tabela opłat - Klub Kulturalne Zacisze

Komentarze

Transkrypt

tabela opłat - Klub Kulturalne Zacisze
Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Gminę Cegłów
Klub Kulturalne Zacisze
TABELA OPŁAT
za zajęcia i warsztaty w Klubie Kulturalne Zacisze w sezonie 2016/2017
L. p.
1.
Zajęcia i warsztaty
Akademia Małego Bąbla
2.
Klubik Pracy przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
3.
Karaoke dla dzieci i młodzieży piosenka, zabawy muzyczne
Internet dla Seniora i Dorosłych,
Podstawy Obsługi Komputera w
ramach Projektu Senior 60+
Warsztaty muzyczne – próby
Zespołu „Zorza”
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Musicalowa Scena – zespół
wokalno – teatralny, dzieci,
młodzież, dorośli
Zajęcia plastyczne dla dzieci,
Warsztaty dla młodzieży
Instruktor
Dorota Wójcik
Tadeusz
Wyznaczony pracownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Tadeusz Lempkowski
Mariusz Roguski
Opłata
25 zł/1x w tygodniu
50 zł/2x w tygodniu
bezpłatnie
25 zł/m-c
1x w tygodniu
30 zł/m-c
1x w tygodniu
Jolanta Kowalczyk
Bezpłatnie
1x w tygodniu
Tadeusz Lempkowski
Bezpłatnie
Dorota Wojcik
Bezpłatnie
10 zł /m-c
za materiały
60 zł/m-c
Warsztaty Wokalne – Indywidualna Anna Osmakowicz
Emisja Głosu, Piosenka Estradowa
i Aktorska, próby do koncertów
Zumba dla młodzieży i dorosłych
Joanna Pomarańska
grupa zaawansowana
10.
Zumba dla młodzieży i dorosłych
Akademia Ruchu - Honorata
Grudzień
11.
Cegłowski Uniwersytet Drugiego
i Trzeciego Wieku
Koordynator Tadeusz
Lempkowski + zaproszeni
goście i wykładowcy
12.
Nauka gry na akordeonie
Antoni Leszko
13.
„Pogotowie naukowe” korepetycje, pomoc w nauce
dzieciom i młodzieży
Nauczyciele:
Krystyna Puchowska –
matematyka, fizyka
15 zł/za zajęcie
1x w tygodniu
płatne instruktorowi
15 zł/za zajęcie
2x w tygodniu
płatne instruktorowi
40 zł/m-c
w tym do wyboru 3
inne aktywności
odbywające się w
Klubie
40 zł/za lekcję
grafik ustalany
indywidualnie z
prowadzącym
Bezpłatnie
Zespół taneczny – dla dzieci
i młodzieży z elementami Tańca
Nowoczesnego, Disco, Zumby
i innych stylów
Warsztaty twórcze i rękodzieła,
wiklina papierowa dla młodzieży
i dorosłych
„New York” - taniec użytkowy dla
dorosłych, nauka podstawowych
figur w stylach Disco, Rock,n Roll,
Samba, Cha-cha, Walc Angielski
i Wiedeński, Rumba i inne
Studio MAKO - Taniec
Towarzyski dla dzieci i młodzieży
Nauka gry na perkusji i
instrumentach perkusyjnych
Akademia Ruchu - Honorata
Grudzień
30 zł/m-c
1x w tygodniu
Dorota Wójcik
Bezpłatnie
10 zł/m-c
za materiały
Bezpłatnie
19.
Nauka gry na gitarze
Mateusz Mazurek
20.
Karate Kyokushin – MKKK zajęcia i zabawy sportowo
integracyjne z elementami sztuk
walki
Maciej Wójcicki
Bartek Wójcicki
21.
Klub Nordic Walking – gimnastyka
rozgrzewająca i trening pieszy
Aktywny Senior 60 +
Gimnastyka lecznicza o charakterze
