsche Film
AG (DEFA, Berlin), 1947 [97 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
19:00 Koncert symfoniczno-oratoryjny ku czci ofiar Litzmannstadt Getto pod dyrekcją José Maria
Florêncio
W programie m.in.: L. Bernstein – Chichester Psalms, E. Bloch – Schelomo. Rapsodia hebrajska i M.
Bruch – Kol Nidrei op. 47
Bilety do nabycia w kasie i na stronie internetowej filharmonii: www.filharmonia.lodz.pl oraz na
portalu: www.bilety24.pl
Miejsce: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina | ul. Narutowicza 20/22
Wydarzenia towarzyszące
18.10.2016 WTOREK
18:00 Inauguracja obchodów – wprowadzenie: Adam Sitarek – „Żydzi z Rzeszy i Protektoratu w
Litzmannstadt-Getto (1941-1944)” i Anna Kuligowska-Korzeniewska – „Muzycy w łódzkim getcie”
Otwarcie wystawy Archiwum Państwowego w Łodzi i Fundacji Topografia Terroru w Berlinie
„Twarze getta – zdjęcia żydowskich fotografów z getta Litzmannstadt, 1940-1944”
Partnerzy: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Miejsce: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina | ul. Narutowicza 20/22
23.10.2016 NIEDZIELA
11:00 Tu mieszkały siostry Franza Kafki – spacer śladami Żydów z Pragi, Berlina i Wiednia w
Litzmannstadt Getto
Prowadzenie – Joanna Podolska
Start: Stary Rynek w Łodzi
24.10.2016 PONIEDZIAŁEK [BERLIN]
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Alle Juden raus!”, reż. Emanuel Rund, prod. Katrin Seybold Film GmbH, 1990 [82
min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
12:00 Seminarium „Żydzi Zachodni w Litzmannstadt Getto (1941-1944)”
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
18:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Sprawa Bluma” (“Affaire Blum”), reż. Erich Engel, prod. Deutsche Film AG (DEFA,
Berlin), 1948 [108 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
25.10.2016 WTOREK [PRAGA]
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Transport z raju” („Transport z ráje”), reż. Zdenĕk Brynych, prod. Ceskoslovenský
Filmexport, Ceskoslovenský Státní Film, Filmové Studio Barrandov, 1962 [92 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
13:00 Monodram „The Tin Ring” („Cynowa obrączka”) w wykonaniu Jane Arnfield – pokaz dla szkół
w jęz. angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski
Po pokazie dyskusja z reżyserką Jane Arnfield
Zapisy: [email protected] (w treści e-maila prosimy o podanie dnia i godziny)
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
18:00 Monodram „The Tin Ring” („Cynowa obrączka”) w wykonaniu Jane Arnfield – pokaz w jęz.
angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski
Zapisy: [email protected] (w treści e-maila prosimy o podanie dnia i godziny)
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
20:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „W ciszy” („V tichu”), reż. Zdenĕk Jiráský, prod. FURIA FILM, Česká televise, RTVS ,
i/o post. cz, Filmpark production a Slovenský filmový ústav Partneri – AVF, 2014 [90 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
26.10.2016 ŚRODA [WIEDEŃ]
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Radegast”, reż. Borys Lankosz, prod. Grupa Filmowa Fargo, Telewizja Polska, 2008
[50 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
16:00 Monodram „The Tin Ring” („Cynowa obrączka”) w wykonaniu Jane Arnfield – pokaz w jęz.
angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski
Zapisy: [email protected] (w treści e-maila prosimy o podanie dnia i godziny)
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
18:00 Wykład „Historia kultury Żydów wiedeńskich” – dr Evelyn Adunka, Uniwersytet Wiedeński
Wykład w jęz. angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
19:30 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmów z Austriackiego Muzeum Filmowego „Ephemeral Films Project: National Socialism
in Austria”: „Zeppelin in Wien”, 1931 [6’40’’], „Nationalsozialistische Kundgebundgen in Wien”,
1932-1933 [7’], „Juli rechts fahren!”, 1938 [2’], “März 1938. Der grosse nationale Umbruch in
Österreich”, 1938 [24’43’’], “Zvukovy Tygednik – PDC Wochenschau: Ein Volk, ein Reich, ein
Führer!”, 1938 [14’36’’], “Hitlerjugend in Salzburg”, 1938 [3’28’’], “Perlen der Ostmark”, 1938
[3’28’’], “Monson Collection: Vienna 1938”, 1938 [0’47’’]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
28.10.2016 PIĄTEK
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Rada bogów” („Der Rat der Götter”), reż. Kurt Maetzig, prod. Deutsche Film AG
(DEFA, Berlin), 1950 [110 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
13:00 Odsłonięcie muralu z cyklu „Dzieci Bałut”
Organizator: Stowarzyszenie Na Co Dzień I Od Święta
Miejsce: ul. Jakuba 10
16:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Linia 41” („Linie 41”), reż. Tanja Cummings, prod. Eva-Verein/Weltfilm, 2016 [101
min]
Po projekcji odbędzie się spotkanie i rozmowa z Natanem Grossmanem (Ocalałym z Litzmannstadt
Getto) i Jensem-Jürgenem Ventzkim (synem nadburmistrza okupowanej Łodzi) oraz twórcami filmu
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
20:00 Koncert „Marzenia są wolne…” w składzie: Marcin Masecki – pianista, Olga Mysłowska –
wokalistka, Kacper Szroeder – trębacz, Radosław Polakowski – akordeonista i Paweł Szamburski –
klarnecista
Zapisy od dnia 10.10.2016: [email protected]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
29.10.2016 SOBOTA
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Fałszerze” („Die Fälscher”), reż. Stefan Ruzowitzky, prod. Aichholzer Film,
Magnolia Filmproduktion, Beta Cinema, 2007 [108 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
16:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Aimée i Jaguar” („Aimée und Jaguar”), reż. Max Färberböck, prod. Senator Film
Produktion, Bundesministerium des Inneren (BMI), 1999 [125 min]
Po pokazie odbędzie się dyskusja o zapomnianych ofiarach Holocaustu z udziałem Joanny Ostrowskiej
i Izabeli Maciejewskiej
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
30.10.2016 NIEDZIELA
10:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Drzewo wyrastające z muru” (“El Árbol de la muralla”), reż. Tomás Lipgot, prod.
Duermevela SRL, 2012 [73 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
16:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Jakub Kłamca” („Jakob der Lügner”), reż. Frank Beyer, prod. Deutsche Film AG
(DEFA, Berlin), 1974 [101 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
18:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów
Projekcja filmu „Jakub kłamca” („Jakob the Liar”), reż. Peter Kassovitz, prod. Columbia Pictures,
1999 [120 min]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Wystawy
 „Litzmannstadt Getto. Ślady”
cz. I - "Żydzi z Rzeszy i Protektoratu w Litzmannstadt-Getto (1941-1944)"
cz. II - "»Jesteśmy drzewami wiecznymi…« - 10 opowieści z łódzkiego getta"
 „Lodzer miszmasz, czyli opowieść o żydowskiej Łodzi”
 „Utraty” Magdaleny Walczak
Wystawy czynne codziennie od 8.00 do 20.00
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
 „Litzmannstadt Getto 1940-1944. Makieta Litzmannstadt Getto”
 “Post41. Relacje z Litzmannstadt Getto”
Wystawy czynne w godzinach pracy muzeum
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | al. Pamięci Ofiar
Litzmannstadt Getto 12
 „Twarze getta – zdjęcia żydowskich fotografów z getta Litzmannstadt, 1940-1944”
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana, Fundacja Topografia Terroru w Berlinie
Wystawa czynna w dniach: 18.10-4.11.2016 w godzinach pracy filharmonii
Miejsce: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina | ul. Narutowicza 20/22
 „Deportacja Żydów z Luksemburga i Trewiru do getta łódzkiego”
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Stowarzyszenie „Gedenken i Gestalten”
Wystawa czynna od 18.10.2016 do 29.01.2017 w godzinach pracy muzeum
Miejsce: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem | Chełmno
59A, Dąbie
Pełen program wydarzeń: www.ghetto.lodz.pl
Gospodarz uroczystości:
Prezydent Miasta Łodzi
Organizator:
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Współorganizatorzy:
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Partnerzy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Archiwum Państwowe w Łodzi
Centrum Badań Żydowskich UŁ
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi
Fundacja Topografia Terroru w Berlinie
Instytut Kultury Współczesnej UŁ
Instytut Pamięci Narodowej – oddział Łódź
Instytut Socjologii UŁ
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi
Stowarzyszenie „Gedenken i Gestalten”
Stowarzyszenie Na Co Dzień I Od Święta
Uniwersytet Łódzki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podobne dokumenty