BANK TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Komentarze

Transkrypt

BANK TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Gimnazjum im. A. Borysa 62 – 230 Witkowo, ul. Poznańska 47 Tel. 61 477 82 50
BANK TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie w roku szkolnym 2016/2017
L.
p
Przedmiot
Nazwisko i imię
nauczyciela/opiekuna
1
Religia
Wojciech Kędzierski
2
Religia/ zajęcia
techniczne
Ilona Musidlak
Temat projektu




Ks. Jan Twardowski – ksiądz, poeta.
Wolontariat – a rzecz drugiego człowieka.
Chrześcijaństwo w zjednoczonej Europie.
Jan Paweł II niestrudzony pielgrzym, apostoł
naszych czasów.
 Sekty – zagrożenia wiary, życia i zdrowia.
 Kultura i tradycje u Żydów.
 Krzyże i kapliczki przydrożne w naszej gminie.
 Aparaty telefoniczne – zarys historii, rodzaje,
budowa i zasady działania.
 Wypadki drogowe – okoliczności, sposoby
postępowania i udzielania pierwszej pomocy.
 Jak zmieniał się samochód na przestrzeni 100 lat?
 Motocykle są wszędzie – jak zmieniał się wygląd
1
Uwagi
motocykla?
Cudze chwalicie, swego nie znacie – smakołyki z
Polski.
Tajemnice naszych imion, czyli jakie znaczenie i
pochodzenie mają imiona ?
Jakie ciekawostki z życia wybranych polskich
pisarzy można znaleźć w ich biografiach?
Jak stworzyć słownik dialektu wielkopolskiego i
przedstawić w dialekcie wielkopolskim wybraną
baśń?
Literackie Nagrody Nobla Polaków – prezentacja
poświęcona poetom i pisarzom.
„Zemsta” będzie słodka – przedstawienie teatralne
na motywach „Zemsty” A. Fredry.
Śmieszą, bawią i uczą – bajki Ignacego
Krasickiego na scenie.
Janusz Korczak – życie i twórczość.
Historia powstania książki.
Moje imię i ja. Co wiemy o pochodzeniu swoich
imion?
Nasz uczniowski język.
Krótka historia zapisu myśli ludzkiej – od
starożytności do czasów współczesnych.
Na tropie nazwisk. Najczęściej spotykane
nazwiska mieszkańców Witkowa i okolic.
Język w języku czyli dialekty polskie.
Kompendium wiedzy.
Wisława Szymborska – poetka znana i nieznana.
Prezentacja multimedialna.

3
Język polski
Chyba Jolanta



4
Język polski
Krych Halina



5
Język polski
Szkudlarek Teresa








2
6
Język angielski
Jędrzejczak Katarzyna
 Co warto zobaczyć w krajach anglojęzycznych?
 Nasza szkoła ,nasze miasto – prezentacja lub film
w j. angielskim.
 Język angielski na świecie- dlaczego warto się go
uczyć?
 Życie i twórczość Williama Szekspira.
7
Język angielski
Joanna Rzetelska
8
Język angielski
Violetta Cejman
 Znaczenie języka angielskiego w życiu
codziennym ( media, ulotki, instrukcje, reklamy
itp.)
 Czy Henryk VIII był człowiekiem godnym
naśladowania?
 Muzyka popularna w Wielkiej Brytanii od 60-tych
do czasów współczesnych.
 Kuchnia polska a brytyjska – typowe dania,
podobieństwa, różnice.
 Niewyjaśnione tajemnice? Nie dla Sherloc’a
Holmes’a! Prezentacja postaci literackiej.
 Życie w Kanadzie.
 Życie Polaków za granicą.
 Ciekawe święta, uroczystości, wydarzenia w
krajach anglojęzycznych.
 Polonia w krajach anglojęzycznych.
 Ciekawe szkoły w krajach anglojęzycznych.
 Arsenal –duma Londynu
 Nowy Jork i Toronto
 O kulturze i życiu Anglików
3
9
Język niemiecki
Marcinkowska Eliza