rehabilitacyjnym
Klocki LEGO – rodzinne zabawy
i zadania twórcze dla wszystkich
Grażyna Osica
80 zł/m-c
2x w tygodniu
40 zł/za lekcję
grafik ustalany
indywidualnie
z prowadzącym
40 zł/za lekcję
grafik ustalany
indywidualnie z
prowadzącym
50 zł/za m-c
2x w tygodniu
płatne
prowadzącemu
zajęcia
Bezpłatnie
Joanna Rokicka
PRO-FIT Dębe Wielkie
40 zł/m-c
1x w tygodniu
Tomasz i Zuzanna Szczęśniak
Stowarzyszenie „Kulturalna
Przystań”
Tadeusz Kossobudzki
Łukasz Kossobudzki
Mariusz Roguski
Bartłomiej Słodownik
Stowarzyszenie „Trzeci Sektor”
Bartłomiej Słodownik
Mariusz Roguski
Koordynator Tadeusz
Lempkowski
zespoły działające w KKZ
zaproszeni artyści, prelegenci
i goście
Zaproszone zespoły teatralne
Bezpłatnie
1x w tygodniu
Robert Boguszewski
Krzysztof Kulik
Bezpłatnie
1x w miesiącu
14.
15.
16.
17.
18.
22.
23.
24.
Warcaby, szachy, scrabble
25.
Gry komputerowe – zabawy, bitwy
i turnieje w ramach Projektu
„Cegłów Gminą Gier”
Koncerty, wydarzenia artystyczne,
spotkania literackie,prezentacje
podróżnicze, projekcie filmów
26.
27.
„Rodzinne Popołudnie z Bajką”
Teatrzyki dla dzieci
28.
Klub Historyczny i miłośników
Ziemi Cegłowskiej
Tadeusz Lempkowski
Magdalena Kołtuniuk – Studio
MAKO Sulejówek
Konrad Bartnik
Bezpłatnie
1x w miesiącu
Bezpłatnie
1x w miesiącu
Bezpłatnie
8 zł bilet wstępu
1x w miesiącu
29.
Nauka gry na keyboardzie
i saksofonie
30.
Florystyka- warsztaty
bukieciarstwa i tworzenia ozdób
kwiatowych
Krystyna Puchowska
Krzysztof Zagańczyk
Karol Piątkowski
Ewa Rolf
40 zł/za lekcję
grafik ustalany
indywidualnie
z prowadzącym
30 zł/m-c
2x w miesiącu
Proponowane warsztaty i zajęcia dla tworzonych w miarę zainteresowania grup i sekcji
L. p.
1.
Zajęcia i warsztaty
Graffiti – warsztaty Street Art
2.
„To musi latać” – pracownia
modeli latających
5.
„Zaciszna świetlica” - gry i zabawy
świetlicowe, animacje twórcze,
zajęcia integracyjne
Klub Literata i Dziennikarza
spotkania ludzi z pasją tworzenia i
aktywności poetycko literackiej redagowanie biuletynu
kulturalnego
„Rock Up” - próby muzyczne,
warsztaty kreujące powstanie
zespołu rockowego
6.
8.
9.
„Cegłowiacy” międzypokoleniowy zespół tańca
tradycyjnego i ludowego
Instruktor
Proponowany instruktor Michał
„Halfzware”
Proponowany instruktor Piotr
Synaszko (Warszawa) lub
Aleksander Grabarek (Mińsk
Mazowiecki}
Nauczyciele Z. S. w Cegłowie
Koordynator
Tadeusz Lempkowski
Krzysztof Zagańczyk
Koordynator
Tadeusz Lempkowski
Stowarzyszenie „3 sektor”
Stowarzyszenie „Kulturalna
Przystań”
Koordynator
Tadeusz Lempkowski
+ zaproszeni do współpracy
instruktorzy Piotr Dorosz
i Grzegorz Ajdacki
Opłata
50 zł/m-c
1x w tygodniu
30 zł/m-c
1x w tygodniu
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
opcjonalnie
opłaty darowizny
ustalane
indywidualnie
4x w miesiącu
Bezpłatnie
4x w miesiącu

Podobne dokumenty