Nowoczesne zarządzanie pracą zespołów serwisowych w terenie

Komentarze

Transkrypt

Nowoczesne zarządzanie pracą zespołów serwisowych w terenie
Nowoczesne zarządzanie pracą zespołów
serwisowych w terenie
Najnowsze technologie mobilne oraz Chmura dla małych i średnich przedsiębiorstw
Luceos Intelligence oferuje rozwiązanie skierowane do zespołów serwisowych
wykonujących zlecenia w terenie. Luceos Smart to system oparty o oprogramowanie
dostępne w Chmurze i wykorzystujące najnowsze technologie mobilne oraz
internetowe. Ofertę kierujemy do firm polskich oraz zagranicznych.
Klienci używający Luceos Smart osiągają znaczne oszczędności między innymi w
zakresie koordynacji i wykonywania prac terenowych oraz zwiększają liczbę
realizowanych zleceń.
Rewolucjonizujemy dostęp do informacji. Dzięki Luceos Smart jest ona teraz
osiągalna dla każdego członka zespołu: technika, kierownika oraz właściciela firmy,
niezależnie od miejsca pracy. Aktualne i historyczne dane o pracownikach, zadaniach,
postępie pracy, ponoszonych kosztach, dokumentach, usługach wykonywanych dla
klientów i wiele innych są w zasięgu ręki odpowiednich osób. Pozwala to na szybką
reakcję na potrzeby klienta w dynamicznie zmieniających się warunkach.
Innowacyjny model komercyjny oraz sposób uruchomienia usługi czyni ją dostępną
nawet dla najmniejszych przedsiębiorstw.
Jak to się zaczęło?
Pomysł rozwiązania pojawił się w roku 2008, w tym samym okresie gdy nowe
technologie mobilne zaczęły oferować pewny i cenowo przystępny dostęp do
Internetu z telefonu komórkowego. Wdrożenie pierwszej generacji rozwiązania miało
miejsce w roku 2009.
Impulsem do stworzenia drugiej generacji produktu, tym razem opartej o Chmurę i
najnowsze rozwiązania mobilne, było spotkanie grupy studentów Executive MBA w
Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w roku 2011. Postanowiliśmy połączyć
doświadczenia z różnych dziedzin takich jak nowe technologie, finanse, sprzedaż,
marketing, zarządzanie operacyjne, i stworzyć nową strategię dla istniejącego
produktu.
Nasza grupa otrzymała wsparcie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej co
zaowocowało powstaniem nowej spółki na początku roku 2014.
O powodach, dla których Szkoła Biznesu PW zdecydował się wesprzeć Luceos
Intelligence mówi prof. Olaf Żylicz, Zastępca Dyrektora ds. Akademickich:
„Jest to dla mnie dopełnienie modelu dobrej edukacji. Studenci uczą się u nas rzeczy,
które później od razu mogą wykorzystać. W przypadku Luceos ważna jest dla mnie
ich
kooperatywność
i
po
prostu
ludzka
rzetelność.”
Pomagać innym
Wizją firmy Luceos Intelligence jest udostępnianie nawet małym organizacjom
nowoczesnych rozwiązań opartych o innowacyjne technologie i najlepsze praktyki
biznesowe. Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo ogromnego postępu
technologicznego, wciąż stoją przed barierą ograniczającą dostęp do światowej klasy
narzędzi IT.
Łącząc nowoczesne technologie oraz wiedzę naszego zespołu z zakresu
nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oferujemy małym i średnim
przedsiębiorstwom łatwo dostępną usługę, która pozwala znacznie poprawić
efektywność procesów biznesowych tam, gdzie ma to najważniejsze znaczenie dla
dochodowości i sukcesu ich biznesu.
Chcemy, aby każda firma posiadająca zespół w terenie, decydująca się skorzystać
z naszych usług i oprogramowania, uzyskała dostęp do narzędzi oraz know-how na
najwyższym światowym poziomie.
Rolę edukacji w promocji nowych idei oraz o współpracy między Szkołą i firmami
podkreśla prof. Olaf Żylicz:
„Ciągle bardzo dużo się mówi o konieczności komercjalizacji wiedzy, która jest
generowana na uczelniach. Start-upy mogą być swego rodzaju wysłannikami uczelni
w teren, w świat przedsiębiorstw.”
Przyszłość
Ambicją zespołu Luceos Intelligence jest aby proponowane przez nas rozwiązanie
było dostępne globalnie.
Pracujemy intensywnie nad rozwojem naszego produktu, w tym nad różnymi
wersjami językowymi. Rozmawiamy z funduszami inwestycyjnymi oraz z inwestorami
branżowymi, których pomoc przyspieszy rozwój produktu oraz ekspansję
zagraniczną.
Wiedza zdobyta w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz jej nieustające
wsparcie pomoże osiągnąć sukces naszym klientom oraz naszej firmie.
„Z wielką radością obserwuję wzrastającą odwagę młodych, polskich
przedsiębiorców, którzy myśląc perspektywicznie, wychodzą poza polskie ‘podwórko’.
Coraz częściej daje się zauważyć pozbawione kompleksów szerokie myślenie: Polska
jest ważna i pozostanie ważna, ale świat na nas czeka. Nie boimy się, wierzymy w
nasze produkty oraz mamy siłę i kompetencje językowe, żeby sobie wszędzie
poradzić.” – mówi prof. Olaf Żylicz