„So leben wir in Witkowo!” – Przygotowanie
broszurki/prezentacji dla uczniów szkoły
partnerskiej z Niemiec, przedstawiających realia
życia młodzieży z naszego miasta, zwyczajów,
zainteresowań itp.
Jakie zwroty mogą przydać się gościom z Niemiec
podczas wizyty w naszej szkole? Stworzenie mini
rozmówek lub wirtualnych lekcji języka polskiego.
Skąd właściwie pochodzą niemieccy partnerzy i co
warto zobaczyć w ich okolicy?
Jakie święta obchodzą Niemcy, których nie
obchodzą Polacy?
Co warto zobaczyć w Berlinie? – przewodnik
turystyczny dla młodzieży.
Morze Wattowe – życie w rytmie pływów.
Zamek, pałac, dwór –jak dawniej mieszkano.
Wybitni Wielkopolanie w „najdłuższej wojnie w
historii nowoczesnej Europy”.
Wielowyznaniowość w Rzeczpospolitej a
kształtowanie się tolerancji religijnej.
Moda w wybranych epokach historycznych.
Ciekawe cywilizacje Ameryki Prekolumbijskiej
Dlaczego Niemcy przegrały II wojnę światową.
Jak promować zdrowy styl życia?
Wpływ używek na organizm.
Wpływ diety na zdrowie człowieka.
W świecie witamin.


10
Język niemiecki
Hanna Tyll - Kasprzak


11
Historia
Pałka Barbara




12
Biologia
Borys Irena







4
13
Geografia
Kaźmierczak Maria









Czy rośliny mogą leczyć?
Czy można żyć ekologicznie?
Choroby cywilizacyjne człowieka.
Formy ochrony przyrody w Polsce.
Bakterie – wrogowie czy przyjaciele człowieka.
Rośliny w ziołolecznictwie i w kuchni.
Światowe naj …..Rekordy naszej planety.
To co stworzyła natura. Cuda przyrody w Polsce
Co warto zobaczyć w stolicach wybranych krajów
Unii Europejskiej?
Lot przez Atlantyk do… Ciekawostki przyrodnicze
i kulturowe wybranego kraju Ameryki Północnej
lub Ameryki Południowej.
Dlaczego np. kraje śródziemnomorskie, kraje
alpejskie, inne… są atrakcyjne turystycznie?
Tradycyjne , czy alternatywne? Jak
wykorzystujemy źródła energii w np. Polsce,
Europie , świecie?
Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa,
kwaśne deszcze, efekt cieplarniany.
Rzeźby natury.
Cuda światowego krasu.
Rekordy natury Ziemi.



14
Geografia/WOS
Majchrzak Tomasz




15
Chemia
Filińska Wacława
 Mniejszości narodowe w Polsce.
 Jeden dzień z życia w PRL-u.
 Dwutlenek węgla – właściwości i rola w
przyrodzie.
5
16
Fizyka
Trelka Iwona
17
Matematyka
Błach Urszula
 Tlen – najważniejszy składnik powietrza.
 Źródła zanieczyszczeń powietrz i sposoby walki z
nimi.
 Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko
przyrodnicze.
 Jakie pierwiastki i związki chemiczne są niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
człowieka? Które produkty żywnościowe są ich
źródłem?
 W jakich przyrządach wykorzystuje się
zwierciadła i soczewki? Jakie są zasady działania
tych przyrządów?
 Jakie zjawiska optyczne występują w przyrodzie i
na czym polegają?
 Jak wykorzystać siły przyrody w pozyskiwaniu
energii elektrycznej. Alternatywne źródła energii.
 Fale elektromagnetyczne – twój przyjaciel czy
wróg? Jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego
na organizmy żywe?
 Jakie ciała niebieskie znajdują się we
wszechświecie?
 Jakie jest praktyczne wykorzystanie maszyn
prostych? Co zyskujemy stosując je?
 Jak praktycznie wykorzystano prawo
Archimedesa? Jak wykazać istnienie siły wyporu?
 Jak człowiek nauczył się liczyć – cyfry rzymskie i
arabskie.
 Znani matematycy i ich dzieła.
 Symetria wokół nas.
6
18
Matematyka
Boruta Anna
19
Matematyka
Knast Urszula
20
Matematyka
Licheniak Monika
21
Informatyka
Pluciński Tomasz
 Jak wykorzystujemy matematykę w życiu
codziennym?
 Co wiemy o Platonie i jego bryłach
 Jak przedstawić swoją szkołę w liczbach?
 Jak kiedyś mierzono i ważono? Jednostki miar i
wag dawniej i dziś.
 Zastosowanie procentów w nauce i życiu.
 Dlaczego musimy płacić podatki?
 Daleko czy blisko?
 Poszukujemy matematyki w różnych dziedzinach
sztuki.
 Moja szkoła (miejscowość, gmina) w liczbach.
 Jak człowiek nauczył się liczyć?
 Symetria wokół nas – symetria w architekturze,
sztuce, naturze.
 Jak można wykorzystać matematykę w przcy
dziennikarskiej? Matematyka w gazecie.
 Jak mierzono dawniej i dziś?
 Na czym bank zarabia pieniądze? Na co warto
zwracać uwagę biorąć kredyt, zakładając konto?
 Matematyka w różnych dziedzinach sztuki
(architektura, rzeźba, muzyka).
 Czy istnieją darmowe, w pełni funkcjonalne wersje
oprogramowania biurowego i użytkowego?
 Czy istnieją różnice w doborze parametrów
zestawów komputerowych przeznaczonych dla
użytkownika domowego i użytkownika
biurowego?
7
22
Muzyka
Drozdowska Elżbieta
23
Wychowanie
fizyczne
Barszcz Jarosław
24
Wychowanie
fizyczne
Chołodecki Krzysztof
25
Wychowanie
fizyczne
Gaziński Marek
 Czy można określić podstawowe zasady tworzenia
prezentacji multimedialnej przygotowanej w
programie MS PowerPoint oraz ich wpływ na
odbiór przez użytkowników?
 Czy istnieją, oprócz stosowania programów
antywirusowych, proste metody zabezpieczenia
przed wirusami pochodzącymi z Internetu?
 Czy można określić zakres zastosowań
poszczególnych rodzajów drukarek: igłowych,
atramentowych i laserowych?
 Fryderyk Chopin – największy polski romantyk.
 The Beatles – najpopularniejszy zespół rockowy z
Liverpoolu.
 Jak wpływa systematyczne uczęszczanie na zajęcia
UKS na poprawę umiejętności siatkarskich?
 Jak prawidłowa dieta wpływa na lepszą wydajność
organizmu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie?
 Historia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
Boharerowie mundialu. Maskotki mistrzostw.
 Polscy olimpijczycy. Geneza Igrzysk Olimpijskich.
 Gry i zabawy ruchowe i ich wpływ na rozwój
motoryczny
dziecka.
Przeprowadzanie
przykładowych zabaw.
 Ćwiczenia rozciągające (stretching) jako sposób
zapobiegania kontuzjom.
 Sprawdź jak dbasz o zdrowie? Jakie podejmujesz
działania sprzyjające zdrowiu?
 Wysiłek fizyczny daje relaks i zdrowie. Trening
zdrowotny dla ucznia, czyli jak poprawić swoją
8
26
27
Wychowanie
fizyczne
Wychowanie
fizyczne
Nowiński Krzysztof
Piniarski Paweł
kondycję i sylwetkę?
Najwybitniejsi polscy olimpijczycy.
Jak wykorzystujemy swój czas wolny?
Jak dbam o zdrowie - największy kapitał
człowieka?
Mój wkład w promowanie zdrowego stylu życia w
środowisku lokalnym




 Igrzyska da każdego.
28
Plastyka
L Suborska- Urbańska
 Jak sztuka wpływała na człowieka – przez
wieki….?
 Sztuka Ludowa dawniej i dziś-Jak ją postrzegamy?
 Dlaczego impresjonizm nazywamy rewolucją w
malarstwie?
 Jak skutecznie promować,, Piękno wokół nas’’uroki regionów?
 Jak zorganizować wystawę prac plastycznych
uczniów i zaprezentować ją w szkole?
 W jaki sposób nowoczesna technologia jest
wykorzystywana przez współczesnych artystów?
9